Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ULURU - KATA TJUTA
 
Nejvtší monolit svta Ayers Rock- ULURU dosahuje v nejvyšším bod a 348 metr.

Barva na monolitu se mní podle zemské atmosféry a sluneních paprsk. Letli jsme s kamarády z Canberry na Velikonoce roku 1999 pímo na letišt “Ayers Rock”.

Naše pokoje v Pionýr hotelu nebyly ješt pipravené k ubytování, tak jsme se rozhodli jít na obd. V restauraci nabídka dne: s obdem jako pozornost pohár vína.

To zní dobe, bereme. Sklenice byla velká, vínem nešetili. Pl litru se tam snad vešlo. Divili jsme se této štdrosti.

Pak následoval obd, a kdy jsme všechno sndli a vínko vypili, opouštli jsme stylov zaízenou restauraci. Poslední odcházím já a kdo mi to klepe na rameno? Nechápav se otoím a íšnice upozoruje, e jsme nezaplatili. Nedorozumní jsme napravili a rozesmátí jsme vykroili k hotelu. To to víno- tak jsme usoudili. Zaplavilo nám na lano mozky a tím jsme na placení zapomnli.

 

ekal nás let helikoptérou nad Uluru a Kata Tjuta ( The Olgas). Uluru má strukturu rybích šupin. Kata Tjuta je sloena s prazvlášních útvar kamen slepených s pískem do sebe. Poprvé jsme také cestovali na velbloudech. Západ slunce sledovat ze hbetu velblouda bylo NCO! Mli jsme taky monost ochutnat velbloudí salám. V porovnání nco jako koský. Pak jsme se šli ke karavan velbloud, která spokojen odpoívala v písku ped centrem, vyfotografovat. S kamarádkou jsme se pkn ped zvíata nachystaly, aby nás pánové mohli vyfotit a vtom se jeden z velbloud postavil. Vzáptí u stála celá karavana. Lekly jsme se a odskoily od vyjukaných velbloud o kousek dál, aby se mohlo uskutenit focení.
 

Lákal nás výstup na Uluru, bylo nám však sdleno, e domorodci výstupy turist nemají rádi. Monolit je v uritých úsecích píkrý a nkolik lidí po uklouznutí pišlo o ivot. Odradilo nás to. Chtli jsme respektovat jejich pání.
 

Rozhodli jsme se pro pší túru okolo kamene, se spoleností, která se jmenovala „Anangu”. Vedl nás domorodec jménem Jacob. Anglicky moc neuml i pesto, e se v Austrálii narodil. il v rezervaci nedaleko od Uluru. Australané tyto domorodé obyvatele zamstnávají jako turistické prvodce. Psobí to více autenticky a pro turisty lákav.

Jacob ml bílého Australana jako svého pekladatele. Ten ráno pivedl Jacoba k turistm, navlékl na jeho od písku zaprášené triko uniformu a náhle z nho byl prvodce.

Domorodec nám ukazoval, jak se rozdlává ohe. Tel o sebe dv dívka, a se nachystaná suchá tráva k radosti pihlíejících vznítila. Házel oštpem, bumerangem a všichni jsme si házení mohli vyzkoušet.

Nasadil mn a kamarádce na hlavy devné misky, které nám na hlavách balancovaly. Slouily domorodcm místo tašek k penášení plod a zrní z buše.

Odpoledne nám jeho pítelkyn Tiku s pomocí pekladatele ukazovala semínka, jahody i jiné ovoce z buše, které jsme mli monost ochutnat.
Díky svým znalostem tito lidé dokáí v australské nepohostinné buši peít.

Zajímavé se nám zdálo, jak chytají zajíce. Potichu si sednou k noe a ekají na vhodný okamik. Pak strí ruku do nory, ušáka vytáhnou, zlomí mu vaz a je to. To, e je honíme a stílíme se jim zdá komické. Jejich zpsob se Tiku zdá víc logický a hlavn jednoduchý.

Nevím, která metoda zabití je zajícm píjemnjší.

ena chodila bosá po té doslova havé písené pd. Všude dokola bylo plno pichlavé trávy. Vladimír se jí chtl zeptat, jestli jí chození bez bot nepíchá do chodidel. Jakmile se k ní však piblíil, strachy se vzdálila. Nechtla ádnou konfrontaci. Zarazili jsme ho,a jí zbyten nestraší. Zdála se plachá a díky jeho zvdavosti se zaala schovávat za svého pekladatele.

Kata Tjuta s neobvyklou formací kamen na nás také moc zapsobila. Hlavn nezapomeneme na mnoství much, co nás bhem chze v okolí otravovaly. Nabyli jsme dojmu, e Kata Tjuta moná v pekladu znamená- mnoho much.(ha ha).

V hotelu jsme se zúastnili opékání masa na roštu, tak zvaného Ozy B’Q.  Místní umlec hrál a zpíval trampské písn a my jsme si opékali neobvyklé pochoutky, v kiosku pedem zakoupené. Napíklad krokodýlí maso, klokaní bifteky, párky z ptáka emu, rybu - barramundi. Chtli jsme zkusit všechno nové. I tuhý buffalo nám s erstvými saláty chutnal pevelice.

 
 
Vraceli jsme se z dovolené naplnni dobrým pocitem a na Uluru a Kata Tjuta hned tak nezapomeneme. Na tato místa máme ty nejkrásnjší vzpomínky.  Prost ten pravý australský outback.

 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.10.2019  12:22
 Datum
Jmno
Tma
 26.10.  12:22 Vclav
 25.10.  17:33 Von