Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Brigita,
ztra Sabina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Výborný není jednika

Kdy náš ptiletý vnuk Honzík absolvoval poslední hodiny prvního pololetí výuky na hudební škole. Došlo na hodnocení. Vysvdení tak malým špuntm ješt nedávali. Paní uitelka mu napsala prospch do ákovské kníky tiskacími písmeny, aby si to mohl sám peíst. To, co ti mám napsat. Máš tady samé jedniky, tak to ti musím napsat jedniku a napsala tiskacími písmeny: klavír – výborný.
 

Honzík si to pomalu peslabikoval a mlel. Cestou dom zklaman prohlásil: „Vidíš, babiko, paní uitelka mi slíbila jedniku, ale napsala mi výborný!“

V tom okamiku se mi vybavila vzpomínka na Honzíkovu maminku. U nevím, zda byla v první i druhé tíd, kdy po píchodu ze školy mi s hrzou v oích sdlovala: „maminko, náš editel má v editeln editelské dtky!“ Kdy jsem se na ni nevícn podívala, pokraovala: „Opravdu, maminko, Michalovi a Tomášovi – to byli její dost rozverní spoluáci –dvojata – íkala paní uitelka, e „dostanou editelské dtky!“

Honzík nám u povyrostl tak, e se pi pohledu na nj je teba zaklánt. Sem tam se nkde zabhne, a kdy jsem mu povídala, e musí vdy sdlit rodim, kam jde, odpovdl: „Babiko, oni se mi také nesvují.“

Tak bylo teba vysvtlovat stejn jako kdysi jeho mamince a jemu v pti a tak poád… Dnes u je z nho ocenný a uznávaný sbormistr, profesor na gymnáziu, kde ho mají studenti rádi. Plat má tak úmrný pomrm dnešním, e se musel vysthovat do jiného bytu: na ten, v nm jsme my bydleli ticet a jeho rodie také dlouhou ádku let, mu chyblo. Zato miluje hudbu a španlštinu. 

Vzpomínkový lánek na Hanku.

 
Hana Juraáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.07.2020  08:27
 Datum
Jmno
Tma
 01.07.  08:27 Von