Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milo,
ztra Zora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Maminka Olga
 
Jak se moji rodie seznámili?
 
To zaznamenal tatínek vlastnorun do Památníku, který na mamininu památku vytvoil v roce 1969. Do tohoto Památníku sebral mnohé z mamininých veršování, kterými bu podarovávala rzné oslavence, nebo jimi vzpomínala, psala dopisy ve verších... 

Tatínek k tm veršováním pipojil i soupis divadelních her místního spolku Šubert, v nich maminka hrála a nakonec pipojil: "V roce 1926 jsem prvn hrál v aktovce zamilovaného mládence do sleny Underwoodové a pi této píleitosti se utuilo naše poínající pátelství s mojí nastávající, milovanou a nenahraditelnou spolenicí na celý ivot, s mojí manelkou. K dalšímu pokusu o moje ochotnické divadelní "úspchy“ ji nedošlo, ale tšil jsem se z úspch mojí Olinky.“
 
Citovaný Památník zachoval i vzácnou vzpomínku maminky na její a tatínkv svatební den. Vzpomínka je vnována tatínkovi dne 10. XII. 1947. Z toho velkého veršování vybírám pár strof:
 
Dnes ji dvacet let je tomu.
Zimní jitro – padá sníh.
Odvádíš m šastnou z domu,
na rtech máme oba smích.
 
Dnes, kdy dvacet let uplynulo
a máme velké dti,
e pro mne ješt trochu lásky zbylo
jist smím viti!
 
Tch dvacet let je dlouhá doba.
Nám však se zdála krátká -
v ní šastni jsme bývali oba,
nkdy však – vrzla vrátka.
 
Tak u to v manelství bývá,
svítí slunce, zase mrak se ene,
nkdy bouka, i pršívá,
asto se nebe zatáhne celé.
 
Tak bylo i v manelství našem.
Však oba jsme rozumní byli,
kdy pišlo nco asem,
mraky jsme rozehnali.
 
Te spolu svorn zas,
do nové dvacítky pjdeme.
Nic nesmí pijíti mezi nás,
o to se snait budeme.
 
A po dvaceti letech – bh dá-li,
z tebe dd a ze mne babka bude,
všechno to bude u v dáli,
jen vzpomínat, vzpomínat zbude...
 
* * *
 
Náš rodný dm byl pro mne i pro bratra domovem vdy, bez ohledu na náš vk. Ten nezapomenutelný pocit lásky a oekávání, kdykoli jsem otevírala zahradní vrátka – u, u je oba obejmu a všechno jiné ze mne spadne, ta vzácná chvíle ivotní jistoty odešla s maminkou, kdy zemela. Tatínek, bez ní pojednou bezradný, na ni nikdy nezapomnl.
 
Maminku vyhledávali i etní rodinní pátelé a hlavn všechny naše sestenice; bratr byl jediný mu v nové generaci rodu. Ona všem dovedla poradit, pomoci jim jak bylo v jejích silách a tím kadého potšit a narovnat i v osobní nouzi. Maminka respektovala našeho tatínka jako hlavu rodiny, ale byla to ona, silná osobnost, kdo drel rodinu v laskavém spoleenství. Tatínek respektoval její pirozené sebevdomí – byla to vzájemná láska na celý ivot. Jak prosté.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 02.01.2021  18:56
 Datum
Jmno
Tma
 02.01.  18:56 Jarmila Rodie a jjich dti
 19.10.  11:27 olga jankov
 16.10.  11:51 Von