Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Milí pátelé v zemi pod ípem, pípadn pod sv. Hosténkem,     
 
jak se dozvídáme z eských zdroj, pedseda Parlamentu eské republiky, pan Milan Vystril si dovolil tu drzost zalett si na Taiwan, ím velice pohnval nejen soudruha Wi Jinpinga, ale souasn urazil všech trnáct tisíc milion obyvatel íny.

Bute však bez obav, nejste v té „reji“ sami, my jsme na tom podstatn h. Naše ministryn zahraniních vcí neuváen navrhla, aby vznik coronaviru vyšetovala mezinárodní komise a i kdy se k jejímu hlasu pidalo mnoho dalších hlas, ona byla první a musí být za to potrestána a to nejen sama, ale celá Austrálie. A u zaaly létat pohlavky ve form omezení dovozu australského zboí do íny. Peking pochopiteln tvrdí, e to nemá nic spoleného s politikou, ale dováené maso bylo prý závadné a australská vína finann podporovaná australskou vládou. To by nebylo tak zlé, kdyby ína nebyla naším nejvtším obchodním partnerem, tém tetina australského exportu smuje do íny. Mají nás bohuel do znané míry v hrsti. I kdy, jak známo, tak statistka je pesným soutem nepesných ísel, pár ísel pro názornost.

China: US$74 billion (29.2% of total Australian exports)
Japan: $26.2 billion (10.3%)
South Korea: $13.6 billion (5.4%)
India: $10.1 billion (4%)
United States: $9.2 billion (3.6%)
Hong Kong: $7.9 billion (3.1%)
New Zealand: $7.1 billion (2.8%)
Taiwan: $6.7 billion (2.6%)

 
Zhruba ped rokem se mi dostala do ruky kniha s názvem The Hundred-Year Marathon (Stoletý maraton), kterou napsal uznávaný expert na záleitosti íny, Michael Pillsbury. K mému velkému potšení jsem zjistil, e kniha je ji peloena do eštiny a vele doporuuji, si ji koupit.

O jaký maraton jde?
Kdy v roce 1949 pevzala vládu do rukou komunistická strana íny, vytkla si tehdy za cíl, e ke stoletému výroí této události pedstihnou Spojené Státy jak ekonomicky, tak i co se vojenské síly týe. Jak se zdá, dostanou se do cíle ješt mnohem díve, ne za tch plánovaných sto let.

Po petení Pillsburyho knihy jsem peetl ješt nkolik knih na toto téma a všechny v postat jen potvrzovaly jeho údaje. Zdá se, e se ínské komunistické stran podailo skloubit prvotní kapitalismus s tuhým, diktátorským reimem a vzhledem k tomu e tém kadý pátý obyvatel této planety ije v ín, ekonomický úspch je tém zaruen.

Jak mylná je naše západní pedstava o kapitalismu v ín. Tak zvaní “kapitalisté” v ín jsou vysoce postavení lenové vládnoucí strany, kterým systém dovolí “bohatnout” na úkor dlník, kteí pod jejich vedením pracují. Nkde jsem našel údaj, e prmrná mzda dlníka v ín se rovná US$ 1.75, co by bylo asi 2.7% mzdy dlníka v USA. Toto íslo se mi nepodailo ádn ovit, ínským statistkám, pokud njaké publikují, bych nevil. Není tudí ádným pekvapením, e svt je zaplavován ínskými výrobky a prmysl ve vyvinutých zemích umírá na úbyt.

Tak ješt pár ísílek pro ilustraci. Hádejte kdo kolik tch osobních autíek za rok vyrobí.

World's Top 20 Largest Passenger Car-Producing Countries In 2017 (Million Units)
China: 24.81 million units.
Japan: 8.35 million units.
Germany: 5.65 million units.
India: 3.95 million units.
South Korea: 3.74 million units.
United States: 3.03 million units.
Spain: 2.29 million units.
Brazil: 2.27 million units.

 
Jak jsem se ji zmínil, ína je naším nejvtším obchodním partnerem, ale druhým nejvtším cizím vlastníkem zemdlské pdy v Austrálii. Jejich podíl se bhem nkolika posledních let zhruba desetkrát zvtšil na 14 milion hektar zemdlské pdy, co jsou dv a pl procenta australské zemdlské pdy.

Ovšem okolní ostrovy v Pacifiku u mají v kapse. Uívají podstatn stejnou, jednoduchou metodu. Nabídnou ostrvku lákavou pjku (no neber to) a kdy potom ostrvek nemá ani na zaplacení úroku, laskav jim peníze odpustí, ovšem pístav, o který íanm jde pedevším, u mají v kapse. Nedávno se na nás obrátil jeden z blízkých ostrovních soused, bohat finann podporovaný Austrálií, e by potebovali menší ástku (tuším, e šlo o pár milion dolárk) a kdy nám je australští skrblící nedáte, tak nám pjí strýek Wi Jinping.

A tak se obávám, e k tomu jejich slavnému výroí nejen lehce pedstihnou USA, které povaují za svého nejvtšího soka, ale podaí se jim zkolonizovat pevánou ást té naší kulaté zemiky.

Ale moná, e taky ne.

Moc vás všechny zdravím
Zdenk Reich


Komente
Posledn koment: 07.09.2020  12:26
 Datum
Jmno
Tma
 07.09.  12:26 Von
 07.09.  00:25 Jarmila