Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zloin
 
V tom roce 1985 jsme ob byly studentky. Mly jsme namíeno do Asie, ale rozhodly jsme se lett pe Káhiru. Bylo to levnjší. ekali jsme na letišti v Athénách. Postavily jsme se do fronty ped rentgenové rámy. Všimla jsem si tí mladík, zejm businessman odnkud z východu. První z nich vstoupil do rámu na detektor kov a ten zapípal. Mladík briskn reagoval, jako by o nic nešlo. Sáhl do kapsy a ukázal fotoaparát. Uniformovaná kontrola u rámu ekla OK a nechala ho jít. Nazpt do rámu ho nikdo nevrátil. Vzáptí za ním prošli i druzí dva mladíci a zavazadla všech tí byla prohlédnuta rentgenem a schválena. Vidla jsem celý ten výjev, ale mj mozek mi nedal ádné avízo.
 
Nijak m to neznepokojilo, pestoe poátek osmdesátých let provázel nebezpený vzestup terorismu. V roce 1983 zaútoil sebevraedný atentátník na kasárna v Libanonu, v roce 1985 teroristé unesli výletní lo Achille Lauro a hodili pes palubu tlesn postieného Ameriana. I pes zvýšená bezpenostní opatení lidé cestující mají strach, ale riziko se jim zdá ponkud vzdálené.

Posadili jsme se ped Gate a ekali na let 648. Sedly jsme vedle sebe a letadlo spolenosti egyptských aerolinií mlo zpodní. Nkteí cestující se dívali na hodinky a zdáli se být nervózní.  Konen jsme nastupovali do letadla. Jeden z tch tí mladík zaujal místo nedaleko nás. Ale kde jsou druzí dva? Jak to, e nesedí spolu? Jednoho jsem zahlédla docela vzadu. Ten naproti nám ml sevené dlan, stále si mnul prsty. „Podívej, jak je nervózní,“ ekla jsem Šošan. „To se tak bojí létat?“

„Asi ano, je celý zpocený.“
Dostali jsme povolení ke startu. Podívala jsem se na hodinky.  21,05. Po dvaceti minutách kapitán vypíná svtelné transparenty. V pední ásti se objeví jeden z tch tí a ve arabsky a anglicky, a zstaneme sedt. Všichni na nj zíráme v šoku. V jedné ruce drí revolver a v druhé granát. Opakuje, a zstaneme sedt, e se nám nic nestane. Nemáme pontí, co se dje. Letuška ohlásila, e došlo k únosu letadla a pokud všichni udláme to, se nám ekne, e nám nikdo neublíí.  Prostednictvím letušky se únosci pedstaví jako lenové egyptské revoluce ozbrojené frakce radikální palestinské skupiny Abu Nidala. Únosce sdluje pilotovi, e jeho organizace odsuzuje egyptský reim kvli jeho politice na stedním východ. Bylo mi na umení, protoe jsem vdla, e je to jedna z nejnebezpenjších teroristických organizací na svt, která mimo jiné spáchala atentát na našeho izraelského velvyslance v Londýn.
 
Zaaly se mi chvt ruce.
Šošana si toho všimla, vzala je do dlaní a pošeptala: „Renito, co s námi bude?“ 
Únosce naídil odevzdat pasy.

Sebral je a zaali nás tídit. Ameriani, Australané, Belgiané, Francouzi do pední ásti letadla. Všichni ostatní ekové a Egypané zstali v zadní ásti. Nás dv umístili také dopedu.  A ješt jednoho. Zabavili mu foák, vytrhli z nj film a pak s ním mrštili o pepáku. Pak pešli dozadu, ale tam jeden cestující vytáhl pistoli. Všechno se sebhlo v jediném miku. Zaalo peklo. Stelba svištla kolem nás, ozýval se jekot a kvílení. Kulky zasahovaly cestující i leny posádky, zavrtávaly do boku letadla a nkteré prolétly trupem ven. Tlak v kabin zaal klesat. Vypadly kyslíkové masky, kymácely se nám ped oima, tak jsme si je nasadily. Letadlo se naklonilo, zaalo prudce klesat. Njak jsme tušili, e mníme smr. Nevdli jsme, kam letíme a pro.

Pestala jsem vnímat as. Hrzou jsme se ob k sob keovit tiskly, zavíraly jsme oi. Úpnliv jsme se modlily. Letadlo konen pistálo, ale nemli jsme pontí, kde. Nikde ádné svtlo, kolem jen tma. Nebylo to na ádném osvtleném letišti. Letuška oznámila, e jsme na Malt. Asi nás nechtli pijmout, napadlo m.
 
Únosce zaal vyjednávat.  Potom se vrátil do kabiny a nasadil si masku. Drel v ruce seznam. Vyšla letuška a peetla jméno z pasu. Americký rybá se ml dostavit dopedu. Byl o hlavu vyšší ne únosce. Ten mu ukázal ke dveím. Rybá v domnní, e je propuštn, poslechl.
 
Udlal pár krok k oteveným dveím. Ne stail vystoupit, únosce mu piloil zbra k zátylku. Následoval výstel a rybá vypadl ven. Po nm se rozlilo hrobové ticho. Pak letuška peetla jméno dalšího Ameriana. Mu v masce ani na okamik nezaváhal, pokal, a pijde ke dveím a zastelil ho stejn. Jak letuška peetla tetího Ameriana, zacpala jsem si uši. Ale výstel nebylo moné neslyšet. Tlo vypadlo ven. V letadle jsme byli všichni ochrnuti hrzou.

Další jméno, které letuška peetla z pasu, bylo jméno Šošany. Ta strnula, pustila mou ruku a potácela se ulikou dopedu. Oi mám vyteštné a mozek mi bije do lebení kosti. Únosce ji popadl, otoil smrem k východu a pak se ozval další výstel. Únosce vykopnul tlo mé kamarádky na plochu. Svírala jsem keovit sedadlo, zírala do prázdna, pokoušely se o m mdloby, kdy jsem uslyšela striktní hlas letušky:
„Na palub je další izraelská dívka, pijte prosím dopedu.“

Mozek mi vypovdl slubu. Tlo nereagovalo. Sedla jsem bez hnutí. Pokud nedají palivo, jsem mrtvá, blesklo mi hlavou. A nehýbala jsem se. Nevím, na kolikáté vyzvání jsem vstala, nevím, jak jsem se dostala dopedu. Vím jen, e jsem skuten ztratila na okamik vdomí a octila jsem se na zemi. Únosce m postavil na nohy, doklekl ke dveím, zaala jsem padat a jsem si tém jistá, e jsem nakonec uslyšela i výstel.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.02.2020  12:46
 Datum
Jmno
Tma
 12.02.  12:46 Jindra
 10.02.  05:19 zdenekJ
 10.02.  01:03 Marta
 09.02.  16:56 Vesuvjana Mart a Ludmile
 09.02.  15:20 miluna
 09.02.  14:55 Svatka
 09.02.  14:02 Ludmila
 09.02.  11:25 Marta
 09.02.  11:20 Marta
 09.02.  09:52 Von