Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Brigita,
ztra Sabina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Slib je slib!
 
Vzpomínka na pítele 

„Blaniko, je to se mnou váný. Nemohu se pro bolesti soustedit na psaní. Asi jsem na odchodu... sorry, dve...“ Dívám se na ty dv ti vty, kroutí se vyítav po papíe. Se Standou Mocem jsme se potkali jen jedenkrát, a to ješt velice krátce, na cest z jakési autogramiády v praském metru. Tehdy jsme si slíbili, e spolu nkdy zajdeme na kafe, nkdy, a bude trochu víc asu... Ošemetné slovo. lovk nikdy nemá spoléhat na to, e jednou bude asu víc, vdycky ho má chytit za paesy. Hned! Okamit, ne bude pozd!

To krátké setkání m tehdy pinutilo vyhledat v knihkupectví pár kníek echoaustralského spisovatele Standy Moce. Nebylo to jednoduché, exilový spsiovatel svou touhou po svobod pišel o píleitost stát se ve své zemi známým a oblíbeným autorem, ale hledání se vyplatilo. A u to bylo Údolí noních papoušk (2010) nebo napínavý román Kde létají andlé (2013), tená cítí, e to jsou opravdové a vzrušující píbhy podloené skutenými ivotními zkušenostmi. Jak by ne, kdy autor byl jedním z tch, kteí po 68. roce hledali v daleké Austrálii nový domov a pi své snaze usadit se v cizí zemi a najít v ní novou vlast, procestovali pkný kus svta. ada zamstnání, kterými pi svém hledání prošel, mu poskytla nejen látku, ale vedla k poznání a nadhledu, tolik potebnému k tvrímu psaní. Jen tak mohl vzniknout Tábor na Aligator River nebo Itakani, napínavý román o lidech, kteí hledají nový domov. Svou látkou ze ivota ne tak dávného je mi nanejvýš blízký i román Schzky s áblem z roku 2011, který zpracovává píbh eského emigranta ádajícího vízum do eskoslovenska, aby mohl navštívit umírajícího otce.

Standovy moudré fejetony plné záitk, porozumní a soucítní se objevovaly pravideln v ad exilových asopis, od dubna 96 i ve známém internetovém deníku Neviditelný pes. Glosy a fejetony byly rozjezdem k jeho první velké práci, Upadlí vlastenci z roku 2003, vydané  prestiním nakladatelstvím Petrov. Hlavním hrdinou je tady postiený chlapec upoutaný na vozíek, ze kterého kriticky pozoruje svt kolem sebe. Tehdy t, Stando, nemohlo napadnout, e podobn jako hrdina, se budeš i ty o pár let pozdji v tké nemoci a u s omezenou fyzickou silou „kochat krásami svta a všemi jeho stvoeními od tch nejtitrnjších. Vdy ona i moucha má své kouzlo!“ napsal jsi mi v jednom z posledních dopis! Kdy jsem T obdivovala, co pi nemoci dokáeš, odpovdl jsi mi slovy, které meme chápat jako jakési memento, pipomínku, jak se k ivotu postavit:
„lovku nic jiného nezbývá, ne se postavit osudu. Víš co mn v tomhle stavu nejvíc mrzí? e u nemohu pracovat! Já jak vidím nco nedodlaného nebo co by potebovalo dotáhnout, tak se do toho pustím, ale te... holt všechno má své meze. Opatruj se, dvenko a va si ivota! Ten se váí tak, e se kochám krásami svta a dkuji Bohu, e mi dovolil je spatit.“ 

Ten slib, e spolu zajdeme na kafe, nkdy, a bude trochu víc asu, je stále otevený a stále platí, Stando. Te u máš asu o nco víc, tak na to kafíko rozhodn zajdeme, a tady nebo tam, slib je slib!

 
Blanka Kubešová
* * *


Komente
Posledn koment: 06.06.2020  13:15
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  13:15 Ivan
 04.06.  09:12 Von Pro Blanku K.
 03.06.  17:45 Blanka K. Omluva
 03.06.  09:38 Von
 02.06.  23:30 Jarmila Smutn zprva
 02.06.  19:51 Von Omluva