Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

První ena bez neoprenu zdolala ledovou Vltavu ze Slap do Prahy

„Nešlo se soustedit na plavání, jen jsem si poád íkal, e v devítistupové vod se to prost nedá zvládnout“, probíhalo myslí Jakuba Valníka první plhodinu tiaticetikilometrové plavby Slapy – Praha Braník. „To dáte!“, povzbuzoval z doprovodné lodi kou František Kosa, „To dáme!“, pizvukovala z vody Kristýna Dyková.

A dali to!!! Kristýna Dyková (8:07 hod), Jakub Valníek (8:28 hod) a Michal Štengl (9:28 hod), oddíloví a tréninkoví partnei z I.PKO Praha ve stedu 17. ervna pekonali prvních dvanáct kilometr ze Slap do Davle ve vod o teplot kolísající mezi osmi a deseti stupni za ti hodiny a zvládli i zbývajících 21 kilometr z Davle do Braníka v ece, která se „oteplila“ na 14 – 17 stup.

Výzva plavby chladnou Vltavou s pekákami v podob vodních nádrí Štchovice a Vrané, jejich pehrady je teba obhnout, pípadn se za zvláštních bezpenostních opatení nechat „spustit“ ve zdymadlech, pitahuje dálkové a zimní plavce pes 40 let. Václav idek, prkopník na trase Slapy – Praha, své záitky poutav popsal v knize Sám ve víru Zdymadel, kterou na pokraování publikoval v roce 2011 i náš web. Mezi jmény idkových pokraovatel najdeme Františka Venclovského, Františka Kosae a Richarda Blatného. Trasu v rámci etapového pokusu z Týna nad Vltavou do Prahy zvládla v roce 2007 i eská reprezentantka Yvetta Hlaváová, chladné úseky ovšem absolvovala v neoprenu.

Kristýna Dyková se tak stala první enou historie, která náronou trasu mrazivou Vltavou zvládla v sólo pokusu bez neoprenu. 

Tiaticetiletá úetní z Prahy zaínala s organizovaným plaváním teprve ped dvma roky (!), poslední msíce se spolen s kolegy-nadšenci pipravovala tém výhradn na otevené vod. K pokusu na trase Slapy – Praha se odhodlala na popud Jakuba Valníka a legendy eského otuování Františka Kosae. 

„Sedlo mn to od první chvíle, krizi jsem mla jen u pehrady ve Štchovicích, kam jsem doplavala s náskokem a ekala tvrt hodiny na kluky, abychom pebhli spolen. Ve Vraném jsem u na pokyn Franty Kosae pokraovala sama, další ekání bych u nezvládla a úpln bych ztuhla.“
 
 
Jakub Valníek (50) plavbou Slapy-Praha absolvoval poslední supertest ped plánovaným pokusem na La Manche letos v íjnu. „Mám radost z Kristýny a Michala, trénujeme spolu celé jaro. Dkuji podprnému týmu, bez nich bychom to nedokázali.“
 
 

Michal Štengl zdraznil, e celé trojici hodn pomohl silný proud, zima ale byla místy a paralyzující. „Ve Štchovicích jsem toho ml plné zuby a íkal si, to nemáme šanci dát. V tu chvíli jsem byl úpln mimo a nebýt Ilony (Pekové), která nás celou dobu podporovala z paddle boardu, tak jsem to nedoplaval.“
 
Michal Štrba

* * *

www.plavani.info/2020/06/22/prvni-zena-bez-neoprenu-zdolala-ledovou-vltavu-ze-slap-do-prahy/https://
 
Úasný a úctyhodný úspch!

Jaké bylo pro mne nemalé pekvapení, kdy jsem našel na stránkách „Dálkového plavání“ tenhle lánek Michala Štrby, kde jsem se doetl o úasném úspchu plavkyn Kristýny  Dykové a jejich plaveckých koleg Jakuba Valníka a Michala Štengla. Všem musím upímn pogratulovat, zvlášt pak Kristýn, ponvad po 46 letech je první enou, která si na tuhle štreku pod vedením Františka Kosae troufla. Je to opravdu úctyhodný výkon, do kterého se mohou vít jen plavci, kteí tu plavbu nkdy absolvovali. Za tch skoro padesát let byli to ješt, František Venclovský, František Kosa a Richard Blatný.

V tom ase, kdy byla má plavba uskutenna byly jen dv eny Eva Škodová a Jitka Grundová, které svou nevídanou otuilostí a fyzickou kondicí mohly Slapy – Praha uplavat ale z njakých dvod se tak nestalo. Ob byly nejen schopné nadstandardn vzdorovat ledovým vodám ale i byly výbornými plavkynmi a tak se velmi asto stávalo, e pi maratonech nechávaly za sebou všechny mue a v cíli vylézaly z vody sví jako by tam ped malou chvílí vlezly se jen vykoupat.

Jist vliv na zájmu se pokusit plavat ze Slap do Prahy mohlo mít ne jednoduché organizaní zajištní maratonu jako povolení proplavat pehradami a získat písemný souhlas s úastí motorových lodí na Vltav atd. Motorové lod byly zakázané. Nebylo to jen tak jednoduché.

O rok pozdji jsem chtl Slapy – Praha plavat ješt s nkým duo a nikdo se nenašel, jediným kdo mou nabídku radostn pijal byl František Venclovský. Bral to jako svou pípravu na kanál La Manche. Ten o msíc pozdji úspšn podruhé peplaval. Maraton jsme tentokráte protáhli na 40 km a skonili jsme na Obanské plovárn v centru Prahy.

Ješt jedna zajímavost. Kristýna má na této trati zajímavý rekord – zkrátila mj as pesn o jednu minutu 18 vtein.

Na závr zdravím co nejsrdenji plavkyni Kristýnu a Jakuba s Michalem a vzkazuji všem mj velký obdiv nad jejich výkonem maraton uplavat. Dále všem peji mnoho dalších plaveckých úspch v ledových vodách.

 
Václav idek

* * *
Krátký filmový záznam maratonu Slapy – Praha: https://www.youtube.com/watch?v=5ypoGNZxh4k&feature=youtu.be
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.07.2020  03:38
 Datum
Jmno
Tma
 29.07.  03:38 Vclav idek K dotazu pana I. Kolaka
 29.07.  02:37 Ivan
 28.07.  09:37 Lenka
 28.07.  09:15 Von
 28.07.  08:28 Jarmila oprava a omluva
 28.07.  08:26 Jarmila
 28.07.  04:33 zdenekJ