Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POJEDEŠ, LIDUŠKO?

Liduško, bu meš jet na ty hory ty, nebo já. Já jsem pro to, abys rozhodn jela ty! Máš na to, abych tak ekl, vtší nárok. 

Hory — to je nádhera, Liduško. Prvn jsem tam byl s Boivojem u ped válkou. Boivoj tenkrát zabloudil ve vánici a našli ho a za týden úpln zmrzlého. Jo jo, hory — to je bílá pohádka, Liduško. Pepan Tejel, moná, e ho znáš, si tam zlomil nohu na dvakrát. Chudák — dodnes mu to nesrostlo, a jaký to byl fotbalista! 

Nejhorší ovšem je, kdy t zaene snhová smrš do njaké opuštné chaty, kde umíráš hladem a zimou teba nkolik dní. Stává se, e se pak lidé pojídají navzájem. 

Anebo laviny? Taková lavina si, holka, nevybírá. 

Co jí stojí v cest, to smete. 

Taky je na horách ídký vzduch a slunení paprsky odraené od snhu vyvolávají zánty spojivek s trvalými následky, nemluv u vbec o neblahém psobení na enskou ple. 

Ano, Liduško, zimní rekreace na horách je krásná vc a já bych t o ni nechtl za ivý svt pipravit. Znala jsi Pytlíkovou? Ta zabloudila pedloni v Krkonoších a dodnes je nezvstná. 

No, já vím, dve, e se ti v tch Vysokých Tatrách bude líbit a e mi odtamtud pošleš lístek, ano? 

Coe? Nikam nepojedeš? Ale, Liduško, co tak najednou? 

No, co se dá dlat. Kdy nechceš, nechceš. Tak tedy holt na ty hory pojedu já. 


***

DOVOLENÁ
 
Kdy mi manelka ekne „táto,“ je mi jako po poití pti kilogram plavené kídy. 

„Táto,“ ekla mi v pondlí, „zaíná ti dovolená, mohl bys skoit na tu stechu!“ 

Skoil jsem na stechu a zstal jsem na ní ti dny. Kdy jsem vymnil poslední prasklou tašku, ani bych dostal úeh, slezl jsem dol a vítzn pohlédl na manelku, ekaje chválu. 

Dala mi lívance a ekla: „Co bys tomu ekl, táto, e nám netee pumpa? Zavolala bych studnae, ale kdy máš tu dovolenou ...“ 

Další dva dny jsem byl zalezlý ve studni. Sedmkrát jsem se topil, nauil jsem se plavat klasická prsa, avšak pumpu jsem nespravil.

Zavolali jsme pumpae. 

„Kdy jsi, táto, takový chomout,“ ekla manelka, „vynes alespo umpu!“ 

Roznášel jsem tedy kýble páchnoucí tekutiny k zákrskm i polokmenm a prahnul jsem po nádherném okamiku, kdy opt stanu v továrn u svého stroje. 

Ta chvíle však byla daleko. 
„Táto, nejde mi šicí stroj!“ 
„Táto, u vozejku se rozbilo kolo!“ 
„Táto, ml bys vybetonovat Alíkovi ten plac kolem boudy!“
„Táto, nkdo nám vyrazil okno u sklepa!“ 
„Táto, ml bys nabarvit plot!“ 

Šel jsem k lékai. „Pane doktore, nemete mi napsat, e musím ze zdravotních dvod perušit dovolenou a okamit se vrátit do fabriky? Jsem u úpln vyerpán!“
„Ale love,“ usmál se doktor, „jenom se rekreujte! Jen si uívejte! Slunce, voda, vzduch — to jsou ti praví nositelé zdraví. Závidím vám, píteli, e jste si mohl vybrat dovolenou práv te. Na mne to eká a v záí.“ 

Vrátil jsem se dom. 
„Táto," ekla manelka, „ml bys natít okap!“  
Natel jsem okap, nalakoval nábytek, vyleštil podlahu, vymnil mísu na klozetu, spravil chlívek a udlal kuru domácímu ebík, zacínoval prádelní kotel, vygruntoval pdu, navozil do sklepa uhlí, naštípal díví na zimu a porazil dva uschlé stromy. 
„Táto,“ ekla mi potom manelka, „ml bys ješt dát do poádku chodník!“ 

Jenome to u mi skonila dovolená. 
„Ty dláš jako drak,“ podivil se v továrn mistr, „kde ses to rekreoval?“ 
„To víš!“ odvtil jsem. „Nikam jsem se nedostal. Museli jsme zstat doma.“ 
„Všude dobe, doma nejlíp,“ ekl mistr. „Nu co! Doeneš to za rok!“ 

Zachvl jsem se. 
Nebo vím, e za rok budu spravovat chodník.

 
Miloslav Švandrlík
***
Ilustrace © Jií Winter Neprakta
Vybrané povídky jsou z prvotiny Miloslava Švadrlíka 
Z CHLÉV I BULVÁR, vydané v Havlíkov Brod v roce 1960.

 


Komente
Posledn koment: 23.08.2019  07:44
 Datum
Jmno
Tma
 23.08.  07:44 Von
 23.08.  07:02 Olga
 22.08.  12:04 miluna
 22.08.  08:14 Mara