Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tký ivot literáta II.

Vtšina filmových pokraování trpí podobnými nešvary. Snaí se navázat na úspch svého staršího bratíka a vytáhnout peníze z kapes ješt více lidem, ne poprvé. Proto jsou draší, velkolepjší, nablýskanjší, s více explozemi, s více slavnými tváemi a vbec. Vtšinou však nedosáhnou kvalit prvního snímku a více i mén (více) mu kazí reputaci. Pokraovat v nem znamená tedy asto mnohem sloitjší a náronjší úkol, ne udlat onen první krok. Ne nadarmo se ve sportu tvrdí, e je snazší vyhrát, ne vítzství obhájit. Tohle všechno píšu jen proto, e pokud vám tenhle píspvek bude pipadat ješt blbjší ne ten pedchozí se stejným názvem v titulku, berte to jako danost…
 
O em chci psát? No o tom, e my literáti máme vskutku tkou práci. Docela m toti štve, e asto kolem sebe slýchávám názory, e na tom „psaní“ vlastn není vbec nic sloitého. e jde akorát o takové to ukání do klávesnice. e nedláme nic poádného. Nebo dokonce, e si hrajeme, zatímco ostatní tvrd dou. Kupíkladu já se tu práv snaím plodit rozumy pro vaše pobavení, moji milí tenái (a tenáky, kontakt na m najdete v profilu), a pitom za sebou zaslechnu posmšné: „Nech ho, on si píše…“ A jakým tónem! Skoro si pipadám jako malé dít na píseku, o kterém se baví jeho matka s jinou matkou ve stylu: „Jen ho nech, a si dlá ty svoje báboviky a rochní se v nich, kdy je zticha a nezlobí.“
 
A pitom jakou my to máme lopotu! Jen si to pedstavte. Ped vámi leí bílý papír. Prázdný nepopsaný kus papíru. Na ty šastnjší pomrkává textový editor z jejich notebooku. Jaká varianta je lepší, by bylo na dlouhou diskuzi. Osobn dávám pednost druhé monosti, i kdy jsem si vdom nkterých zásadních nedostatk. Teba bez zásuvky a elektiny si ani „neuknete“ (teda uknete, ale však víte). Navíc papír vám nikdy „nezatuhne“ v plce neuloeného textu. Na druhou stranu se zase snadno ztratí. A koupání nesnáší oba.
 
Ale zpátky. Skonili jsme u toho, jak nechápav civíte na bílou plochu a ptáte se, co dál? Nue, nic. To je všechno. Nic víc nedostanete. Tohle je všechno, co máte k dispozici. Papír, tuka, notebook a vaše hlava. A te si stvote nesmrtelné dílo, chytráci… U to nevypadá tak lehce, co? Komu se to podaí?
 
Nkdy je poitek sledovat takové „rejpaly“ v akci. Jak se urputn snaí cosi napsat, teba jen obyejný e-mail, strunou zprávu i slohovou práci. Stavba jednotlivých vt jen zídka pejde v souvtí o více ne dvou vtách, slovesa krom „být“ a „mít“ psobí jako kriticky ohroený druh, velká a malá písmena se objevují snad podle momentální nálady emon nevyrovnaného autora a gramatika? Co to zatracen je? Upímn, pro nkteré výplody, na které obas narazím ve své e-mailové schránce, snad nelze najít slov, pinejmenším slušných…
 
Take suma sumárum, tvrí psaní není nic lehkého. Ba naopak, jedná se o jednu z nejtších vcí vbec a kvalitní autor (el ne kadý, který to o sob tvrdí, takový je) si zaslouí obdiv a úctu tená. Ale zaslouí si ji i oni, za svou trplivost a píze, protoe kdy si nkdy zptn procházím nkteré své texty, mám chu spáchat nehlunou sebevradu…
 
Tomáš Záecký

* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.05.2020  10:40
 Datum
Jmno
Tma
 02.05.  10:40 Vesuvjana dky
 02.05.  07:54 Karla I.