Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michaela,
ztra Vendeln.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

STARÉ MOUDROSTI Z TATÍNKOVA KALENDÁE (1)

Mj tatínek nám, svým potomkm, zanechal nejen vné vzpomínky, ale i  mnoho text, co mi oboje ped léty poslouilo k sepsání Kroniky našeho rodu. Mj bratr i jeho ena mi pomohli vlastními vzpomínkami, jsouce o nco starší – víc pamatují. Mezi tatínkovými texty jsou i vzácné drobnosti, jak si je  píleitostn zapisoval. 

Kdo chceš nyní se na svt iviti, hle mnoho dlati, málo mluviti !
*
Cokoli konáš, konej dobe  a mysli na konec !
*
Orientální moudrost :
Máš-li dva chleby, jeden prodej a kup si kvtiny, abys nasytil nejen tlo, ale i duši svoji.
*
Chote dokud máte svtlo - aby vás nezachvátila tma.
*
AUDI,  VIDE  ET  TACE  -  SI  VIS VIVERE  IN  PACE !
Poslouchej, viz a ml, jestlie chceš íti v míru.
(na radnici v Krumlov)
*
Nápis nad ciferníkem hodin :
POMNI,  E  JEDNA  Z  NICH  JE  TVOJE  POSLEDNÍ .
*
Nápis nad dvemi :
IJME  SPOLU  V  UPÍMNOSTI,  BH  NÁS  NIKDY  NEOPUSTÍ .
*
KDO  JE  NA  FORHONT, JE  NA  TOM  LEPŠÍ, NE  MÍT  VE  SVÍDI  CHALUPU.
Karbanické rení.
*
Devo je as nakupený jako vlny pi behu.
V dev je víc nahromadného asu ne v lovku, proto je tvrdší, trvalejší!
*
ena je nejdokonalejší ze všech stvoení, je pechodem od lovka k andlu.
HOHORE DE BALZAC
*
O všech vcech pohovo vdy se enou !
Indické písloví
*
Kdy nemám co dlat, pracuji.
KAREL APEK
*
V, miluj, mluv, i ne všechno co vidíš, víš, chceš a z oumysla neheš, nebo víš, e umeš !
MIKULÁŠ  DAICKÝ  Z  HESLOVA
*
Ó Boe, ui a dokáu být vzdlanjším !
Korán
*
Kdo má hodn penz, me být i šasten, kdo má hodn obilí, me být i šasten, kdo však nemá vbec nic, me spát.
Sumerské písloví
*
Svj pán :
Pl chleba na den mít a být svj pán, chladnou vodu pít, by step byl dbán, jest líp ne nkoho si podrobit neb nkomu být k slub zavázán.
OMAR  CHAJJAN
*
Nesnadno zaít ivot znova; ti kdo stále zaínají íti, ijí špatn !
SENECA
*
Šasten je ten, kdo má nejmén ádostí.
BUDHA
*
To je zajímavé, a je jakkoliv, vdycky njak je !
*
Chceš-li tímto svtem chodit, aspo dv sklenky do sebe musíš hodit !
*
Nejsou taková léta, která by spasila svt; ale jsou dny jako šastné ostrovy.
Hodiny, které plní dlan smíchem. Minuty, kvty na šeré vtvi.
Vteiny, kmitoet víek pod dotekem štstí.
GRETA  NICKELOVÁ - FORSOVÁ
*
Kdy si lovk postaví dm, vdycky zpozoruje, e se pi tom piuil nemu, co ml rozhodn vdt dív, ne zaal stavt!
FRIDRICH  NIETZSCHE
*
Umní je ve všem, co dláme, k potše smysl.
HERBERT  READ
*
Architektura jest umní stavti tak, aby stavba hovla netoliko poadavkm praktickým, ale i estetickým.
Ottv  slovník  nauný
*
Jedna vc hyzdí stavení, e úst jemu dáno není, aby se samo hájilo kdyby se o nm mluvilo.
Pomni, e snáze jest souditi neli vc dobrou zrobiti.
*
Pítomným vystavno – budoucím zasvceno.
*
Mj dm – mj hrad.
*
Vstup, a v denní nebo noní hodinu, jen pinášíš-li dobrou novinu.
*
Staré-li zašlo, novému ijme !
*
Je alostné, e as mezi tím, kdy jsme píliš mladí a kdy píliš staí, je tak krátký.
*
Chceš-li být šasten hodinu, tak se opij.
Chceš-li být šasten ti dny, tak se oe.
Chceš-li být šasten celý ivot, sta se rybáem.
Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby
*
Milovat, kdy u není nadje, jenom toto je láska.
Mir. Holub, Slabiká
*
S Bohem poni kadé dílo, podaí se  Ti a milo !
Moje babika Anna
*
Všeho do asu, Pán Bh na vky !
Berounská brána, zboena 1950
*
Zajde majetek, zemou pátelé, ty sám té zemeš !
Vím jedno jen co vn trvá : po mrtvém povst .
Staroislandské  ságy
*
Ze všech vcí, z nich se cokoliv dostává, nic není lepšího, nic píjemnjšího, nic dstojnjšího svobodného lovka, ne zemdlství.
CICERO
*
Jdi s tím, kdo T má rád.
VIKTOR  HUGO
*
Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýliti !
GÁNDHI
*
Sete zrovna, lokty nikdy na stl nepolote;
neb tak nemravní lidé dlají.
Nohy ticho drte, abyste ádného nepokopali.
Pravidla zdvoilosti z roku 1794
*
ivot to je škola velká a píroda uitelka.
*
Nejvtší zklamání, které meme zakusit, je zklamání v sob!
N. A. OSTROVSKIJ
*
Pas de future sans passe   (není budoucnosti bez minulosti)
Nový rok : 1. ledna 81
 
Mj tatínek se narodil roku 1904 a odešel navdy  roku 1988. S láskou na nj vzpomínám.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.08.2020  17:21
 Datum
Jmno
Tma
 27.08.  17:21 olga jankov
 27.08.  16:15 Von
 27.08.  08:57 Vesuvjana dky