Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Legionáské muzeum na kolejích

Do Bohumína pijídí legionáská kasárna, zjistte, zda jste v rodin mli legionáe

Legionáské muzeum na kolejích zavítá tento týden do Bohumína. Do msta pijede tzv. Legiovlak u v úterý 2. dubna a na zdejším vlakovém nádraí se zdrí a do nedle 7. dubna. Jeho návštvníci tak budou mít jedinenou monost zjistit detaily o vojenské historii naší zem. Vlak nabídne pohled do ivota legioná a pipomene boje eskoslovenských legií za samostatný stát. Bezplatné komentované prohlídky budou ve vlaku probíhat denn. Pro veejnost zaínají od 14 hodin, pro školy u dopoledne.

 
 
„Legiovlak se skládá ze tinácti zrekonstruovaných vagon, které vrn odpovídají dobovým reáliím. Návštvníkm odhalí podrobnosti z legionáského ivota a jejich boje. Legionáské vlaky byly kasárnami na kolejích, kde se vojáci museli o vše postarat sami a navíc vše probíhalo za pohybu. Deseti tisíce eskoslovenským legioná se díky nim pepravovaly napí Ruskem po Transsibiské magistrále v letech 1918 – 1920 a bojovaly za samostatný stát prakticky po celém svt a na všech bojištích první svtové války,“ uvedl mluví eskoslovenské obce legionáské Miloš Borovika.
 
Legiovlak nabídne napíklad improvizovaný obrnný vz s kulomety a novou replikou ruského polního kanonu ráe 76 mm. Nebude chybt ani štábní vagón pro plánování operací nebo plošinové vozy s materiálem. Zájemci budou moci nahlédnout také do tzv.  tplušky, co byl píbytek a pro 30 obyejných legioná. S ní pak bude oste kontrastovat luxusní vz pro dstojníky a generály. K vidní budou další servisní vagóny. Napíklad „létající“ sanitní vz, kováská i krejovská dílna, polní kuchyn nebo vagón polní pošty, která patila k nejspolehlivjšímu komunikanímu prostedku na celé tehdejší Sibii.
 
Minulý rok byl nabitý pipomínkami 100. výroí vzniku republiky a konce jedné z nejstrašnjších válek všech dob. Málokdo ale ví, e i v roce 1919 museli naši vojáci bojovat o hranice nového státu s Poláky a Maary a e naši ruští legionái bránili Sibi proti bolševikm. Návštva Legiovlaku je tak skvlou píleitostí, jak si tyto události pipomenout. Legiovlak má tu výhodu, e za ním lidé nemusí nikam cestovat, ale e pijede pímo za nimi,“ sdlil tajemník projektu Legie 100 Jií Charfreitag.

Legionáské vagónové soupravy mohou zájemci v Bohumín navštívit kadý den a do nedle 9. dubna. Expozice je pístupná zcela zdarma. Zatímco pro školáky jsou ureny dopolední prohlídky, dosplí se do vlaku mohou zajít podívat odpoledne. Komentované prohlídky startují od 14 hodin, opakují se vdy v kadou celou hodinu a koní v 18 hodin. O víkendu 6. a 7. dubna budou vagóny Legiovlaku oteveny od 9 do 19 hodin.

„Kadý návštvník Legiovlaku me na míst zjistit, jestli ml mezi svými pedky legionáe. Posádka v Plukovní prodejn dokáe hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštvníkm daí doplovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné pedmty z pozstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se nám podailo doplnit na 15 tisíc záznam o legionáích,“ doplnil Borovika.

 
 
Souprava historických vagon eskoslovenské obce legionáské vznikla za podpory Ministerstva obrany R a mnoha dalších institucí. V letošním roce navštíví dohromady 35 mst. Z Bohumína bude pokraovat do Kopivnice, kde bude zájemcm k dispozici od 9. do 14. dubna. Do roku 2020 hodlá Legiovlak projet celou eskou republiku a Slovensko. Další informace lze najít na webu www.legiovlak.cz.
 
Lucie Balcarová


Komente
Posledn koment: 02.04.2019  09:39
 Datum
Jmno
Tma
 02.04.  09:39 Duan
 02.04.  01:04 Jarmila