Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sabina,
ztra Teodor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výlet za eskou historií k sousedm

Mnozí z nás mají ješt v ivé pamti obstrukce, kterými celníci obtovali turisty na hranicích, a to i pi cestách do tzv. východního bloku. Zrušení hraniních závor nám poskytlo tehdy monosti objevovat pírodní i kulturní krásy za hranicemi naší republiky. A nemusíme ani cestovat daleko, abychom vidli úasné vci.

Takovou opravdu obdivuhodnou památkou je hrad Oybin (v jazyku Luických Srb Ojvín) jen pár kilometr od Varnsdorfu.

itavsko a Horní Luice historicky náleely k zemím Koruny eské. Významnou obchodní stezku vedoucí z ech do Luice stráil odnepamti hrádek Oybin. Vdom si strategického významu tohoto místa na hranicích se Saskem nechal zde Karel IV. vybudovat mohutný opevnný hrad s císaským palácem a pilehlý klášter ádu celestián. Na stavb se významnou mrou podílel i slavný císaský stavitel Petr Parlé.

Sláva a význam hradu a kláštera trvaly do poloviny šestnáctého století. V roce 1635 odstoupil Ferdinand II. se svolením stav ob Luice Sasku. Klášter byl zrušen a posléze, v roce 1577 udeil do jeho stechy blesk a všechny objekty kláštera i hradu vyhoely. Vzhledem k velmi nepístupné poloze a s ní souvisejícím obrovským nákladm na pípadné obnovení, u k rekonstrukci hradu nedošlo.

 
    

K jeho oivení pispli nmetí romantití malíi, zejména Caspard David Friedrich (1774–1840), díky jejich malbám se o zíceninu zaali lidé zajímat. Postupn byl hrad upraven tak, aby ho bylo moné navštvovat, byla provedena rekonstrukce císaského paláce a zakonzervování torza klášterního kostela. I v souasné dob se na opra vách hradu pracuje.
 
           

 
Není divu, vdy se stal jednou z nejnavštvovanjších stedovkých památek v Luici.

Návštva hradu Oybin stojí za trochu námahy. Zejména torzo kostela se zachovaným lomeným obloukem a vysokými okny a goticky strohé pilehlé ambity jsou uchvacující. V obytné vi uvidíte model hradu v jeho nejvtší sláv a archeologické nálezy z jeho obnovy.

Z nkolika míst se otevírá nádherná vyhlídka do kraje. Z hradní ve ale nahlédnte shora i do kostela a na zíceniny kláštera.

Pod hradem leí klidné letovisko Oybin, které v roce 1930 obdrelo oficiální oznaení Lázn. Najdete zde v ad píjemných penzion ubytování. Mezi Oybinem a itavou jezdí po historické úzkorozchodné trati romantické vláky – motoráky i taené parní lokomotivou.

 
Foto a text: Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.07.2020  15:27
 Datum
Jmno
Tma
 09.07.  15:27 Milada
 09.07.  11:03 Vendula
 09.07.  10:58 Vesuvjana dky