Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ptaí budky vyrobené školami ve Svt Techniky putují do zoo
 
Dolní Vítkovice (DOV) a Zoo Ostrava jsou dva nejvtší turistické cíle v Moravskoslezském kraji. Pestoe se na první pohled me zdát, e se ob instituce vnují dost odlišným tématm, opak je pravdou. DOV i Zoo Ostrava ji adu let úzce spolupracují, a to pedevším na poli vzdlávacím a vzájemnou propagací. U nejnovjší spolené aktivity se jakýmsi prostedníkem nebo spojovacím lánkem staly navíc i moravskoslezské školy. O jakou aktivitu se jedná?
 

Spolenou aktivitou se stala výroba ptaích budek typu sýkorník áky v dílnách Svta Techniky v DOV v rámci speciálního programu pro školní skupiny. Hotové budky následn poputují do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Zde budou vyvšeny, aby poslouily k hnízdní zejména drobným dutinovým ptákm, kterých ije v pírodním areálu pomrn velké mnoství. V posledních letech bylo v rámci projektu Biodiverzita v zoo vyvšeno pes ti stovky nejrznjších hnízdních budek coby náhradních stromových dutin. Nejvíce to bylo práv tzv. sýkorník, tj. budek pro drobné pvce, jako jsou sýkory, lejsci a další.
 

„Zájem koleg ze Svta Techniky vítáme, protoe rozlehlý areál ostravské zoo pojme bez problém další budky, navíc nkteré u po více ne 10 letech pomalu dosluhují a potebují vymnit. Také oceuji pístup a preciznost pi výrob budek s lektory Svta Techniky. Stlouct budku by asi dokázal kadý, nicmén dlouholeté zkušenosti nám ukazují, e budka musí splovat urité parametry. Aby byla funkní a pro její obyvatele bezpená, musí chránit hlavn ped predátory. Také je teba pamatovat na to, aby rzným druhm pták byly nabídnuty odlišné typy budek odpovídající jejich hnízdním zvyklostem,“ popisuje Otakar Závalský z ostravské zoo, který na podob budek pro rzné skupiny pták pracuje u notnou ádku let. V zoo má na starosti práv vyvšování a kontrolu budek a realizaci dalších biodiverzitních opatení, a to nejen pro ptáky, ale i obojivelníky, plazy nebo hmyz a další bezobratlé.  
 
„Velmi nás tší podílet se na tak smysluplné innosti, jakou je výroba ptaích budek. Tato aktivita pomáhá zlepšovat zrunost dtí a zárove je pro n velmi zábavná. Dkujeme také spolenosti Stora Enso, která vnovala materiál na výrobu budek,“ dodala s úsmvem Ivana ešková, vedoucí lektorského týmu Svta Techniky.

 
 
První várku 16 budek pivezli kolegové do zoo ve tvrtek. Zatím se programu zúastnily dv školy (ZŠ Dolní Lutyn a ZŠ Kravae), nicmén zájem o nabízený program byl velký. Bohuel, z dvodu uzavení škol se na as musela výroba v rámci výuky perušit.
 
Opatrujte se všichni!
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava
Foto: Pavel Vlek


Komente
Posledn koment: 01.04.2020  11:31
 Datum
Jmno
Tma
 01.04.  11:31 Milada