Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dalibor,
ztra Dobroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY  (17)
 
Snhuláková louka
 
Poblí trati Posázavského Pacifiku  leí  slunná louka. V chladném jaru rozkvétá tu bílá hradba trnek, pozdji se celá louka lutí pampeliškami. Vede tudy úzká cestika, vyšlapaná pejskai a chalupái.
 
Kdy  pampelišky odkvetou, louka je naráz bíle nadýchaná chmýím milion semínek, která jako paraplíka krouí ve vzduchu a letí, aby se usadila v pstných trávnících zahrádek. A to u se do výše zvedají traviny, modré zvoneky, hemánek a kopretiny, kakosty a kozí brada, všechny byliny, co jen mou rst na správné  louce.
 
Tady si hloubí teplé pelíšky koky tulaky a enichají psi pi ranních vycházkách. Chodí tudy denn u jedenáct let mj pejsek Robin, vyzná se tu i te, slepý. Na louce si hrávají i dti a v zim tu stavjí své snhuláky.
 U léta je to dvrn známý prostor, odkud lovk me vidt slibný východ slunce mezi hradbou vysokého lesa i barevný západ nad vzdáleným obzorem.
 
Nedávno  šli jsme s pejskem svou pokojnou cestikou; byla zahrazena orvanými vtvemi trnek. Odklidila jsem je pekvapen. Druhý den zas a k tomu ostré vtve nastraené ve výši lidských oí. A pozdji dráty, do kterých se slepý pejsek snadno zamotá a nepozorný chodec jist upadne.

Souboj s neznámým zlotvorem vyvrcholil tím, e se na dvou místech objevily vyhloubené hluboké díry. Dokali jsme se i toho, e se z dr vztyily dv plechové cedule, opatené fialovým nápisem :
Nevstupovat ! Soukromý pozemek!
Chodíme tam dál, ale s jistou hokostí. Zalekli se jen snhuláci, letos  (2006) nepišel ani jeden, akoli napadlo mnoho  snhu.
Dnes u té  louky není, pohltily ji oplocené domky.

***


Dávno jsem nešla kaštanovou alejí
 
Chodívali jsme tudy s pejskem. Kousek za domem jsme pešli koleje Posázavského Pacifiku a odboili vpravo na Blakovu louku. Odtud je krásný pohled na západní panorama kopc, nikde iváka, jen u Blak stával za plotem malý chlupatý pejsek, neštkal, na nic nereagoval, nezavrtl ani ocáskem. Jen koukal.
 
Kdy se došlo na konec té louky, tak tam, pod prvním kaštanem staré aleje, mívalo slunný pelíšek srní. Srna se rychle zvedla, jakmile nás spatila,  ale píšt tam byla zas. Alej dávala stín a na podzim plno blýskavých kaštánk mezi schnoucím listím na zemi. Odtud, obloukem kolem hmotící pily jsme došli na Maškovu louku a vyšlapanou cestikou podél hustých ke trnek jsme se vracívali dom.
 
Všechno je jinak. Ob louky, Blakova i Maškova, oznamují, e jsou soukromým majetkem, na který nevstupovat. U Blak místo tichého pejska bsní za plotem dva velicí psi,  jsou plaví jako lvi a  vou. Kde by se tu vzaly srny! V aleji pusto a prázdno – neštkají tu dva bývalí  jezevíci ani dalmatinka naproti.
Pila je tichá. My s pejskem taky.
 
***

 
Nemocnice na Homolce (rok 2003)

 
Bezprostední záznam.
 
Na Velký Pátek odpoledne se pihodilo, e jsem na celém tílkovém pokoji zstala sama. Špitál ztichl a za prosklenou stnou okna jen obas tiše peletlo vzdálené letadlo i  pták.
 
Od nedle jsem nejedla, ivot do mne tenounce plynul z mnoha hadiek. Obas se objevila sestra, koukla na budíky, vymnila tu i onu láhev.
 
Ticho a ticho a nehybnost kolem mne vplouvala do mne a konejšila mj ds z náhlé samoty. Pomalu se setmlo a v levém okraji okna se objevil obrovský úplkový msíc.
 
Nespala jsem celou noc, velkopátení úplkovou noc, ani jsem snad usnout nechtla, tak nový, nepoznaný proitek mi byl dopán a já ho postupn  zvdav i smíen pijímala. A k ránu, kdy jsem se propadla tém do abstraktního štstí, jsem usnula. Oba další dva svátení dny i noci ten šastný klid trval a já jsem si v tom pemýšlela. Nedovedu íct o em. Bez otázek a odpovdí jsem si pemýšlela, po niem netouila a nieho nelitovala.

 
 
Takové svaté velikonoce mi nadlil sám Pán  Bh, takový proitek je asi dkaz o nm, to neme být jen lidské poínání.
 
Text a foto: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.04.2019  18:13
 Datum
Jmno
Tma
 18.04.  18:13 Lenka
 18.04.  16:19 Von
 18.04.  14:18 olga jankov
 18.04.  12:23 Hilda
 18.04.  08:19 miluna