Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tký ivot literáta IV.

Nedávno jsem dostal zajímavou otázku: Kdy je nejlepší psát – jedno jaký – text? Ani bych se dlouze zamýšlel, vyhrkl jsem zcela bez pípravy: „Pt minut pedtím, ne se musí poslat.“ To promluvily moje zkušenosti, ani by se ptaly mozku na svolení. Ale svte div se, je tomu pesn tak!
 
Krátká debata vedená na toto téma mi jen potvrdila, e blesková odpov vystihla situaci zcela správn. Vzpomnl jsem si na jednu literární sout, kam jsem kdysi zasílal píspvek. O akci jsem vdl dobré dva msíce ped uzávrkou. Ml jsem móóóe asu na rozmýšlení, pípravu, psaní poznámek a samotnou tvorbu. Jene vdomí spousty asu znamená také vdomí monosti, e je kam práci (neustále) odkládat. Tušíte dobe, obálka s mými rozumy na sob musela nést razítko patnáctého ledna a já si sedl k psacímu stolu trnáctého v deset veer (a samozejm se ekalo, e se budu následující den ile a svdomit vzdlávat v instituci k tomu urené). Cosi jsem splácal do kupy, pepsal a vhodil do poštovní schránky. V ten samý moment, kdy mé prsty definitivn upustily konec šedé obálky, jsem si s hrzou vybavil hromadu chyb a nedostatk, které bych ml opravit! Celou cestu dom mi pak ped oima naskakovaly nové a nové hlouposti a nesmysly, kterých jsem se v textu dopustil. Aby ne, vdy jsem ho etl všehovšudy jednou!
 
Na vyhlašování výsledk jsem se nijak nehrnul, by mi pišla pozvánka. Shodou okolností však na stejný den pipadla školní exkurze po Praze, tedy tém míst, kde se konal i slavnostní ceremoniál. Pro ilustraci, jak probíhá taková exkurze, postaí jednoduchý píklad. Jedná-li se napíklad o desátou exkurzi do Prahy (jako v tomto pípad), mu si být zcela jistý, e se projdu podesáté po Karlov most, e se podesáté pokochám orlojem, e si podesáté vybere anonymní holub mj šat za vhodné místo pro zbavení se letové záte… Na druhou stranu jsem u ml jisté zkušenosti, e na pedávání literárních cen se podávají zadarmo koblihy nebo chlebíky a další vci… Sice se neobejde bez hudební produkce, která ne vdy uchu lahodí, ale v dostatené vzdálenosti a v pítmí, kde se dají nenápadn strit prsty do uší a sedt, je o dost lépe ne uprosted hejna baká zbsile pobíhajících po hlavním mst…
 
Mj výtvor, jeho obsah jsem si takka nepamatoval, se umístil na druhém míst. Dodneška nechápu, jak se to pihodilo. Podnícen tímto neekaným úspchem jsem se rozhodl zkusit štstí i jinde. A tentokrát jsem zvolil pístup vskutku zodpovdný. V pedstihu a na as jsem udlal vše potebné, snad dvacetkrát povídku pepsal a vylepšil, liboval si nad její genialitou a desítkami dn usilovné práce a pak jsem na internetu zjistil radostnou zprávu, e nepostoupila ani pes první kolo. Samozejm, e vina leela na porot neschopné pochopit mého génia…
 
Ani nevím, kdy a pro jsem odeslal ješt další povídku, kterou jsem napsal bhem zvláštního odpoledne, kdy jsem zrovna intelektem a rozvahou nehýil. Dávno bych na to zapomnl, neekat m jednou ve schránce roztomilý diplom, opt s íslovkou dv.
 
V poslední dob jsem si navykl psát píspvky do Pozitivních novin v univerzitní knihovn. Nevím pro, ale nejsnáze se mi píše a nejvíce nápad dostávám v dob, kdy mozek ví, e u by mly nohy kmitat smrem k uebn, kde za pt minut zaíná pednáška, jene ruce a srdce toho nedbají a na monitoru naskakují nové a nové ádky. Být pod tlakem a ve stresu je prost dobrá motivace, která m umí vyburcovat k výkonm, o nich si v dob pohodiky a klídku mu nechat leda tak zdát.

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace pro © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.05.2020  08:11
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  08:11 Von