Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malý klaun ze Zoo Ostrava

Malý klaun ze Zoo Ostrava bodoval v Bílém slonovi. Bílý slon je sout, která oceuje mimoádné chovatelské úspchy a vybudování zajímavých expozic v eských a slovenských zoologických zahradách. Sout probíhá od roku 1994 pod záštitou sdruení eská ZOO. Do 26. roníku soute se pihlásilo 14 zoo sdruených v Unii eských a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) se 44 významnými odchovy a pti stavbami. Zoo Ostrava letos ádnou sošku nezískala. Tetí místo v kategorii "Ostatní" získal odchov moské rybky klauna ernotlého.
 

Úspšný odchov moských ivoich je a na výjimky obtíný a nutn vyaduje soustavnou chovatelskou práci a vytvoení speciálních podmínek.
 
"Proto se o nj pokoušíme v zázemí, pestoe i v moských expozicích v pavilonech Tanganika nebo Papua je moné pozorovat rozmnoování nkterého z obyvatel akvárií - dlení korál, páení ralk, parmovce nosící jikry v tlamce, ale také klauny peující s velkou vervou o snšku," vysvtluje Markéta Rejlková, chovatelka-akvaristka. V roce 2019 se v zoo poprvé podailo úspšn odchovat klauna ernotlého (Amphiprion melanopus) píbuzného známjšího klauna okatého (Amphiprion ocellaris), kterého proslavil film "Hledá se Nemo".
 

"Odchov vtšiny moských ryb meme rozdlit na šest fází, z nich kadá sama o sob pedstavuje pro chovatele výzvu: 1. sestavení páru, 2. stimulace k výtru, 3. zdárný vývoj jiker a vylíhnutí larev, 4. raný vývoj larev, 5. metamorfóza a období krátce po ní, 6. pevedení juvenilních ryb na vtší a vydatnjší potravu, ideáln mraenou i umlou. Odchov klaun usnaduje fakt, e o první ti kroky se pi vhodných podmínkách postarají ryby velmi ochotn "samy" - pravideln se vytírají a jsou velmi starostlivými rodii. Larvy jsou navíc relativn velké, proto jsou klauni rzných druh ideálním objektem na sbírání zkušeností s celým procesem odchovu moských ryb," popisuje Markéta Rejlková.
 
erstv vylíhnuté larvy klaun mí 3 mm a pijímají výlun ivou potravu pimené velikosti, tj. ivý zooplankton. Metamorfóza nastává ve vku cca 14 dní. Metamorfované rybky u mají stejný tvar tla jako dosplí klauni a zaíná se jim postupn objevovat typická kresba. Mí zhruba 8 mm a je nutné jim zajistit vhodnou potravu a pevést je na vtší a vydatnjší stravu, co je nejdleitjším pedpokladem úspšného odchovu.
 
Z první snšky po všech peripetiích peila jedna rybka. Ve stáí pl roku jí chovatelé nabídli sasanku, kterou malý klaun bhem dvou dn spokojen obsadil a stala se z nj velmi ravá a aktivní rybka. Do konce roku 2019 se podailo odchovat ješt jednoho klauna ernotlého. Ocenní v souti si proto velmi váíme a doufáme, e v budoucnu se nám díky získaným zkušenostem podaí odchovat více mláat.
 
Do letošního 26. roníku Bílého slona pihlásila Zoo Ostrava odchovy do všech tech soutních kategorií:
 
A - savci
- daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis)
- lemur mongoz (Eulemur mongoz)

B - ptáci
- polák východní (Aythya baeri)
- orel moský (Haliaeetus albicilla)
 
C - ostatní
- elva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii)
- motýlkovec africký (Pantodon buchholzi)
- klaun ernotlý (Amphiprion melanopus)
- kreveta (Lysmata boggessi)
 
"Konkurence" v souti je opravdu velká, ale jejím cílem je hlavn prezentovat chovatelské úspchy v zoologických zahradách v eské republice a na Slovensku. "V kadém roníku, a letošní roník není výjimkou, se v pihlášených odchovech naleznou rarity, které jsou svým zpsobem jedinené. Chovatelé v eských a slovenských zoologických zahradách se dávno zaadili mezi svtovou špiku a kadý nominovaný odchov by si zaslouil bezesporu Bílého slona," íká Jaroslav Svoboda, pedseda sdruení eská ZOO.
 
Vyhlášení výsledk a pedání cen mlo také letos probíhat v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku. S ohledem na souasnou situaci se akce nekonala a ceny budou pedány pímo ve vítzných zoologických zahradách.
 
Foto:Markéta Rejlková
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 22.04.2020  12:35
 Datum
Jmno
Tma
 22.04.  12:35 Karla I.