Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O LEKÁNÍ
 
Lekám se od dtství nepedvídaným situacím. Ne jenom lekám, ale vdycky s leknutím vykiknu tak, e se m lekne i ten, co m vlastn polekal.
 
Napíklad mj manel je nkde mimo dm, já si dlám to svoje, pemýšlím nad uritou vcí, otoím se a on stojí za mnou. Jako normáln, zavu úlekem.
„Ale prosím t, koho jsi oekávala? Pro kiíš?”
„Já nekiím, já se lekám!”
„Tak mi, prosím t pora, co mám dlat a jakým zpsobem mu pijít dom?“
„Musíš pijít úpln normáln, abych t slyšela a né, e se vplííš a potichounku se postavíš za m. To je to, co mne vydsí, to, e pijdeš jako duch.“
 
Další píklad: Mu vejde dom, já luxuji, lux ve na plné pecky a on zane ode dveí.
„Ahoj maminko!” Já upustím hadicí od vysavae na podlahu a spustím.
„Pro m zase strašíš?”
„Vidíš, ani potichu ani nahlas se ti mj píchod dom nelíbí. Co mám tedy dlat?”
 
Tetí píklad: telefon - crrrr: ”Ahoj, to jsem já. Stojím na ulici, mu dom? “
„Ty si ze mne tropíš blázna e? Pro mn to voláš?”
„To aby ses zase nepolekala. Nevím, nevím, ale moná bys ses mla zeptat naší paní doktorky Zdenky, pro se tak moc lekáš?”
„Co si myslíš, e Zdeka udlá? e mn snad pedepíše léky proti lekání? Ty ses doista zbláznil. Taková medikace neexistuje!“ Mám období, e se lekám více a pak je takové, e to se mnou ani nehne, a se cokoli neekaného pihodí. Udlala jsem si sama diagnózu. Kdy jsem petaená a mám nervový systém dole, lekám se více a astji. Take, milý tatínku, chce to klid a pohodu.
 
Avšak jedna píhoda na parkovišti pod obchodním stediskem, kde bylo pítmí, m trochu rozladila. e bych pece jenom zašla za Zdenikou? enu se s nákupem do auta a mám plno myšlenek, co budu nejdíve dlat, a dorazím dom. Vtom rychlostí blesku zpoza rohu vyjedou zasunuté do sebe supermarketové vozíky ízené jejich zamstnancem. V tom pítmí jsem za tmi vozíky uvidla pouze pronikavé bílé blmo oí. Jako normáln, jsem vykikla úlekem. To samé udlal lovk tlaící vozíky a leknutím vyskoil, jako „Masaj“ na poušti, aspo metr vysoko, a se do sebe vsunuté vozíky zavlnily.
 
Omlouvala jsem se vystrašenému klukovi a pelášila s nákupem do auta a dom. Vladimírovi jsem pak píhodu líila a on, místo toho, aby ml soucit aspo s tím klukem, se smál jako pominutý. Moná pjdeme k doktorce oba dva a vezmeme toho kluka od vozíku, co se m tak vylekal, s námi! Co ty na to?
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma