Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dominik,
ztra Kristin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nikdy nevíš…
 
Kongres stomatolog skonil. Poslední neformální veee, která uzavírá setkání profesních koleg, probíhala v hotelu s omezeným vstupem veejnosti a vybaveného vším pohodlím, vetn monosti lehkých sportovních inností. Tak se stalo, e hlavním aktérem veera se stal zcela neekan obyejný pingpongový stl.
 
Píbory docinkaly, odborné debaty u stol pomalu utichaly, ke slovu se dostaly sklenky s dobrým místním vínem, a jak as pomalu ubíhal, z pilehlé místnosti se zaínalo ozývat jemné ukání pingpongového míku.
To jeden mladý léka neodolal své vášni a vyzýval ke sportovnímu zápolení své kolegy. Nutno íct, e byl úspšný. Natolik, e ada soupe u ztratila chu prohrávat, pomalu odpadávali a vraceli se na svá místa. Jenome mladý mu byl v rái. Povzbuzen svými úspchy chodil a pemlouval další a další  kolegy k souboji. Zvítzil u mnohokrát, ale ješt neml dost. Chodil, lákal, vábil jako Siréna.
 
Po delší chvíli pomalu povstal drobný, prošedivlý šedesátník a odloupl se od  hlouku svých vrstevník.
„Já bych si tedy zahrál.“
Mladík pozvedl oboí.
Dda si troufá, prolétlo mu hlavou a myšlenka se odrazila na jeho tvái.
„Ale já umím hrát, chcete to opravdu zkusit?“
„Ano, pokusím se…“
Na mladém mui bylo vidt, e u své nabídky lituje. Te u ale výzvu neme odvolat. „Tak dobe, kdy teda opravdu chcete, dávám vám pt bod fóra“ ekl blahosklonn a sundal si sako.
Te teprve vyniklo jeho pruné, svalnaté tlo. Líným pohybem uchopil do ruky pálku.
„Tak jedem?“
Viditelná nerovnost obou hrá bije do oí, situace zaíná být zajímavá, spolenost se zvedá ze svých míst, pomalu se pesouvá a obstupuje hrací prostor.
 
První údery troufalý senior tak tak zachytí. Dobe si všimne pohrdavého úsmšku na opálené tvái svého protivníka. Pak se pomalu jeho reakce zlepšují a mladík u má více práce. Pesto je výsledek velmi pesvdivý.
 
Druhý set u není tak jednoduchý. Šedovlasý soupe se drí víc ne staten. Jeho skóre následuje tsn svého soupee, ba dokonce jednu chvíli njakým zázrakem je o bod lepší. Mladý mu sice opt získá vedení, ale viditeln ztrácí nervy. Chvíli je hra vyrovnaná, pak mládí opt pevezme vedení, ale neme a neme dosáhnout rozdílu dvou mík. Dávno u pekroili hranici obvyklých jednadvaceti limitujících bod, poád se hraje. Tsn ped koncem se hra vyvine tak, e – div se svte- ten postarší mu o dva body vyhrál!

Mladík je zmaten. U vidí, e to nebude tak jednoduché, hraje se na dva vítzné sety, bude si muset dát na toho staíka dobrý pozor…
 

Pak se to pihodilo. 
Senior se slovy „ta pálka mi nevyhovuje, musím si vzít jinou“ popadl ze stolu normální porcelánový talíek a vzáptí je vyzyvatel zasypán sprškou sme, kanonádou dokonale profesionálních úder, taktických ran a bleskové odvety.
Nestaí odpovídat, nestaí chytat rány, lítá zleva doprava, dopedu dozadu, nic nechápe, je dokonale zmatený. Není schopen dát jediný bod, naopak jeho mínusové skóre se nezadriteln zvyšuje a bhem krátké chvíle prohrává 21:0.
 
Je dohráno.
Mladý léka hodí pálku na stl, chvjící rukou si uhladí vlasy, v letu sebere sako a za všeobecného veselí opouští místo své hanby, zatímco vítz pobaven pijímá gratulace svých pekvapených koleg.
 
Jen nejbliší pátelé vdí, e tento vynikající odborník v oboru stomatologie, profesor Zarko Dolinar vyhrál se svým partnerem tyhru na mistrovství svta stolních tenist v Londýn v roce 1954.
Nauení: Neholedbej se píliš ped lidmi, které neznáš, nikdy nevíš, s kým máš tu est…

 
Elena Paclová 
* * *
Ilustrace © Jan Filip

Zobrazit všechny lánky autorky  
 
 

Komente
Posledn koment: 05.04.2020  00:54
 Datum
Jmno
Tma
 05.04.  00:54 Jarmila