Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Erik,
ztra arlota,Zoe.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se pes me stát proti své vli hasiem

U nkolik msíc denn jezdím jedním autobusovým spojem, take se znám s obma idii, kteí se pravideln stídají. Jako nevidomý lovk jsem po nkolika cestách „dostal“ místo hned na prvních sedadlech vedle dveí. Je tam toti nejvíc místa pro mého vodicího psa.

Vracím se jednou dom tímto spojem a mj pes zaleze trochu pod sedaku, jako to obas dlá. idi z legrace povídá: „To zas vytahuje pojistku, aby tady mohl hasit, u jsem pojistku párkrát na konené dával zpátky.“ idi se smje. Máme to ji kousek od místa mého výstupu a pes zane podivn hrabat nohama a po chvilce zjišuji, e se zahákl obojky za kovovou plošku a neme z pod sedadla ven. Pomáhám mu, je celý šastný, e stojí na všech tyech nohách, a radostn se chystá  k výstupu. Ješt pedtím jsem ale zaslechl cinknout nco o zem, zdvihám z podlahy koleko s tykou ze silného drátu. íkám si, e se to asi utrhlo psovi z obojku nebo postroje. Zastrím si koleko do kapsy, e doma zjistím, k emu to pesn patí. V klidu domova mi netrvá dlouho a zjišuji se zamrazením v zádech, e se jedná zrovna o tu pojistku k hasicímu zaízení. U mám erné pedstavy, jak je autobus zaplaven bílou hmotou na trase po mém vystoupení.

S obavami jsem následující dva dny nastupoval do autobusu s jiným idiem, tetí den jede ten pravý, konen mu pojistku vrátit. idi pekvapen kouká, e si toho ani nevšiml a nakonec s úsmvem dodává: „To jsme se mohli pkn koupat ve snhu!“ Vedeme spolu ješt chvíli nezávazný hovor a mám ji naprosto klidnou náladu. Pro sebe si ale íkám, e budu na svého psa dávat vtší pozor, aby k trapné situaci u nemuselo dojít.

 
Petr Hromádko a jeho chlupatá kamarádka Anny

***
Autor Petr Hromádko také pispl svým ivotním píbhem nevidomého do úspšné kníky Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa“
 
***
 
Hromádko Petr, narozen 5. 11. 1977. Vystudoval stední školu vodních a inenýrských staveb a od roku 1996 zaal pracovat u podniku, který se zabýval výstavbou vodovod a kanalizací po republice a zárove se stihl vnovat astým výletm, cykloturistice, akvaristice a jiným koníkm.

Na podzim roku 2001 po autonehod oslepl. Postupn se s tím musel vyrovnat a zaít ít znova. V roce 2003 dostal pítele i pomocníka, vodícího psa, který s ním bude neustále po boku, a do svého konce. Pes mu beze slov ukazoval, e není teba se trápit, vdy se dá pece zase krásn ít. Nyní, i kdy je nevidomý, je sobstaný, dlá vše, co nevidomý me zvládnout, a zmnil pístup k mnoha vcem. Slepecké organizace mu pedávaly potebné znalosti k ivotu nevidomého a hlavn mu zlepšovaly pohled na ivot. Jezdil s nimi na tandemech po delších trasách, úastnil se zajímavých výlet pro nevidomé a pomáhal jim s vodící fenkou na školení ve školách stedních, mateských, knihovnách pro nevidomé i v rzných organizacích. Tato jeho innost byla obas zveejována v rzných mediálních prostedcích. Byl nesmírn potšen tím, jak Anny vzbuzovala velkou pozornost pedevším u malých dtí.

Nebojí se do nieho jít a u vbec se netrápí kvli postiení.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma