Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála domácích mazlík
 
Domácí mazlíkové - to jist téma velmi vdné, chvályhodné, ale pro mne velmi zrádné. Zdaleka to toti není pole neorané, ba práv naopak. Na tomto poli pece orali a sklízeli své nepekonatelné úspchy velikáni naší i svtové literatury. Za všechny staí jmenovat Karla apka s jeho Dášenkou a bohuel moná mén známého amerického spisovatele, humoristu, satirika a karikaturistu Jamese Thurbera.
 
 
 
Pouštím se tedy do pedem prohraného boje, ale svou malou chválu si neodpustím, i kdy mohu chválit pouze mazlíky rodin svých dtí a dalších píbuzných i známých. V mém prvním manelství jsme toti mli pouze nkolik let andulky. Ty ale neskonily dobe, za co asi mohl jitrocel, „ponkud“ pokropený deštíkem tsn po ernobylské tragedii na jae v roce 1986…
 
 
 
Mnohem lépe ale dopadli s andulákem v rodin mé druhé eny, kterou jsem tehdy ješt ani neznal. Její malá dcera nauila mluvit Pepina tak, e uml nkolik desítek slov a dokonce v nkolika krátkých roztomilých vtách. Prý si je opakoval kadý den veer v kleci tak dlouho, a usnul a obas ze svého bidélka spadl. Kdy pišel nkdo poprvé na návštvu, divil se, kdo to ve vedlejším pokoji mluví. Pepino ml klec na zdi poblí okna do dvora na Malé stran v pdním byt, a kdy bylo v lét okno pootevené, chodilo rzné zpvné ptactvo k Pepinovi na ímsu „na návštvu“. Domácí ptáek byl spoleenský, rád navazoval drubu a zaal pronášet své nauené sentence. Kdy mu ale „divocí“ a svobodní ptákové z pochopitelných dvod odpovídali pouze svým ptaím náeím, vdy se naštval a hezky po papouším jim „z plných plic“ vynadal!
 
Vlastn ani nevím, zda se ptákové dají povaovat za zvíata, která pece máme rádi proto, e jsou chlupatá a mají hebkou srst, jak se zpívalo v jedné hezké písnice pro deti. Ale nejprve musím prozradit, e jsem se v mládí, a ješt dlouho potom, ps dosti bál a toho strachu m definitivn a chvályhodn zbavila a v mých ptapadesáti letech Bettyna.
 
 
 
Byla to zlatá kokršpanlka, kterou si poídila první partnerka mého syna se svou maminkou. Mimochodem – tu synovu skoro tchyni jsem si jako vdovec posléze vzal! Betty se inila u jako štn. V pedsíni serala panikám nkolik drahých italských botiek, propašovaných zeza elezné opony, pi sebemenší nepozornosti pak jedním hltem slupla pipravenou syrovou roštnku a nic jí nebylo! I v naší rodin se „nádhern“ uvedla hned svými prvními dvma kousky. Pi první návštv v našem byt, stále ješt coby maliké štn, jaksi neudrela ani jednu potebu a my se najednou divili, co to cítíme. Pravda, udlala to decentn, za keslem a chvíli jsme „to“ hledali! A pi první návštv naší zahrady v Kuntraticích se Bettyna rozhlédla, pibhla k záhonu s erstv zasazenými sazenikami salátu, udlala nkolikrát chramst-chramst – a jaké byly! Já se pak na Bettynku nemohl zlobit vbec, nebo to vypadalo, e má radji muské osazenstvo rodiny, ne enské. Jak by ne, e? V té dob jsem ješt pravideln pedpovídal poasí v televizi a vte nevte – ten tehdy ješt malý tvor, který vidí jen ernobíle a obrazovka ho jinak moc nelákala, m poznal po hlase a nervózn m hledal po celém byt! Další hafany si pak poídily rodiny našich dtí a jejich píhody by se daly chválit do aleluja. Pejdme ale ke chvále koiek, kterých jsem dvrn poznal mnohem více.
 
   
Zajímavých a roztomilých koiích píhod, domácích i sousedských, bylo samozejm habadj, sem se ale vejde jen jedna. Vrcholný stravovací záitek jsme jednou zaili u pátel na chalup. V hlavní roli vystoupil jejich krásn svtle zrzavý kocour s nádhernýma jantarovýma oima, a e je to rovnoprávný len domácnosti snad ani neteba zdrazovat. Tento kocour se pi naší návštv jednou pevedl v plné parád. Ve svtnici na chalup jsme si pochutnávali na káv a njakých kolácích, kdy domácí mazlíek usoudil, e se mu málo vnujeme a zaal vyadovat pozornost. Kdy to nepomáhalo, vyskoil dokonce na stl, co prý dlává, a naší hostitelce rozlil kávu, co prý nedlá. Kolák si ani nevšiml.
 
 
 
Kupodivu dostal pouze vyhubováno a uraen se na chvíli vzdálil. Zejm jsme mu ale udlali pi naší svaince chut, nebo po chvíli pišel s myškou v zubech, usadil se pod stolem a zbaštil ji, pouze ocásek nechal! Nkomu by se to moná nelíbilo, ale nám to pišlo pouné. Pece nebude len rodiny jen tak pihlíet, kdy páníkové a návštva debuíruje. Normáln prý ty myšky toti pouze vyrovnával ped chalupou na prahu a tím vylepšoval jídelníek místních vesnických kocour a koek, kteí se tak nemuseli namáhat. I kdy nemohl plodit  potomky, pesto byl prý mezi místní koií komunitou velmi oblíbený…

Co dodat na konec této chvály? Snad jen to, e málokdo obohatí tak chvályhodn naše ivoty, jako zejména tito tynozí domácí mazlíkové. A tak i ta pehršel rznorodých obrázk je snad zcela oprávnná!
 
Ilustrace Mara Zieglerová, autor a internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.10.2020  08:12
 Datum
Jmno
Tma
 03.10.  08:12 Von
 02.10.  21:11 o
 02.10.  16:31 zdenekJ
 02.10.  14:37 Vclav Papouci...
 02.10.  13:18 Vesuvjana dky