Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nora,
ztra Drahoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Provoz safari v Zoo Ostrava zahájen
 
Pro letní sezonu se v ostravské zoologické zahrad opt otevelo safari. Zájemci se mohou safari expresem projet temi rozlehlými výbhy s tém stovkou afrických a asijských zvíat. Je mezi nimi i deset letošních mláat a kadým dnem pibydou další. Za pár týdn se vrátí i vzácná gazela perská.

Safari v ostravské zoologické zahrad otevené v roce 2014 zahrnuje ti výbhy – Afriku, Persii a Indii. Celková rozloha expozice zaujímá tém šest hektar a ije zde aktuáln asi stovka zástupc africké a asijské fauny ve více ne 10 druzích. Návštvníci se mohou projet safari expresem kadý den v dob od 10 do 18 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 a 20 minut. Nástupišt se nachází pod výbhem iraf.
 

Letošní mláata
Ve výbzích Afrika a Indie je k vidní i nkolik letošních mláat. V africkém výbhu je to šest mláat vzácných vodušek abok (tyi samci a dv samiky), piem kadým dnem by k nim mla pibýt i mláata antilop losích.
 

Bezích je nkolik samic tohoto turovitého kopytníka. Další mláata jsou pak v indickém výbhu – celkem tyi sameci axis indických. I zde to není konený poet, mláata oekáváme i u dalších druh, jako jsou vzácní jeleni barasinga nebo zástupce tur nilgau.  
 
 
Staronový druh
Do výbhu Persie, který v souasné dob obývá chovné stádo vzácných divokých osl onager a samí skupina vzácných dak mezopotámských, se v prbhu sezóny vrátí  gazela perská, nazývaná té dejran. Zoo ped nkolika lety chovala dva samce této nejvtší asijské gazely, z nich jeden uhynul a druhého jsme pak v rámci mezinárodní spolupráce pevezli do Zoo Helsinky k devítilenné skupin samic. Jeho mise zde byla úspšná a Zoo Ostrava získá nkolik jeho potomk (ti samci).  
 

Skála v Indii
Indický výbh obývají mimo jiné i tyi samci kozy šrouborohé, pro které jsou typické mohutné spirálovit stoené rohy.
 

Zoo Ostrava chová stedoasijský poddruh, který díve obýval vtšinu z hor leících na bezích horního toku ek Amudarja a Pand v Turkmenistánu a Tádikistánu. Pro tato horská zvíata zvyklá na pohyb v tkém terénu byla ve výbhu vytvoena „skála“ sestavená z hromady velkých kamen. Je situovaná na zaátek výbhu u výjezdu z výbhu Persie.  
  

Seznam zvíat ostravského safari
Afrika: antilopa losí, voduška abok, irafa Rothschildova, pštros dvouprstý
Persie: onager, dank mezopotámský 
Indie: antilopa jelení, axis indický, nilgau, barasinga, jelínek vepí, buvol domácí, koza šrouborohá, páv korunkatý
 
Foto: Pavel Vlek
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 29.05.2019  19:13
 Datum
Jmno
Tma
 29.05.  19:13 Vesuvjana dky
 29.05.  08:43 Von