Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radomr,
ztra Prokop.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jen jeden svt od Renaty Šindeláové
 
V nové knize Renaty Šindeláové se prolínají ti vrstvy dje:
1. Bravurn detektivní
2. Skepticky ezoterická
3. Soudob realistická

Detektivní vrstva je zvládnuta na jedniku anebo dvojku (nebo... Nesrovnávejme vše s Agathou Christie!) a jen moná trpí jistou rozklíeností. Do dvou set osmnácti stran. Tento rozsah by nevadil, ale detektivní linka je perušována, co ryze chladnému a jen kalkulujícímu píbhu škodí. Ale zde práv slyším námitku. Kdyby toti ono zdánlivé rozklíení detektivna nenastalo, pišli bychom o dost. Renata Šindeláová nechtla zstat jenom studenou potákou, a tak soubn psala (a také napsala) ryze realistický, soudobý píbh ze svta stední anebo rovnou vyšší tídy, piem svým enským vnímáním situací a vidním bezesporu zaujme a udrí pozornost.

Jen jeden svt má ptadvacet kapitol a „paradoxní“ myšlenku, e se na této planet vyskytuje tolik svt, kolik je lidí. Nakukujeme s autorkou prvoad do jednoho z nich, ale s obasnými odbokami. A také hledíme do kosmu jedné velké firmy, její editel má (nedej Boe) zemít, nebo podle všech indicií a hlavn jisté „magické“ pedpovdi.

ist pro zábavu najatá esoterika Bianka pedpovdla onu smrt a její drápy se skuten vynoí. Nkdejší kriminalista, ale nov urnalista (pomrn oblíbená kombinace, ekl bych) jménem Daniel zaíná pátrat a dedukovat, vívá se (zcela neesotericky) do nkterých myslí a brzy nakne Bianku z vrady. Naení dává smysl, ale podezelých je víc a rovn mají motivy. Kdyby to bylo všechno, jen bychom se bavili, ale není to vše. Vedle zmínného podniku toti zajímavým zpsobem procházíme adou dalších prostedí, který jsou perfektn vylíena, a íkám-li perfektn, mluvím také o psychologii jejich osazenstva. A s nitrem lovka je to sice nkdy tké, jak chápal ji Dostojevskij, ale napíklad komplexní nitro zmínné firmy vylíila autorka takka geniáln.

Jiste není sice novum vykreslit „Voenílkovo“ (kdybych vzpomnl Jaroslava Dietla) dolézání a jeho intriky (nebo naopak schopné manaery), vše to zde ji bylo, nicmén as letí a tento román zapadá do bezprostedního dneška. Byste jde s dobou v detailech.
Pouze náznakem, ale okolo nich leí celý svt.

Výhrady by snad mohl nkdo mít pouze k erotickým scénám a nkteí tvrci jsou u tací, e pod vlivem jist úctyhodné zásady „pozor na pornografii“ píliš „pomlkují“. Retušování bývá ovšem nebezpené. I tady. Napíklad v pípad scény mezi šéfem a jeho podízenou je to patrné. Vše je decentní, ale z realismu zbytku knihy to uniká k neumírnné ervené knihovn. Podobných „odváných“ míst má navíc kniha nkolik. Vyváeny naštstí jsou onmi precizními vhledy a nuda to neme být u proto, e má Bianka skuten jisté neobyejné schopnosti. Je pitom a pekvapivé, jak vrohodn se v dji vyjímají, a nebál bych se knize v tom smru piknout a kingovský charakter.

Finále se ovšem blíí klišé, i kdy Kingovi opt té. Biance se toti narodí i narodit má syn, piem také jeho schopnosti budou... „A budu t uit pravd,“ ekla. „Té vnjší i té vnitní – duchovní.“ Ono zakonení však je zejm nutné, nebo autorka napsala i ješt nevydanou, ale vzadu u inzerovanou knihu Mj svt v tob, která bude volným pokraováním. Hrdinou se stane práv Bianin syn Leonardo. Díky svým vizím a schopnosti probourat se do cizí mysli pome pi pátrání po dvátku, které zmizí ped obchodním domem.

Ukázka:

A pesn proto tu vznikalo tolik prostoru pro vštkyn a šamany. Lidé touili po vtší spokojenosti, co byl velmi naivní nesmysl. Nic nezabrání murphyovským okolnostem, aby mnily naše plány. Meme zmnit pouze náš pístup k nim.

To je ovšem, podle Daniela, dispozice daná geneticky. Jsi flegmatik nebo sangvinik? Jsi v pohod. Ale melancholik se bude vdycky litovat a cholerik vztekat. Co na tom zme jóga, meditace, antidepresiva i jakákoli jiná metoda? Minimum. Jen další falešný prostedek, berlika zpsobující doasný útlum, ne trvalou zmnu stavu.

Myslel na (podezelou) Martinu Kovancovou.

Jednou nkde etl, e partner, který vás magicky pitahuje, není pro vás ten pravý. Protoe vás na nm pitahuje nco, co máte sami v sob nedoešené, a po odeznní zamilovanosti pijdou komplikace. Pokud hledáte ideální vztah, mli byste si zaít s nkým, kdo je vám prost jen sympatický, cítíte se s ním fajn. Kdo s vámi má spolené zájmy, ale nijak zvláš vás nefascinuje. S takovým partnerem mete dosáhnout celoivotní harmonie. Psychologický blábol, nebo na tom nco bylo?
Ivo Fencl

* * *
Renata Šindeláová: Jen jeden svt. Obálka Jiina Zusková.
V edici Knihomol vydalo nakladatelství „Literární strom“.
Klášterec nad Ohí 2018. 232 stran. 25 kapitol. ISBN 978-80-906902-2-6
Foto obálky, objednávky: literarnistrom.cz
 
 

Komente
 
 Datum
Jmno
Tma