Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Za skutený cit je odmna
 
Za jaký cit? Nesnaila jsem se skrývat, e doslova miluji kalendáe. Pro?
 
Není toti snadné a vlastn ji ani po mne není moné pelétat pl svta abych mohla zase vidt domov, ale je moné se zamyslet a hledat jiné cesty. Ne jiným zpsobem cestovat, ale pesto vidt všechna ta krásná a milá místa.
 
No jist jsou to práv kalendáe. Kadý msíc jsem v jiném mst, na jiných horách, u jiných ek. Mám toti ti stolní a dalších devt kalendá na dveích a stnách našeho domu. Jak jsem se k nim dostala? Toti tam, v srdci Evropy mám nejen sestru a další rodinu, ale také pátele, kteí byli tak hodní a pochopili, pro mám ty kalendáe ráda.
 
Máme ji za sebou konec msíce ervence a nyní máme srpen. Byl tedy as kalendáe otoit a radovat se z nových obrázk. Staí otoit hlavu, nebo udlat pár krok a dívám se na mj domov. Na moravská a eská msta, rozkvetlé stromy a louky a a pijde další msíc objeví se krásy ješt víc.
 
Ale jak to bude dál?
 
Kadý rok sestra posílá knihy, asopisy a eské dárky pro rodinu. V urité dob je to balík kalendá a to nejen od sestry, ale také od pátel. Letos ješt bez kalendá odeslala sestra z Prahy balík 12. bezna a v pátek 24. ervence balík došel.
 
Jak je vidt, posílat v této dob balíky není píliš moudré.
 
Jak to vyeším s kalendái? Nevyhodím ani jeden jediný. Msíce mnit nemohu, ale budu jim mnit místa. Jaký je den a jaký msíc mi prozradí australský kalendá plný kvtin. Visí tak vedle sebe ten eský a ten australský a sluší jim to.
 
Musím vit, e jednoho dne opt piletí ty kalendáe z eského domova, e nás ten virus nepeme.
 
Text a ilustrace: Jana Reichová
 

PS: Dostala jsem dopis od Hany Gerzanicové - Honsové s její poslední básní. Rada se s vámi ješt podlím o moc pknou básniku, kterou mi poslala.
 

Pandemie coronaviru
Hana Gerzanicová

 
Pandemie coronaviru
není jen nemoc, umírání,
je to pro svt
velké varování!
 
lovk má monost
vládnout nad svtem.
Dát dobro a krásu
nebo zlo svým dtem.
 
lovk me mít dobro,
krásu a lásku v duši…
…Nebo touhu po sláv a moci,
která všechno zruší.
 
Pro lovk touí
mít stále víc a víc?
Vdy do hrobu nevezme
si pece vbec nic…
 
Kdo kolem seje zlo
jen z pole zla zlo sklidí
zlévané slzami
pes utrpení lidí.
 
Pro nejsou lidé vdní,
e mohou ivot znát?
Vdy vtší dar a monost
jim nikde nelze dát.
 
Ké by hrza pandemie
lidi probudila
a zapomenutý dar dobra
svtu navrátila.
 

 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 15.09.2020  17:17
 Datum
Jmno
Tma
 15.09.  17:17 Gertruda
 19.08.  12:21 Blanka K.
 18.08.  17:26 Von
 18.08.  11:44 Jarmila
 18.08.  10:18 Milada
 18.08.  06:25 Duan