Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sobslav,
ztra Roman.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nco na uklidnní / Balada o rozvodech

Nco na uklidnní
 
„Souhlasíte s návrhem na rozvod, který podal váš manel?“ otázala se soudkyn paní, kterou jsem v tomto ízení zastupoval. „Já,…toti…“ - z oí jí vytryskly slzy, co se nkdy v soudní síni stává, zejména pokud si manel najde jinou, mladší, a to byl i tento pípad. Píští okamiky se tedy nesly ve znamení vzlykání, posmrkávání, zajíkání; zkrátka paní nebyla schopna íct souvisle ani jak se jmenuje. „Omluvte, prosím, moji klientku, má citlivou duší a je ponkud rozrušena, emu se neme nikdo divit, e?“…pispchal jsem jí na pomoc. Paní však nebyla k utišení, a tak soudkyn nakonec jednání odroila s tím, e „odprkyn pro plá není schopna výslechu“. „Chápu, e je to pro vás bolestné, ale budete se sebou muset nco udlat, teba si píšt vezmte nco na uklidnní,“ snail jsem se pi odchodu od soudu pipravit pdu pro odroené jednání. „Tak já si tedy nco vezmu,“ špitnula, a s tím jsme se rozešli. 

Za 14 dní se ped stejnou soudní síní ujišuji, zda má klientka situaci pod kontrolou. „V pohod, pane doktore, vzala jsem si njaké prášky, dcera je mla doma…“ a v tom u nás volali dovnit. „Tak tedy souhlasíte s návrhem na rozvod, který podal váš manel?“ Soudkyn se po pedchozí zkušenosti snaila o maximáln citlivý pistup. „Jestli souhlasím? …Cha, cha, cha, ale jo, cha, cha…“ Nevil jsem svým oím a uším. Namísto pláe nekontrolovatelné záchvaty smíchu. „Tady jste u soudu, paní odprkyn, tak se podle toho chovejte, nebo vám budu nucena uloit poádkovou pokutu!“ snaila se ji usmrnit soudkyn. „Cha, cha, klío pío, neva se, odva se!“ kontrovala nezadriteln zhrzená manelka, co bylo ovšem povaováno za lehkomyslný pístup k manelství, pohrdání soudem a ocenno tisícovkou pokuty, nemluv o vykázání ze soudní sín.
 
Kdy za mnou za ti dny pišla do kanceláe, u zase plakala. „Víte, já jsem opravdu potebovala nco na uklidnní, myslela jsem, e je to njaký Rohypnol, jene jsem nevdla, e je to ta extáze, nebo jak se to jmenuje, dcera to pinesla z diskotéky, hanbou bych se propadla!“ Vše se nakonec vysvtlilo a pokuta byla prominuta. 

A pocítíte potebu vzít si „nco na uklidnní“, dejte pozor na vedlejší úinky. Mohou být toti skuten neádoucí! 
 

* * *

BALADA O ROZVODECH 

Slavnej soude, sami vidj toho pobudu, 
tohle jsem si, prosím, vzala, 
dlá mi jen vostudu a já s ním nebudu, 
no , to jsem si teda dala. 

V pedmanelskejch slibech to byl, 
prosím, samá riviéra, 
hned o svatb zala jeho opilecká kariéra, 
na radnici porád škytal a stoupal si na špiky, 
já myslela z dojetí a vono zatím z vopiky! 

Dával jsem jí dva tisíce, vona chtla poád více, 
a stejn nemohla vyjít vod msíce do msíce, 
dodávám jen tak k dokreslení té finanní frašky, 
e k tomu mla ješt ti sta za vrácený flašky! 

Zásadn si nemyl nohy, radši budu iva z podpor, 
já mám toti k nmu dávno nepekonatelnej vodpor, 
po tch letech manelství mi z nho zbyl jen dojem, 
e bu byl cejtit slivovicí, nebo zase hnojem!
 
Neprala a nevaila, jen lítala za amanty, 
párkrát jsem ji taky pistih tak íkajíc in fakanti, 
co m ale dorazilo víc ne soused v trenkách, 
kdy nad postel si dala fotku Neckáe a Remka! 

Rozvody a rozchody a nevry a neshody, 
divné lásky pochody a u se zase perem, 
vod stolu a vod loe, milujem se na noe, 
starý partner odloen, hned novýho si berem. 

Slavnej soude, sami kouknou na tu vobludu, 
to je, prosím, moje stará, 
dlá mi jen vostudu, a já s ní nebudu, 
a se zase jinej stará. 

Odprkyni, slavnej soude, nemíním dál podporovat, 
vdycky a po tetí facce pestala mi odporovat, 
aby mla pehled vo tom, kdy se vracím z hospod, 
dávala mi pipínáky pod peinu dospod! 

U nás nebylo to nikdy ádný u, u, paci, paci, 
odprce – ten njak divn chápe tu emancipaci, 
myslí, e si udlá svejch deset plzní v Grilu 
a já spokojím se se šesti - tak to je na omylu! 

I v posteli docházelo mezi námi k rznejm sporm, 
za styk toti chtla po mn úplatu sto dvacet korun, 
na otázku, zda jsem platil, vodpovídám -se ví, 
já doufal, e se napraví, i e mi asem sleví! 

Manel, ten m doma tloukl a taky šil na m boudu, 
a tak jsem mu ekla, e to na nj pjdu íci k soudu. 
On mi ekl, a jdu teba do prdele, prosím, 
no a tak jsem, slavnej soude, tady ptát se co s tím! 

Rozvody a rozchody a nevry a neshody, 
divné lásky pochody a u se zase perem, 
vod stolu a vod loe, milujem se na noe, 
starý partner odloen, hned novýho si berem.
 
Ivo Jahelka
* * *
Kresba © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.10.2019  18:35
 Datum
Jmno
Tma
 25.10.  18:35 Bibi Nco na uklidnn
 24.10.  18:47 Von
 24.10.  14:30 Bobo -:)))
 24.10.  06:49 Karla I.