Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Grébovka
 
Jsem v Praze a pemýšlela jsem, kam na procházku. A kam jinam ne do parku. Našla jsem si na internetu Havlíkovy sady. Pjdu od Botie, ale kamarádka m pesvdila, e to není ádný park na rovin, e bude nejlepší zaít nahoe a scházet dol. Nastoupily jsme do tramvaje a jely pes Mírák k zastávce Jana Masaryka. Doetla jsem se, e Jan Masaryk tento park miloval, rád v nm odpoíval, nebo v nm nacházel nejvíce klidu.

Vstoupily jsme do zahrady vchodem od Vinohrad a hned jsme se musely zastavit, abychom obdivovaly umlou jeskyni Grottu. Umlou krápníkovou jeskyni obklopenou skalkami. Posadily jsme se na laviku, abychom si tu krásu vychutnaly a ten neskutený pohádkový obraz byl nahoe zakonen souasnou realitou, adou obytných dom z ulice. Jeden vjem neruší druhý, naopak vytváejí spolu harmonii. lovk  se musí zadívat, aby poznal pedl.

 
 
Se stavbou se zaalo v roce 1871, hned jak Moritz Gröbe jako tyicetiletý, pozemek o rozloze 11 hektar na Královských Vinohradech svaující se k Botii, zakoupil.

Moritz Gröbe, rodák ze Saska, pišel do ech za prací. Jako mladý byl zamstnán u Vojtcha Lanny. U firmy zamené na stavbu most, lodní dopravu a budování elezniních tratí. Zaínal v eských Budjovicích a skonil jako spoleník firmy Lanna a Schebek. Získal velký majetek, proto si mohl dovolit tak rozlehlý areál zakoupit a vybudovat na nm monumentální vilu, luxusn zaízenou, své letní sídlo s výhledem na údolí Botie. Vyuil zeminu z budujícího se vinohradského tunelu pro úpravu své ásti zahrady.  Celý areál – Gröbeho novorenesanní vila, Pavilon, Grotta, usedlosti Horní a Dolní Landhauska a vinice s Vininím altánem hovoily o jeho dobrém vkusu, plnému pracovním nasazení a vytrvalosti dovést své pedstavy ke zdárnému cíli. Zahradní areál nebyl tehdy veejnosti pístupný. Poádaly se zde slavnosti a bály jen pro známé. Gröbe a jeho manelka Marie roz. Miechura mli syna a ti dcery. Deset let po zahájení prací ochrnul po mrtvici a byl odkázán na pojízdné keslo.  Zemel v roce 1891 ve vku 62 let, ti roky po dokonení prací. 

Od jeskyn jsme se rozhodly, kterou cestou pjdeme dol. Cesty upravené, pírodní povlovné schodišt lenné koeny nám nepipadalo nikterak strmé, nebránilo nám v prohlídce parku. Posléze jsme se posadily na laviku a nechaly se ukolébávat tou krásou a léivým tichem. Cestou jsme potkávaly usmvavé tváe a obas prohodily pár slov. Pi procházce jsme se zastavovaly, panorama msta slunce zlatilo, a posléze jsme zakotvily ve devném Vininím altánu. Usadili jsme se u proslunného stoleku a objednaly si kávu a rové polosladké víno ze zdejší vinice. Vinice pokrývala strá pod námi svaující se k ece. Te na poátku jara jen berliky pro holé kmínky. Dosud neopeené. Protjší strá, to byla v plném slunci naše Praha.  

 
 
Dopily jsme kávu, vychutnaly si vínko a pomalu se spokojeností v duši opouštli Gröbeho sen – Havlíkovy sady.  
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.04.2019  16:13
 Datum
Jmno
Tma
 23.04.  16:13 ferbl
 23.04.  08:35 Mara
 23.04.  07:08 Karla I.