Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

LIGHTNING RIDGE-200
 
Kamarádka zavolala s otázkou, jestli, kdy tak rádi cestujeme, nemáme zájem na Velikonoce navštívit Frantu? ije v “LIGHTNING RIDGE”- opálovém msteku ve stát N.S.W.( Nový Jiní Vales). Pemýšlí tam jet s maminkou z Moravy, která je u ní zrovna na návštv.  My jsme také mli návštvu z vlasti - dceru mojí kamarádky, Blanulku. Chtli jsme jí za jejího krátkého pobytu v Austrálii co nejvíce z této krásné, zajímavé zem ukázat. Jí bylo jedno, kam pojedeme. Nechala výbr na nás, hlavn a nco zajímavého proije. Pipojil se k výprav náš nejstarší syn Daniel a jelo se miniautobusem Toyota Hice pro patnáct lidí, smr opálové dobrodruství. Zamluvili jsme na spaní kabiny v karavan parku nedaleko centra msta a hlavn blízko od Franty. Ten, po prodání svých nemovitostí v Canbee, ije v tomto zajímavém centru opál u nkolik let. Ti, co prahnou po opálech, se tu mou nabait tchto drahocenných kamen.

Franta byl neobvyklý turistický prvodce. Zaali jsme jeho karavanem, z kterého pístavbou vybudoval útulný domek. Smáli jsme se pojízdnému záchodu. Údajn a z Canberry. Kolem dokola mnoho odstavených tkých velkých mašin, aut a zvedák. Mezi nimi i naše eská Tatrovka. Neznám terminologie stroj na kutání opál. Franta nekutal, ale svým kamarádm tícím opály tyto stoje opravoval. Zlaté eské ruce najde lovk i v nejzapadlejším kout svta.

Franta je také vynikající vyprav, a tak jsme vyslechli legraní píbhy z tohoto kraje. Napíklad o termálním koupališti, co tam mají a maníkovi, co se enám pedvádl skokem do vody. Byla to údajn jeho poslední koupel. Otázka?: A pro poslední? No protoe srdce teplou koupel 41°C nevydrelo.

 

A nebo kdy nás vzal do opálového dolu a Australanka jménem Lyn, nám pedvádla, jak se opál brousí a leští. Frantova poznámka, e takhle do ztracena, a opál zmizne, se neleští, e nás zaveze za kamarádem Slovákem. Ten nám ukáe poádnou práci. Ml pravdu, kamarád ml opály zbroušené a vyleštné k vidní. Nebo kdy se kdosi z nás zeptal, co se stalo s tím suchým stromkem u jeho domku a on na to:  “ Nebavilo ho u ít, tak umel.”  Mli jsme o legraci postaráno. Veer jsme šli do Bowling Clubu, kde se vše odehrávalo. Mli tam Velikononí zábavu a místní obyvatele pijela bavit skupina umlc ze Sydney. Napodobovali ve zpvu rzné populární hvzdy, jako Elvis Presley, Tina Turner, Madona. Dokonce se za n i pevlékali.
 
  

Po programu jsme si mohli zatancovat. Franta trsal s Blanulkou jihoamerické tance, co se díve v klubu nauil, ona je znala z eska. Pak si kamarádka zatancovala s místním ddekem híbekem, bezzubým charakterem s vousem aspo plmetrovým. Pravý dda se bezzub na naši kamarádku culil a svoval se, e za zábavou pišel z dalekého okolí. Chudinka nevdla, jestli se má smát, anebo tancovat. Mli jsme z toho švandu. Další den nás ekaly kozí závody. Den ped závody organizátory pochytané divoké kozy z okolí nabízely program k nezapomenutí. To se ví, e se divoáci vzpouzeli, kdy je pivázali k vozíkm, posadili do nich nevinné dti a nutili kozy bet ze startu k cíli. Nebeli podle pravidel, to dá rozum. Kiovali si cesty, vráeli do pihlíejících. Dti z vozík padaly a ubreené pádily k rodim. Tak takhle se dosplí baví na úkor zvíat a vlastních dtí? Nemohu však íct, e jsme se nenasmáli. Nasmáli a hodn.
 
  

K veei jsme kozí maso, pravdpodobn závodnic, konzumovali na návštv u jiného Frantova kamaráda Slováka a jeho srbské eny. Pohostinní lidé jsou ti Srbové. Sebhli se k nim z okolí další jejich známí. Hráli, zpívali, tancovali pi harmonice a my se k tanci pidali.

Potom nám bylo eeno, e ten harmoniká kohosi v potyce zabil a byl za to nkolik let ve vzení. ijí tu lidé podivných mrav, prohlásil leérn Franta. Na druhý den nás provázel haldami opuštných dol a vysvtloval pozadí architektury, kterou jsme tam vidli. Napíklad hvzdárnu postavenou z barel a betonu na poest Dr. Koperníka. Po dokonení díla se ten pan hvzdá, echo-Polák, upálil. Byl také souzený a dlouho prý sedl. Piklepli mu vradu australské domorodkyn. Namol opilý hvzdá se ráno probral a enská vedle nho mrtvá. Hájil svoji nevinnost a tím strašným poníením a neprávem, jaké se mu dostalo, mu prý peskoilo njaké to koleko tam nahoe, jak tvrdil Frantík. Nco ho nutilo stavt a pak vše tragicky ukonit. Také tam byl hrádek a dost pkný, takový španlský styl. Vystavný amigem, jak se mu v okolí íká. Amigo však na hrad nepebývá. ije ve starém, rozviklaném karavanu pistaveném vedle hradu.

Jiný dm byl postavený z pivních sklenic. Píbh bylo hodn. Den ped odjezdem jsme šli na rodeo. Byl to prost divoký západ.  Odjídli jsme do Canberry rozesmátí a po výlet zstaly tyto vzpomínky.

 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.10.2019  07:58
 Datum
Jmno
Tma
 13.10.  07:58 Ivan
 13.10.  07:56 Ivan
 11.10.  08:23 Von