Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nedokonený píbh

Nedávno jsem volala do „své“ knihovny. Njak jsem toti nestihla vrátit tivo a chtla jsem prodlouit lhtu. Knihovnice byla chladná jako arktický ledovec. Pineste, zaplate pokutu a pak se meme bavit dál. Chápu, jsou uritá pravidla, ale stejn mi to pišlo trochu líto. Do knihovny toti chodím u nkolik desetiletí (i kdy ne práv do této), a stalo se mi poprvé, e bych pjené knihy nevrátila vas. Take jsem se dtinsky naštvala, a ekla si, kdy vy takhle, tak si u nic nepjím. 

Okamit poté, co jsem vstoupila do kouzelného prostoru plného knih, mi došlo, jak ukvapený závr jsem udlala. Vzpomínky se na m navalily a opt jsem vidla malou, vyplašenou holku z venkova, kterou z bezpené zahrady malého domeku pesadili do velkomsta. Byla jsem samotáské dít a zatímco sestra mla kolem sebe spoustu kamarád, mými páteli byli nejprve Karafiátovi brouci, pozdji dti z Bullerbynu, troseníci z Vlaštovky a dti kapitána Granta.


Msto bylo pro m nepátelským územím, s kterým m smiovala pouze spousta obchod s knihami a taky knihovny. A jsem byla tak plachá, e mi nákup v mlékárn psobil aludení obtíe, prkazku do knihovny jsem si vyídila sama. Co je dkaz, e kdy lovk nco opravdu moc chce, pekoná sám sebe. Knihovnice tehdy urit pekroila pravidla – prkazku mi vydala i pesto, e jsem pišla sama. Moná ve mn rozpoznala zárodek fanatického tenáe. 

Vám, stejn zasaeným virem tenáským, nemusím nic vysvtlovat. Krásné prázdniny, proité peván na rozpálené steše garáe, ve spolenosti verneovek – však také, kde jinde byste chtli íst Pt nedl v balón, ne nkde ve výšce. Podveery na schdkách od pdy s Janou Eyrovou, marodní s Temi mušketýry, nebo hodina úetnictví s ernými barony pod školní lavicí. 

S nástupem poíta mnozí pedpovídali soumrak knih. Ale vte, e u starého Johna se ješt stále scházejí Forsytové, podivný úsmv paní Bovaryové okouzluje ctitele a na Vtrné hrce se vítr neutišil. Ješt meme v koutku plakat s malou Dorittkou, trpt s Jeanem Valjeanem nebo se smát se Saturninem. Putovat pouští a pralesem, i lesem kí a tázat se: quo vadis? Noc v Bombaji je poád stejn horká a staec znovu a znovu vyplouvá na moe. 

Moná, e práv te se nkdo z vás projídí posledním kabrioletem, putuje s Rámou nekoneným vesmírem, nebo tuhne zdšením nad Sofiinou volbou. I pro vás si Sherlock Holmes zapaluje dýmku, Schliemann objevuje Tróju, šumjí lesy a znjí portugalské sonety. Knihy mají v sob podivuhodné kouzlo. ádný text na obrazovce poítae neme vont tiskaskou erní, nemete se s ním schoulit do ušáku, neuslyšíte šustní obracených stránek. Knihu také zídkakdy vyhazujeme, je to jako bychom chtli zahodit lidský osud. 

A ist osobní poznámka na závr. Moná práv ve vaší knihovn je zasunutá staiká malá kníka s pvodn ernými deskami. Erbenova Kytice spolu se sebranými spisy elakovského. Listy v ní byly zaloutlé u tehdy, kdy jsem z ní pi hodin matematiky hltala horror o Záhoov loi. Byla jsem pistiena a kniha mi byla odebrána. U jsem ji nikdy nevidla.

Vzte tedy, e je moje a e jsem si kvli ní u vytrpla dost. Poznámka v ákovské, trest od rodi, a to nejhorší nakonec – u nikdy jsem to Záhoovo loe nedoetla… 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Iva Pospíšilová http://www.bitmapsisters.com

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.08.2020  14:39
 Datum
Jmno
Tma
 21.08.  14:39 Von