Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Boek,
ztra Markta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY  (27)
 
Deme na to !
 
Na tra Posázavského Pacifiku padla ve vtru velká vtev. Motoráek zastavil.

Prvodí bhal po vagónku a rozilen volal: "Co budeme dlat, co budeme dlat? Musíme zavolat hasie! My zas do tý Prahy, bóe, nedojedem!"
 
Ve vagónku sedlo nkolik udlanejch mu v pracovních mundrech. Kdy poklidn dosvaili, povídá jeden: "Tak na to, chlapi, dem!"
 
Rozván sestoupili na koleje a obratn odstranili pekáku. Prvodí se rozveselil a zapískal. Vláek se rozjel.  U je to jedenáct let.
 
 
 
 

Bejvali i vrabáci!
 
Kdykoli jedu vlakem, vdy je njaké dobrodruství. Vlastn vdy, jedu-li naším Pacifikem. Na jiných tratích se takové vci nedjou.
Dnes, v sobotu 28.ervna bylo zejmé, e nastaly prázdniny. Ve vlaku plno vodák s pádly, dtmi a psy, také v Týnci na nádraí plno kiku a mezi tím poskakovali nadšen vrabáci; z té mely bylo drobk dost.
 
A tu z jednoho vlaku vyhrnula se další parta vodák pozoruhodná tím, e dvata byla v kraasech, kdeto všichni pánové v pestrých sukních. Nikdo se tomu nedivil!  Objevila se khaki dvojice, pipevnila na ze nástupišt dva ekologické plakáty a spchala dál.
 
Postupn nástupišt tichlo, a osielo úpln. A tu pišli dva muíkové, oba mraví, tlustí, holohlaví, oba s bíbrem a také v kraasech, s kapsami. Pobíhali mezi kolejemi, gestikulovali a hlasit se dohadovali. Pijel mj vlak a já bez nehody dojela dom.
 
Usínání

Svého asu bývalo královské msto Slaný plné vojska. Já, jako studentka, jsem ile cestovala, vlaky i autobusem a všechny ty cesty jsem tvrd prospala. Jednou také, usedla jsem na jediné volné sedadlo autobusu Slaný-Praha. U okénka sedl mladý pohledný dstojník, ale já nikdy nemla vojsko v ádné podob v oblib, ovšem, bylo to jediné volné místo.

Vyjeli jsme, usnula jsem. Bhem jízdy jsem si uvdomovala, e se ve spánku kymácím a hroutím, to m vdy na zlomek sekundy probudilo, ale ne jsem staila vzít svt na vdomí, znovu spánek. A m probudilo cosi nového, co do autobusového spánku nepatilo a tedy m to probudilo více. Pohledný dstojník, hle, šátral po mé noze. Ale pozd! Ji jsme vjídli na praský kulaák, patící tehdy samé obran vlasti a mladík byl nucen vystoupiti. Povstala jsem, abych mu uvolnila cestu. Díval se ltostiv.
 
Usnout se dá všude. Mj korpulentní strýc Jan, Libušky ddeek, usedl ve zlonickém kin na krajní idli v ad, pišel pozd a ji se promítalo. Zejm pišel z restaurace, nejspíš Na Vypichu i od eského Lva, nebo vzáptí usnul. Promítalo se ve cviebním sále Sokolovny, místnost byla prostorná, s dobrou  akustikou. Strýc ovšem v tom svém pivním spánku se ze idle zhroutil a s hlasitým uchnutím dopadl na zem do uliky. STOP. Rozsvítila se svtla, promítání ustalo, ady se zavlnily. Sousedé, nejbliší té nehod, vyskoili ze svých sedadel a ochotn mu pomohli na nohy. Posadili ho zpt na idli a stídali se v hlídání, aby jim opt promítání neperušil.
 
Usnout se dá i na vky. Druhý Libušin ddeek, poctivý ivnostník Wagner, bydlel v pízemním domku pímo proti restauraci zvané Na Blehrad. Nade dvemi té restaurace byl ploblouk obrazu, znázorující to msto. Tak tedy pan Wagner, ji dávno na odpoinku, zašel si po nedlním obd na své obvyklé piveko. Vrátiv se dom, usedl do své oblíbené lenošky, zapálil si porcelánovou fajfku s obrazem vousatého mocnáe a spokojen umel.
 
Text i obrázky: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 15.10.2019  17:52
 Datum
Jmno
Tma
 15.10.  17:52 Vesuvjana dky
 15.10.  16:34 Von