Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co znamená pro mne Chiquita  

„Správn vidíme jen srdcem.
Co je dleité, je oím neviditelné.“
Antoine de Saint - Exupéry


V em mn Chiquita jako vodící pes pomáhá a co pro mne znamená? I kdy by na první pohled byla první odpov nasnad. Jako vycviený vodící pes by m mla správn vodit po mstech, budovách a hromadných dopravních prostedcích.

 Samozejm, e tento druh pomoci moje Chiquita dlá a vdy m ráda podle mých pokyn bezpen doprovodí na místo, kam práv potebuji. A u se jedná o rzné aktivity v zamstnání a nebo také v soukromém ase. Vím ve správn provedený povel a vdy tak mu být více samostatnjší. Vím, e pro úpln nevidomého lovka, bývá rozdíl mezi chzí s holí a nebo s vodícím psem propastný. Protoe s ní jsem 24 hodin denn a sedm dní v týdnu, pomáhá mi i v mnoha jiných oblastech.

Dokáe zahnat mé špatné myšlenky, nikdy se na m nezlobí, meme si hrát s jejími oblíbenými hrakami, mu si s ní povídat, pináší mi spoustu krásných chvil v kadodenním svt. Chiquita ale dokáe mnohonásobn lépe navazovat mezilidské vztahy. Nejrznjší píklady zaívám prakticky kadý den. Piznejme si, na krásn uesanou královskou pudlici se lidé asto rádi podívají. Ji více ne rok uplynulo od pedání mého úasného psího pítele. Chtl bych tedy podkovat všem pracovníkm Školy pro výcvik vodících ps v Brn a zejména panu Dvoákovi. Po prvním kontaktu se mi stále vnoval a je tomu tak nadále. Velice si cením jeho stále aktivity, kterou prakticky poád vnuje správnému výcviku vodících ps, jejich pedání a innosti u zrakov postieného majitele. Navíc se také úastní akcí a pobyt pro vodící psy a jejich majitele. Obdivuji jeho sílu, kterou vynakládá v kadodenní práci pro správné vedení výcvikového stediska.

I kdy jsem úpln nevidomý, vidl jsem, e Brnnské stedisko se bájen stará o výcvik vodících ps. Léta práce pana Dvoáka nechaly jasné stopy a skvlé výsledky. Jako mnoho jiných majitel vodících ps jsem naprosto spokojen s výbrem výcvikového stediska a stejn tak s výcvikem a pedáním Chiquity. Znovu dkuji panu Dvoákovi i ostatním pracovníkm za jejich práci vedenou správným smrem a spoustu asu, který vnují ve skvle vycviené vodící psy.

Nedlouho máme Vánoce za dvemi a tak bych se vám chtl svit s píhodami. Sám jsem aktivn balil dárky. O štdrém veeru jsem je pidal k ostatním pod ozdobený stromeek. Jak m pekvapilo, kdy ostatní okamit vdli, které jsou ode mne. Staila malá vc. Dárky jsem sice zabalil dárkovým papírem, ale obrácen. Všechny byly bílé, papírem vzhru nohama! Následující rok jsem se chtl chyb vyvarovat. Roli papíru jsem si dal na koberec a ne jsem zaal balit dary, pouil jsem pomcku colorino. Ohlásila rzné barvy a tak jsem byl u jistý, která strana má být na vrch balíku. Peliv jsem zabalil krabici a ekal na štdrý den. Opt jsme po roce stáli kolem stromeku, pod který leelo hodn dar. Ne se zaalo s rozdáváním, uslyšel jsem od mamky: „Ty mi dáváš krásnou nerezovou konvici...“  Ihned byla na m vidt otázka, odkud tohle víš? Brzy jsem se dozvdl, e krabice má krásný obal, ale z prhledného balícího papíru! Colorino fungovalo správn, nedlalo chybu. Prozrazovalo m skrz prsvitný obal barvu koberce.
Petr Hromádko
* * *
Fotografie:
www.tyflocentrum.cz www.vedmevetme.cz  
Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 03.01.2021  11:28
 Datum
Jmno
Tma
 03.01.  11:28 Vesuvjana dky
 03.01.  10:07 Von
 03.01.  10:03 Von
 03.01.  09:59 Von