Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

1. duben, apríl…

Normáln by se slušelo pipomenout, e dnes má svátek podle obanského kalendáe Hugo a podle církevního kalendáe Makarius - Blahomír.

Podle jazykovdc vychází jméno Hugo ze staronmeckého hugu, co oznaovalo ducha nebo mysl. Hugo tedy znamená toté co duchaplný. Jmenovali se tak mnozí francouzští stedovcí teologové a dva z nich jsou pipomínáni práv 1. dubna.

Biskup Hugo z Grenoblu se narodil roku 1053 v Chateauneuf-daIsére ve Francii. Stal se biskupem a v tomto úadu slouil více ne padesát let. Ovšem poátky jeho práce byly svízelné. Ji dva roky po vysvcení se zalekl všech sloitých problém, které ped ním stály, a uzavel se radji v benediktinském kláštee. Teprve na rozkaz samotného papee ehoe VII. se úadu opt ujal. Úastnil se zaloení kartuziánského ádu, který po celý ivot podporoval.

Zemel 1. dubna 1132 v Grenoblu a ji dva roky po své smrti byl svatoeen. Jeho ostatky byly uctívány v grenobelské katedrále. V šestnáctém století padly do rukou hugenot, kteí je veejn spálili.

Biskup Hugo se stal patronem msta Grenoblu a lidé se k nmu modlí pi bolestech hlavy. Druhým oslavencem je cisterciácký opat Hugo z Bonnevaux. Byl synovcem pedešlého svtce a zaslouil se prý o smír mezi Bedichem I. a papeem Alexandrem III., kdy sloit jednali o benátském míru. Zemel kolem roku 1194.

V církevním kalendái dnes slaví svátek Makarius, který se u dlouhou dobu pekládá do eštiny jako Blahomír i Blahoslav a znamená tedy zcela logicky toté co blahoslavený. Makarius byl opatem caihradského kláštera. Za obrazoboreckých bouí, rozpoutaných v osmém století proti obrazm a sochám v chrámech, hájil díla výtvarného umní a bránil jejich niení, co bylo jist sympatické, osvícené a Bohem oslavené. Tehdy se však vdku nedokal a byl poslán do vyhnanství, kde roku 820 zemel.
 
***
 

 
Ale jak u bylo v úvodu napsáno – dnes se také slaví první apríl. V tento  den bylo snad odjakiva povoleno spoleensky ertovat a "vyvádt" své bliní aprílem. První duben je klasickým svátkem šprýma, jim prý vládne nordický bek Loki. Ve starém ím pak byl tohoto dne enský svátek Fortuny virilis, co znamená muské i muné, hledající dobrý vztah k mum a podléhající Venuši. Pvodn se k této bohyni modlily vdy 1. dubna eny nišího stavu, a to dokonce v muských lázních. A to zní podivn, prosili prý zde za štstí svých mu, kteí byli ovšem v tu dobu doma, nebo pro zmnu zase pobývali v enských lázních.
 
***

První duben nepatí jen aprílovým ertíkm, ale i všem opeencm. U více ne 100 let se tento den slaví Mezinárodní den ptactva.

Prvního dubna roku 1906 byla toti podepsána mezinárodní Konvence o ochran uiteného ptactva. A práv na památku podpisu této konvence se ji od roku 1906 slaví 1. duben jako „Mezinárodní den ptactva“. Jedním z jeho hlavních cíl je obrátit pozornost veejnosti k nebezpeím ohroujícím ptáky na celém svt a pomoci tak jejich ochran a ochran jejich stanoviš.

K efektivní ochran ptactva tedy nestaí pouhá ochrana jednotlivých druh, ale spolu s ní je zárove nutná i ochrana stanoviš tchto druh.
 
Zdenka Franková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 02.04.2020  08:51
 Datum
Jmno
Tma
 02.04.  08:51 Von
 01.04.  09:02 Ji
 01.04.  06:29 zdenekJ