Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pro nechodíme do kina?

A to není mým zvykem, koupil jsem si nedávno noviny. ekala m dlouhá cesta vlakem a hledal jsem njaký prostedek, jak si ukrátit dlouhou chvíli. Kníku jsem zapomnl doma, respektive jsem nemohl najít místo, kam jsem ji pedchozího veera uklidil. V mém pesvdení, e si musím nutn obstarat njaký zdroj zábavy, m podpoila ješt svtelná tabule, kde vedle ísla mého rychlíku postupn naskakovalo patnáct, dvacet pt a nakonec ticet minut zpodní. Není nadto, kdy spcháte a vlaky jezdí naas! 

V tisku prosyceném negativismem m zaujala zpráva o neustále klesající návštvnosti eských kin. Hned m napadla otázka: Kde se skrývají píiny? Odpov jsem ani nemusel hledat v ádcích nudného lánku. Stailo si vzpomenout na moji poslední návštvu multikina.

Tehdy k nám konen dorazil mnou tak netrpliv oekávaný film. Celý natšený jsem vyrazil do kina. Mé obavy, zda budou ješt k mání lístky, kdy jde o premiéru, se ukázaly naprosto liché. V sálu bylo tak málo lidí, e kdy se zhaslo, ml jsem skoro strach. Nicmén mé nadšení bylo zchlazeno ji dávno pedtím. Nikdo dnes asi neeká levný lístek, ale vstupenka za sto tyicet korun mn ani mé penence na radosti nepidala, navíc kdy platím vstupné jako pravý gentleman i za svou dívku. 

Osazenstvo sálu jsem pehlédl velmi rychle. Dva malí kluci s pytlíkem gumových medvídk, maminka se synkem hojn zásobeným popcornem a kelímkem s coca-colou, jeden mladý zamilovaný pár, skupina ty dosplých chlap a jedni postarší manelé. To by mohlo být dobré, namlouval jsem si bláhov. 

Po deseti minutách reklam a tvrt hodin upoutávek na další filmy zaalo promítání. Dív m tohle zdrování štvalo, te jsem ho ale vítal, jeliko caparti pede mnou stihli probrat vše dleité a ztichli, a také zásoby popcornu po mé levé stran se znan ztenily. 

Zrada však pišla hned po úvodních titulkách. Parta mu vytáhla své dosud dobe ukryté pytlíky s extra kupavými brambrky a s hlasitým chroupáním se je jala likvidovat. Výborn! Hoch po mé druhé ruce to snad pochopil jako výzvu na souboj a pidal na hlasitosti. Paráda! Zhruba po tetin filmu se starší pán zaal ztrácet v dji. Neustále se dotazoval své eny, kdo e se to tam práv objevil a co je za. Skvle! 

Film zejm nenaplnil ani oekávání zamilovaných v ad ped námi, take se zaali vnovat všemu monému, jen ne sledování dje. Aspo pitom byli tiše. To naopak dvojice puberák oila a ehtala se na celé kolo pi kadé druhé scén. K dovršení všeho došla chlapci nalevo coca-cola, co zjišoval brkem dobré dv minuty. 
Konec. Sláva. Odcházel jsem plný dojm. Bohuel jen málo se jich týkalo filmu. 

Ano, chápu, pro do kin chodí stále mén a mén lidí. Na svtelné tabuli naskoilo zpodní tyicet minut. 

 
Tomáš Záecký
* * *
ilustrace © František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 18.12.2020  12:46
 Datum
Jmno
Tma
 18.12.  12:46 Renata .
 08.12.  15:59 Von
 08.12.  10:46 Evussa Pravda