Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roland,
ztra Vt.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se naplnilo jedno z mých pání

„Správn vidíme jen srdcem.
Co je dleité, je oím neviditelné.“
Antoine de Saint - Exupéry


Vezmu vyprávní radji postupn a od zaátku. Patím mezi lidi, kteí mají úplnou ztrátu zraku. Pesto denn docházím do zamstnání a následn mám nejrznjší innosti pro volný as. Práv vybírám správnou volnoasovou aktivitu, o které budou následující ádky.

Jedná se tedy o jízdu na dvojkole. Sice vlastním nkolik let dvojkolo, ale v posledním ase mi chybl vodi. Pak mé jízdy na mém dvojkole byly opravdu vzácné. Mohl jsem tedy vyuít jen obasných cyklovyjídk v zamstnání. Jednoho odpoledne jsem se procházel po Vysokém Mýt, mst kde bydlím. Najednou m na ulici slušn osloví pán. „Chtl bych njak pomoci nevidomým lidem. Víte nco o monostech, jakým zpsobem bych mohl?“

Následoval rozhovor, kde jsem se po chvíli dozvdl skvlou informaci. S manelkou vlastní dvojkolo a nkolik let s ní spolen jezdí. Tím se zaaly vyjasovat první kroky dobrovolnictví. M píjemn zahíval nápad, e by zde byla monost vyrazit na dvojkole ve volném ase. e v mém mst se nachází lovk, který se moná stane dobrovolníkem TyfloCentra Pardubice.   

 
 
Netrvalo dlouho a mj sen se petváel v realitu. Kontakt na zájemce o dobrovolnictví jsem pedal píslušným pracovníkm z TyfloCentra Pardubice. Byl jsem i pi zaškolení zaínajícího dobrovolníka v Pardubicích. Dnes mu ji íci, e se mi splnilo jedno z mých pání. Mohu doma ve svém volném ase vyrazit na projíku.

Pochopiteln po pedešlé domluv, ve které dohodnuté hodin vyrazíme. Navíc jízda na dvojkole baví dobrovolníka minimáln stejn jako mne. Zastavujeme vdy nkde na káv a probereme spoustu vcí, které nás oba zajímají. A co íci na konec? Snad naše vyjíky na dvojkole vydrí hodn dlouhou dobu. Opravdu vím, e ano.

 
 Petr Hromádko
* * *
Foto:
www.tyflocentrum.cz
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.11.2020  11:09
 Datum
Jmno
Tma
 27.11.  11:09 Petr Hromdko Podkovn
 06.11.  10:12 Marta
 04.11.  13:49 Vendula
 04.11.  12:07 Vclav
 04.11.  00:29 Jarmila
 03.11.  15:23 Vesuvjana dky
 03.11.  12:08 Marta
 03.11.  12:01 Von