Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nákupík a bidet prkýnko
 
Kadý máme rzné záliby, kterými dláme radost vtšinou sami sob, ale které dovádjí k šílenství milované osoby, se kterými sdílíme ivot. Napíklad moje dlouholetá kamarádka, kdy na ni pišla depka, tak honem bela do nejdrašího obchodu, kde si koupila nco na sebe. Tak to alespo o ní íkal její manel, co ona samozejm vehementn popírá. Avšak asto oslovala jak mne, tak okolí pekrásnými svetýrky, kabelkami nebo botikami. Jeliko mla chmury asto, tak byla nejlépe obleená dáma jakou jsem znal, zatímco její manel trpl hladem. Nakonec to došlo tak daleko, e nešastník musel rozbíjet prasátko, aby ml vbec mince na pivo. Díky maneliným depresím chodil jako mátoha a byl obleený jako bezdomovec.
 
A jakpak jsem na tom já? Zálib mám mnoho. Napíklad se okouzlen rád koukám na krásné eny, koketuji se staenkami, tahám se za vousy, cpu se nezdravým jídlem, oumu se v nose, piju pivo a koalky a sem tam s radostí utrousím sprostá slovíka. Jist by se mých zálib našlo ješt mnohem více, ale v pokroilém vku si na n nevzpomínám. Ješt si matn pamatuji, e jsem za mlada ral do umyvadla a vrhal touebné pohledy na dámské prádélko sušící se na še na prádlo.
 
Dodnes však je moje nejvtší záliba nakupování. Díky jí jsem si také vyslouil pezdívku “Ddek nákupík.” Ano, nemusím být suován erným psem a slzet v noci nad promarnným ivotem, nebo si vdycky najdu záminku nco drahého koupit. To vtšinou oznámím en Mán, e jdu na “pakpky,” co je jediné slovo z ruštiny, které si dodnes pamatuji navzdory tomu, e mám z ní státnici, a vydám se do oslnivých obchodních stedisek utrácet penzi. Piznám se, e je to setsakramensky tká práce, protoe za léta horlivého nakupování máme doma snad kadou piškuntálii. Tyto, podle Máni naprosté zbytenosti, na kterých se jenom usazuje prach, nám ale usnadují a zpíjemují ivot. Musím uznat, e má Máa dokonce nkdy pravdu. To, e láme rukama nad tím, e mám více bot ne Amarga Marcos nakonec i chápu. Ano, piznám se, e v uritých pípadech jsem tak trochu na hlavu. Nevím jaké pominutí mysli mne napíklad pinutilo vyhodit velké peníze za šest reproduktor a zesilova, protoe tuto soustavu dlající z obýváku biograf, stejn nesmím pouívat. Prý takový rámus Máa nebude poslouchat! Take celá dánská soustava sice zkrášluje zaízení obýváku, ale jinak je mn platná jako mrtvému šála.
 
Nedávno jsem se opt vydal na nákup, abych koupil bezdrátová sluchátka, která si vloím do uší a do zblbnutí poslouchám eské písniky mého mládí.
 
Léta nakupování mne obdaila bájenými hodinkami Apple, se kterými mohu odpovídat na telefony, nastartovat poíta a které mají tolik moností, e jsem z toho jelen. Dodnes nevím, jestli vlastn ukazují as a k emu jsou dobré, a proto je nepouívám. Elektrický kartáek na zuby mn sice rve dásn do krve, ale je moderní a krásný. ert ví, k emu jsou mi  tyi páry italských cyklistických bot a dv karbonová kola v cen auáku, kdy na kole jezdím stále mén, protoe se bojím, e lehnu a skoním na vozejku. Nemusím zdrazovat, e jsem vzrušením koupí tchto sportovních vcí nezamhouil oko nkolik nocí.  Nemám však v úmyslu nudit tenáe výtem vcí, které jsem, vtšinou k nelibosti eny Máni, za mnoho let nakoupil.
 
Na co jsem však ped nkolika dny nepišel! Doetl jsem se toti, e se ve stáí me k naší hrze stát, e jsme neschopni se díky revmatickým rukám a celkové zchátralosti po pouití toalety poádn utít. e jsme závislí na njaké dobré duši, aby za nás tuto jednostrann privátní, potupnou, ale ku zdraví a hygien dleitou záleitost vykonala sama! Tato hrozná pedstava mn dala píleitost se nad ní zamyslet. Jako ddek se spoustou volného asu jsem se vrhnul na internet a bingo! Svtlo na konci tunelu v podob toaletního bidet prkýnka!! A jedinená píleitost jít jednou zase na “pakpky.”
 
 
 
Nejdíve jsem ale udlal dkladný przkum toho, co nabízí trh. Nemohl jsem uvit co za vymoenosti se v takovém prkýnku skrývá. Tak za prvé, prkýnko je vyhívané. A jeho teplotu lze regulovat. Ji jsem si v duchu pedstavoval, jak budu dlouhé chvíle dept na toalet s tabletem v ruce a moje zadnice bude pímo vychutnávat píjemn zaháté prkýnko. A jak Máa, která bude zrovna tak touit po teplém prkýnku, bude netrpliv  volat: “U jsi?” A já budu odpovídat: “Ešt ne!” “Tak proboha dlej, nejsi na to sám!” 
Zmaknutím tlaítka na dálkovém ovládai se z útrob prkýnka vysune chromovaná trubika, která mn zadek dkladn opláchne vodou, její teplotu si zrovna tak mohu regulovat. Ach, jaká to slast! Pozor! Oistec tímto nekoní! Náhle se záhadným zpsobem otevou v prkýnku skrytá dvíka a zadnice je ovívaná teplým a navonným proudem vzduchu. V tu ránu se rozhodnete, e chcete na hajzlíku skonit ivotní pou. Všechny tyto a jiné slasti jsou dopodrobna vylíeny v odborné literatue. Samozejm, e chromované trubky tiše vyjídjící ze sedátka jsou dv. Dámy toti vdycky musí mít extrabuty!
 
Pišla doba nákupu. Horenat jsem se vydal do obchodu, kde mne uvítal veliký nápis “SALE” a mladá, usmívající se slena. Ta mn ukázala prkýnka od rzných výrobc, dokonce se na jedno posadila, ale k mému zklamání na sob nedemonstrovala pednosti toho i onoho prkýnka. To bych se snad cítil povinovaný za $2 800 italský bidet koupit. Takto jsem si jenom utel studený pot, zdvoile jsem se rozlouil s tím, ze pijdu pozdji s manelkou, aby si ho mohla vyzkoušet. Vypotácel jsem se z obchodu a ješt ne jsem nasednul do auta, jsem slyšel zvonivý hlásek prodavaky “Zlevnno z $3 380.”
 
“No a nekup to!” sarkasticky jsem poznamenal a zklaman odjel dom.
 
Nebyl bych to já, abych vítzoslavn neoznámil en Mán, e jsem jí koupil nádherný bidet, navíc zlevnný. Na otázku, kolik jsem za nj dal, jsem udal cenu s dodatkem “No a nekup to!” Kdy jsem ale vidl Máu rudnout s vystupující temnou ílou na ele, polekal jsem se a radji jsem kápl boskou. “No to víš, e jsem za tak nehoráznou cenu ádný prkýnko nekoupil, miláku. Jsem snad blbej?” Máa samozejm souhlasila, e jsem a prohlásila, e za takový prachy bychom poídili toaletní papír pro celou rodinu na doivotí.
 
Nakonec jsem pece našel na internetu úasné prkýnko se všemi vymoenostmi jako mlo to v pedraeném obchod. Za pouhých $300. Sice ínské, ale nekup to, e ano? Te se nemohu dokat a na nj usednu, petu si noviny, shlédnu na You Tube film a moná, e si na nm i schrupnu. A nebudu slyšet Mánino úpnlivé volání, e musí taky...

 
Ivan Kolaík
* * *


Komente
Posledn koment: 14.06.2020  09:45
 Datum
Jmno
Tma
 14.06.  09:45 Ivan
 12.06.  18:19 Jarmila
 12.06.  12:19 miluna
 11.06.  18:30 Marta Jak uetit toaletn papr
 11.06.  15:13 Von