Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála vku
 
U jsem si tak njak zvykl zaínat tyto chvály definicemi, které erpám z Ilustrované encyklopedie a ani nyní tomu nebude jinak. Take – vk je demografický pojem a znamená poet let proitých jednotlivcem. Dokonce jsem se v té encyklopedii doetl, e existují vky ti – vk dokonený, pesný a dosaený. Podrobnostmi nebudu unavovat, jen dodám, e se mi to zdá proklat málo, take to za chvíli opt uvedu na správnou míru.
 
A protoe vk je neodmysliteln a neoddliteln svázán s asem, pro jistotu pipojím i dv zajímavé definice této fyzikální veliiny – as je nejenom bec s dlouhým krokem, ale také zpsob, jakým píroda zajišuje, aby se všechno neodehrávalo najednou! To by ale na úvod stailo a musím konen zaít chvalbu.
 
Jist kadý z nás slyšel nebo etl nesetnkrát slovní spojení – chvályhodný vk. A akoliv se to zejm pro jistotu neuvádí, jde v tchto pípadech o jednotlivcv vk poehnaný, úctyhodný a tedy vtšinou vysoký. Zde bychom se mli trochu podivit u nad tím, e asovému údaji se piazuje stejné adjektivum jako njakému kopci i vi! Ale hlavn – zdá se, e je to jakási zcela zbytená „pozitivní diskriminace“ senior, protoe jsem pesvden, e chválit bychom mli lidského jedince v kadém vku. Samozejm pokud si to jeho povaha, jednání a jeho úspšné a nesobecké chování zasluhuje.
 
Woody Aleen u v roce 1972 ukázal v jednom svém filmu, e chválit jedince meme u ve vku spermie, a já osobn nepestanu zírat a chválit pár dní staré novorozen, které a zásluhou zákon optiky vidí všechno dosud obrácen, pesto s neomylnou jistotou najde tu správnou bradavku mámina prsu!
 
A na tomto míst na chvíli pestanu chválit. Musím toti naopak kritizovat tu výše zmínnou Ilustrovanou encyklopedii z roku 1995 a uvést na správnou míru ten uvádný poet vk. Vdy pece známe také vk prenatální, vk novorozenecký, vk kojenecký, vk batolete, pedškolní vk, školní vk, vk pubertální a vk dosplost. A v jednom kadém tomto vku je vru co chválit! Novorozenci do vku tí msíc musíme chválit, závidt a zárove i pát jeho spravedlivý dvacetihodinový spánek a u vzpomínané sací instinkty. U kojence asi do jednoho roku musíme nejen chválit, ale i pímo zírat, co všechno a jak rychle se tento malý tvoreek nauí. Opravdu jen namátkou – zane rozpoznávat barvy, rozlišovat hlasy, rozvíjí myšlení, klidn u po vás lecíms hodí a na konci tohoto vku zaíná chodit a asto i mluvit! A tento tryskový vývoj pokrauje i ve vku batolete, tedy do jeho tí let.

 
 
Zde pak zaíná í pímo fenomenální rozvoj myšlení a ei, a v tch tech dovršených letech dosahuje slovní zásoba našich batolat a tisícovky slov! Je neskonalá škoda, e v dalších „vkách“ u lovk nikdy nemá takovou potenci se uit. Najít odpovdi na otázku, pro chválit i další „vky“ - tedy vk školní, pubertu a tak dále, ponechám s laskavým svolením tená na jejich vlastních zkušenostech, které jsou jist pozoruhodné a nepenosné.
 
A pichází další chvíle pro velkou kritiku výše uvedené encyklopedické definice vku. Je tak nedokonalá, a to zaráí! Svj vk pece nemá jen jednotlivec lidský, ale veškerá ivá i neivá píroda. Pi troše snahy bychom jist našli vk, e bychom a asli. Jen namátkou – zlatý vk grotesky. Ale ve chválách bych neml moc kritizovat, tak to zahrme do lítosti…
 
A na úplný závr. Doufám, e se mi podailo pesvdit vás všechny, e chválit vk bychom prost mli na vky vk!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.06.2019  08:15
 Datum
Jmno
Tma
 18.06.  08:15 Von
 17.06.  23:43 Olga JANKOV
 17.06.  21:03 Von
 17.06.  17:46 Blanka K.
 17.06.  17:42 Blanka K. chvla vku
 17.06.  11:54 Jana
 17.06.  08:30 Jitka