Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohlazení jara
 
Do prvního jarního dne zbývaly pouhé dva dny, ale sluníko se zejm nemohlo dokat a u zaalo jarn hát. Zaparkovala jsem auto ve írci nad Doubravou a vyšláply jsme si s kamarádkou po cyklistické stezce vedle hlavní silnice do Krucemburku. Tam jsme odboily na Staré Ransko. Krajina kolem ješt spala, stromm nevyrašil jediný lísteek a vesnice kolem mly oi dokoán. Tím je mínno, e se mohou okna dom dívat do krajiny míovím strom, ne je haluze opeí. istá voda potk bublala v korýtkách, nestínná stromoadími, pohrávající si stíbrem paprsk na svých vlnkách, unášených do dáli. Zastavily jsme se u Ranského rybníka. Voda zpod ledového píkrovu se z nj valila o pekot. Bublala a zpívala. Ve vesnici jsme odboily a soubn s ekou Doubravou jsme šlapaly filigránskou alejí k lesklé ploše Poboenského rybníka. Jeho hladina byla pokryta ledem. Na kamenité hrázi sedli milenci, vypadali, jako by chytali ryby. Lidé, které jsme potkávali, nás zdravili, míjely nás celé rodinky cyklist a u rybníka stála ada aut. Chvílemi jsme se zastavovaly, abychom vstebávaly tichou krajinu pedjaí. Trávu dosud dímající pod suchým listím, louky poseté mnostvím krtinc. Obas peletlo nad námi švitoení prvních posl jara.

Jako do chrámu jsme vstoupily do lesa. Cesta nebyla opuštná, kráely jsme takka v prvodu a potkávalo nás bezpoet výletník. Dosplí, dti na kolech i v koárcích, psíci na vodítkách, miláci všech plemen, od starých rozváných kmet po krásné bišonky a k malikým kolibíkm cupitajícím v pletených kabátcích nebo nesených v kapsice nkterým páníkem. Hodn tch mladších milovník pírody nás pedbíhalo. Kadý se s kadým zdravil a nikdo se nikoho na nic neptal. Všichni jsme mli jediný cíl. Bledule. Ten bílý koberec v stínu lesa, který je rozprosten jen krátkou chvíli a který je k neuvení.

 
 
Kadý, kdo pišel do tch míst, se zastavil. Bledule kvetly po obou stranách cesty, hlaviky pokorn sklonné. Kdekdo vytáhl z kapsy foák a nemusel ani vybírat zábr. A se podíval kamkoliv, všude bylo bílo. Nkteí se ani neodváili sestoupit z cesty, aby je nepošlapali. Nikdo do jejich krásy nevstupoval, kadý si tu neposkvrnnou nevinnost nabíral do srdce. Kdo jednou pišel a spatil tu bohem danou pírodu, se sem kadý rok vrátí. Aby znovu obdivoval pekrásné bílé zvoneky lemované lutými cípky. Bílé plástve bledulí pod kmeny strom. Kadý se pišel poklonit té jedinené nádhee pírody, tomu pohlazení jara. A ty nevinné kvítky zpsobovaly, e se lidé naladili na jinou strunu, e se na sebe usmívali, zdravili se, jako by vstoupili do posvátného chrámu, do svta mimo realitu.

A já jsem stála opodál, ne poídím pár snímk, a pozorovala jsem ten zázrak promny boího odpoledne. Pi té píleitosti jsem si vzpomnla na svá mladá léta v Praze. Také jsem byla jednou z tch, která si kupovala kytiku bledulí na ulici. A te jsem najednou nechápala ty babky, které se kdesi u Prahy vítily do lesa mezi tu krásu a trhaly ji a trhaly. Likvidovaly semínka pro rozmnoování. Plenily pro pár korun. Kdyby si tady te, co tu stojíme, nkdo dovolil utrhnout by jeden jediný kvt, tak se domnívám, e by mu ostatní utrhli hlavu.

Doufám, e se nedokám toho, e tu místní pi vstupu do lesa udlají závoru a budou vybírat vstupné. Ale v naší spolenosti je všechno moné.

 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.03.2019  18:31
 Datum
Jmno
Tma
 25.03.  18:31 Jarka Dvokov
 21.03.  05:57 Vclav Zajmav vskyt bledul
 20.03.  16:11 zdenekJ
 20.03.  14:18 Vclav
 20.03.  12:48 Vesuvjana dky
 20.03.  10:27 Vendula
 20.03.  08:32 Von
 20.03.  07:32 Hilda