Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

VÍKEND U MOE - srpen 2015
 
Jakmile mj mu odletl se synem a vnouaty navštívit dceru toho asu ijící v eské republice, pozvala m kamarádka Míša na víkend do chaty k moi.
„Nebudeš aspo sama doma a tam je moc krásn, uvidíš! Eva taky jede a co kdy ekneme ješt Lence, aby se k nám pidala?” „To je skvlý nápad”. Znám dvata víc jak dvacet let a jsme úasné kamarádky. Zaily jsme spolu ji mnoho krásných i smutných chvil, co utvrdilo naše pátelství.

Míša s Lenkou u odjely v pátek odpoledne, aby si krásných chvil u moe co nejvíce uily. M a Evu odvezl její manel, který shodou okolností jel do blízkého msteka „Tuross Heads” chytat ryby. Ml tam u dávno zamluvené ubytování.

Naše chata se nacházela v osad “Meringo” sedm kilometr od msta “Moruya”. Nedávno v televizi na programu “ Get away”(poad o cestování) šel píbh z této oblasti. V „Tuross Head” opvovali restauraci „Boat House”, kde je vše pipravováno erstvé hned po vylovení z moe. O míst i rybích pochoutkách mluvili velmi pozitivn, proto Eva navrhla: „Co se tam zastavit na obd?“ Výborn, jedeme si pochutnat. Nebyly jsme zklamány ani jídlem, ani výhledem na moe. Restaurace byla plná a to je co íct, kdy vedlejší byla poloprázdná.

 

V televizním poadu se také zmiovali o domku, hned vedle naší chaty, kde jsme byly ubytovány. Byl to poslední domek na konci neprjezdné prašné ulice s výhledem na moe. Bydlí tam stará paní s dosplým synem. Vlajka na stoáru u domku hlásala: „Nkde jinde je pt hodin”(It's 5 o'clock somewhere). Na vlajce pod sloganem byl namalován papoušek u kokosového oechu. Ve tyi hodiny odpoledne paní pravideln plní krmítka ped domem semínky pro papoušky všeho druhu. Byly jsme svdky, jak se pinejmenším asi padesát papoušk piletlo nakrmit. Podívaná to byla úasná. Nkdy jich taky piletí kolem dvou stovek, íkala nám Míša, která tam pravideln dvakrát do roka s rodinou jezdí a to u celých dvanáct let. Z naší chaty hned vedle domku „papouškové paní“ byl nádherný výhled a my se tím pohledem ani nemohly dosytosti nabait
Na výlet Míša vzala rodinného pejska Russel teriéra “Rafíka”, a tak o zábavu bylo postaráno, nebo pejsek stále utíkal a musely jsme tuláka stále volat a hledat, abychom ho úpln neztratily. Vyprávla nám, e u mnohokrát o nj mohli pijít, ale vdy ho zázrakem našel nkdo solidní a zavolal podle ísla na obojku k nim dom, aby si ho vyzvedli.

Tak se tulák pejsek musel dret v chat a a na procházkách po pláích u moe ml volnost a nemusel být na vodíku. Krasavce Rafíka nkolikrát navštívila fenka z okolí a to bylo radosti, kdy se spolu škádlili. Nakonec nám utekli oba, a tak nám zase Rafík zamotal hlavy.

 

V tom nás volá Eva, e vidí ti velryby, jak vyskakují z vody. S Lenkou jsme tu nádheru také obdivovaly. Byl to pohled z velké dálky. Ale objevila se Míša, která nás upozornila, e na velryby je brzo, e jsou tam koncem záí pes íjen a do listopadu. To, co práv sledujeme, jsou vlny, co se tíští o kameny v mlké ásti zálivu.  Ach né, to snad né, zkazit nám takovou radost. Ten pocit, e tam skáou velryby se nám zamlouval víc. „íkejte si, co chcete, já tam ty velryby vidím a hotovo”, prohlásila Eva a nedala se v pozorování vyrušovat. V sobotu veer jsme sedly na terase, poslouchaly zvuky moe, zpvy pták a pozorovaly západ slunce. Zaalo se pomalu ochlazovat a oba dva radiátory v dom byly pokaené. Zachránit nás mohla pouze malá kamínka na devo, ale kde seeneme devo na zatopení? Kdepak asi? Pece v lese, to dá rozum, pedhodila Míša a šlo se do blízkého lesíka na chrastí a polámané vtve strom. Dotáhly jsme toho dost a praktická Míša pinesla z klny pilku a sekeru a dala se odborn do práce, aby nám dvatm bylo teplouko. Vynikající kuchaské umní na nás vyzkoušela Lenka, která mezi tím pipravila chutnou veei.  Co s naatým veerem?

„Budeme hrát love nezlob se, co jsem s sebou pivezla“, ozvala se Eva a my bez námitek souhlasily. Mly jsme u hry takovou neobvyklou legraci, e jsme ji opakovaly aspo tikrát. Došlo i k malému nedorozumní. My s Evou jsme znaly z mládí pravidla hry úpln jinak ne naše kamarádky. Ty nám tvrdily, e kdy se po šestce nasadí a z políka nepokrauje dál a potom ti zase padne šestka, tak e se musíš vyhodit a zaít znovu. S Evou jsme netušily, e musíme samy sebe vyhodit?!

Míša našla anglická pravidla na Guglu a na mou duši, úpln jiná, ne jsme s Evou znaly. e by se eská pravidla vymykala z normálu? Vdy na tom tak moc nezáleí, pizpsobíme se a hraje se dál. Dvata si šla zakouit na terasu a my s Evou jsme jim za oknem z teplého obýváku hrály komedii pro pobavení. Nasazovaly jsme si na hlavy klobouky, co jsme v dom našly. Najednou Eva odnkud vytáhla košt, na m zbyl mop a moderní arodjnice se opt našim udiveným kamarádkám ukázaly za sklennou stnou. Holky se mohly potrhat smíchy.

 

Chtly nás také pobavit njakou lotrovinou, a tak uvázaly na pyamu, která našly krásn rozloené u Evy na posteli, ti uzly. ekal m stejný osud, ale moje pyamo uvznné v kufru nenašly, k mému štstí. Druhý den se Lenka zmínila, e nás chtly pomazat pastou na zuby. Upozornila jsem ji, e je moc dobe, e to neudlaly, nebo tím by m strašn rozílily. Uvedla jsem ji do strašného chechotu, a zanaíkala, e chraptí a smát se u ani neme, jak ji panty bolí.

V nedli jsme se s Rafíkem znovu probhly po plái, nadlaly mnoho památeních fotografií a byl as jet dom. Libovaly jsme si, jak nám ten víkend pálo poasí a  procházkou po písku jsme ozdravily svoje bosé nohy. Vzpomínkový výlet jsme zakonily ve vyhlášené francouzské restauraci “Riverside” v Moruya.

Evin manel nás potom vyzvedl a odvezl zpt do Canberry. Míša s Lenkou nás následovaly. Na Evinu otázku, kolik manel nachytal ryb, odpovdl, e ryby byly na dovolené, take prý a píšt. Smích je nejlepší léka, take teorie léivého smíchu se ten víkend potvrdila.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.11.2020  14:51
 Datum
Jmno
Tma
 23.11.  14:51 Von