Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MILOVAT SVT TAKOVÝ, JAKÝ JE

„Pocházím z kynologické rodiny a dnes chovám koky domácí,“ íká výtvarnice Olga Marie Fidzinská. Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kombinaci eský jazyk a Výtvarná výchova. Vzdlání si rozšíila specializaním studiem výchovného poradenství. Psobila jako pedagog na více školách, zejména na Stední škole gastronomie, odvnictví a slueb ve Frýdku-Místku.

Absolvovala sociáln-psychologický výcvik s podílem sebe-zkušenosti i kurz zdravotníka. A to jako prpravu k psobení jako specialistka v Renarkonu o.p.s., organizaci pro prevenci a lébu drogov závislých se sídlem v Ostrav. V souasnosti dle svých slov: „Volný as dlím mezi rodinu, výtvarné aktivity, turistiku v Beskydech jako len Spolku Beskydan, jízdu na kole a návštvy divadel. Bez hudby a tení knih si ivot nedokáu pedstavit.“

Zejm proto patí mezi leny beskydského Literárního klubu Petra Bezrue. A je pední lenkou V-Klubu, klubu výtvarník Frýdek-Místek. V tomto mst dnes ije. Vytváí batiky náronou technikou s uitím vosku.


 

 
Jejích sedm voskových batik ve frýdecko-místeckém Kaf Kafé nemají názvy, popusme tedy uzdu fantazii. V zadní ásti této cukrárny ti velká díla, jejich centrem je tvá na tmavém pozadí, s pímým pohledem pod stechou klobouku, za ním náznak kíe a pod tváí kolo: vše atributy kiovatky na vlastní ivotní pouti. Nalevo tvar v odstínech zelení me být zámotkem-zárodkem v travin na vodním dn stejn jako pupenem ped rozvinutím jeho vn v louce. Vpravo ohnivý obrys elipsy vyplnné ivou lutí v nenápadné ploše jako symbol nového pohledu-vhledu, jen me osvtlit, mnit stávající ivot. Tato díla mohou probouzet mocn naši fantazii.
tvrté dílo se svitem msíce ve tm, prhledem do svtla i dopadem záe skrze klenbu me být pedl od svta vnitního k vnjšímu. V pední ásti prostoru cukrárny zbylé ti menší batiky v rámech svými tématy, v nich jsou dje konkrétnjší, i przraností a lehkostí barev psobí odlehen. Stední s postavami dtí je doslovn hravá, levá s jasnou vákou velmi ivá. A pravá, tvarem zvíecím i pírodním, vyvauje sérii k prvnímu dílu i podobnou barevností. Batiky autorky ukazují dtství, dosplost, zralost. Spojení svta vnjšího i vnitního, které se prolínají a nemohou jeden bez druhého existovat. Autorka se ídí mottem M. Buonarrotiho: „Na svt existuje jen jedno hrdinství: vidt svt takový, jaký je, a milovat ho.“ Její batiky jsou dkazem této lásky k realit ivota v úzkém spojení s lidskými pedstavy a sny.

 


 
Výstava Olgy Marie Fidzinské v Kaf Kafe ve Frýdku-Místku (naproti poliklinice) je otevena do konce ervna 2020 – v otevírací dob cukrárny. Znásobte záitek z kávy navíc krásným umním.
 
Olga Szymanská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma