Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pro neslavit, kdy je co oslavovat
 
Jist, vdy je co oslavovat, nejkrásnjší  svátky jsou jist Vánoce a vme, e nikdy tmi nejkrásnjšími svátky nepestanou být. Kdy slavíme Vánoce tedy také slavíme Velikonoce a copak ješt rzná výroí. Jsou dleitá výroí historická, ale také milá výroí osobní. Nejastji se s velkou radostí oslavují narozeniny.
V našem eském domov ješt slavíme svátky jmen, ty se bohuel v Austrálii neslaví. To znamená o jeden dárek v roce mí. Ovšem, máme-li píbuzné a pátele doma, nezapomínáme jejich jména a potom také ten jejich svátení den.
Pokud ji trochu zapomínáme, staí se podívat na kalendá.
Tam pece vdy byla všemoná jména  na píklad i sester mého tatínka – Boena, Marie, Anna, Emilie, Helena a Jaroslava. A co jména muská, teba tatínek Josef ml bratry Václava a Jaroslava.
V rodin mojí maminky Reny bylo také mnoho hezkých jmen. Byla tam Anna, Dorota, Boena, Barbora a opt stejná jména jako v rodin mého tatínka.
Také nezapomínám jména bratranc a sestenic. Bylo jich dost, ale bratranci byli jenom ti – František, Jií a Rostistav.
Kdy jsem se vdala pibyla jména zase jiná – Zdenk, Zdeka, Jindich, Alena, Ludmila a další.
S páteli picházela také další jména, která v rodin nebyla jako Marcela, Vlasta, Vra a ješt zase další.
Opravdu tady je jediná pomoc a to je ten kalendá. Jména jsou jen na malých kalendáích, které mám postavené u poítae, v lonici a v kuchyni. Ve tech to jist všechno najdu. Zaít pkn od ledna a poznamenat si to. Hned ale v únoru  musí být omyl ! Jedenáctého února – Boena. Svátek Boeny byl vdy 29. ervence, jen ti dny po svátku sv. Anny 26. 7. Nyní v ervenci 29 je Berenice a Marta.
Listuji dál a vidím jména naprosto neznámá jako Zaira, Mariola, Elfrída, Mirela, Eunika, Gina, Elza … Ne, to mn docela staí.
 
V kalendái bývala pvodn jména svatých, potom a to nevím kdy zaala pibývat jména nová.
 
Kdy odcházel ze Sydney katolický knz Petr Eliáš dal mn  pro vzpomínku slovník svatých – The Penguin dictioary of saints – vydanou v roce 1965. Mnohokrát mi tento slovník pomohl, zvlášt ješt pro práci v eském vysílání a pozdji také pi píprav rzných program pro eské krajany.
Z tch neznámých jmen z kalendáe jsem tam nenašla ani jedno.
 
Mladší generace pidávají jména, která jsou pro n zajímavá, ale prost hlavn e jsou nová, pro prý stále pouívat jenom stará jména. Jména svatých vtšin nových generací ji bohuel  nic neíkají.
 
Já osobn si stovat nemohu, protoe jméno Jana, které se stalo moderním ve ticátých letech minulého století je stále ve stejný den na kalendái. Kdy jsem se narodila a moji rodie prý rodin oznámili, jak se budu jmenovat, všichni byli tém zdšeni, pece v rodin se tak nikdy nikdo nejmenoval. No a také dál nejmenuje. Jenom já prababika.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 19.10.2019  17:55
 Datum
Jmno
Tma
 19.10.  17:55 Von