Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kristin,
ztra Oldika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co nám pinášejí knihy
 
Docela urit radost, poitek, nová poznání, ale bohuel musím piznat, e nyní také starost. Pro ? Nezastavíme se toti  v nakupování dalších knih, take stále pibývají a tady práv zaíná ta starost, co nyní s nimi. Jsou takové knihy, kterých bychom se nevzdali, vracíme se k nim, ale co s tmi ostatními.Hlavn nám záleí na knihách eských. Bývali toti pátelé, kteí mli stále o knihy zájem a rádi jsme jim je dávali. Mnozí z tchto pátel ale ji s námi nejsou a ta naše mladší generace mnohdy ji esky nete, nebo vbec knihy nete, ani anglické. Pro n je daleko píhodnjší hledat zajímavé vci nejen na poítaích, ale na ješt snazších technických novinkách.

eské kluby a spolky mají ješt knihovny, ale tém ne ji zájem o knihy další.

Nemohli bychom odhodit knihy do odpadu, protoe odpad je to co není ji k uitku. Tam rozhodn knihy nepatí. Mám o tom dokonce zlé sny. Pro ? Protoe jsem nenapravitelná a další nové knihy m nepestávají lákat.
 
Ped dosti lety, kdy bývaly v Sydney ješt pravideln nedlní katolické mše, tenkrát katolický páter, který zde peoval o eskou komunitu, dostal a provedl úasný nápad. Tam, kde po mši se všichni scházeli na kávu a dobroty, které pipravili a nosili tam nejen pro sebe, ale pro všechny ostatní, umístil pknou devnou truhlu a do té jsme pinášeli knihy, které jsme mli ji protené, ale také teba i videa eských film. Kadý si mohl vybrat co ho zajímalo a naopak zanechat nco dalšího pro ty ostatní zájemce. Prost nic nepišlo jak se íká nazmar, ale byla naopak další radost.

Nco podobného jsme potom opakovali u jedné velmi oblíbené krajanky. ila ji tehdy v píjemném „domov dchodc“ a navštvovalo ji dosti pátel z krajanské komunity. Nosili jsme jí knihy a také filmy a ani jsme z poátku tušili, také u ní docházelo k výmnám. Co peetla nabídla pátelm a opt nic nebylo ztracené. Nkolik let ale ji zde s námi není. Všem pátelm moc chybí , vzpomínáme na ní a doma nám všem stále knih pibývá.
 
Je to jen nkolik týdn jedna eská pítelkyn mi pinesla ukázat knihu, kterou práv peetla. Vbec mn jí nechtla dát, snad jenom pjit ovšem s tím, e ji rozhodn vrátím. O tu knihu nechtla pijít, ale vila, e ji budu íst s takovým zájmem jako ona.
 
Jméno autora mi nebylo neznámé, ale nepamatovala jsem si, e bych kdy od nj nco etla. Kdy jsem konen našla as,  hledala jsem kde se mohu nco o autorovi té knihy, o spisovateli Oto Filipovi dozvdt.

Otevela jsem si „Slovník eských spisovatel“, vydaný maneli Škvoreckými jejich nakladatelstvím v Kanad v roce 1982. Vdla jsem ano, jméno toho spisovatele znám, ale ne, opravdu jsem od nj nic neetla.

Ješt jsem se musela pesvdit a z police jsem si podala „eská literatura 1785 –1985“ Antonína Mšana opt vydaná Sixty-Eight Publishers v Torontu v Kanad v roce 1985.

Knihy z tohoto nakladatelství jsem  nakupovala bez pestání, ale nechápu pro ne práv knihy Oty Filipa.

Toti v roce 1976 vydali v Torontu Filipovo „Poskvrnné poetí“ a potom v roce 1979 „ Valdštýn a Lukrecie“.
 
Všechny knihy Oty Filipa, které moje pítelkyn má dokonce s osobním vnováním spisovatele mn ochotn pjila a já jsem je potom samozejm poctiv vrátila.
 
Nejdíve jsem otevela  první stránky románu „77 obraz z ruského domu“.

Dávám pednost literatue faktu, ivotopism a ne práv románm. Tento román m nezaujal , ale doslova zajal.

Potom následovala další díla tohoto spisovatele „Cesta ke hbitovu“, „Ti škaredé stedy“,“Valdštejn a Lukrecie“ a to byla zatím ta poslední.
 
Nerada íkám nikdy a tak je stále monost, e moje sestra v Praze njaké knihy Oty Filipa objeví a v tom pípad se místo na polici naprosto jist najde. Knihy tohoto spisovatele jsou mojí drogou.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.09.2019  10:13
 Datum
Jmno
Tma
 03.09.  10:13 miluna
 01.09.  12:17 Jarmila Ota Filip napsal 12 knih v etin, psal i v nmin a u nen mezi nmi (2018)