Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY (15)
 
Dopisy
 
Dopis od bratra:
Milá  sestro! Hodinu Ti píši dopis, na nco jsem máknul, vše se vymazalo a tak nic na poítai dnes psát nemohu a taky jsem ji v asové tísni.
Tak promi,  alespo pikládám fotky ze svatby. Tvj dopis  nedošel.
 
Dopis pro bratra:
Milý  brate! Fotky ze svatby došly.
 Ale došel také mj dopis pro Tebe, zkrátka vrátila ho pošta zpátky s poznámkou ADRESÁT  SE  ODSTHOVAL!
 
Posílám Ti ho v nové obálce znovu, spolu s dalším dopisem. Jestlie ho pošta opt vrátí, je jasné, e vše se vymazalo nejen na Tvém poítai.
Podívej se prosím, zda nemáš také vymazanou ceduli u vstupních dveí!
 
 

Hovor s profesorem „L“ v roce 2005
Po mnoha letech hovoila jsem telefonicky s dávným pítelem Lukonskim.
 
Pan profesor píše romány a na universit pednáší pedmt  „tvrí psaní“. Liboval si, e za prospch student nenese ádnou odpovdnost, protoe, jak kreativn psát, se zkrátka nauit nedá.
 
Nabídl mi ze známosti lenství v „Souruenství nepíšících spisovatel“.
Mohla bych dlat pokladníka co je snadné, protoe Souruenství nemá ádný kapitál. lenské píspvky jsou toti dobrovolné a tak neplatí nikdo nic. Mimoádn  neaktivní lenové se mohou za uritých okolností stát nesmrtelnými …
 
Svil se mi, e by rád vystoupil z lidové strany, kam se pihlásil za tuhého komunizmu, ale neví, kde je píslušný sekretariát. K lidovcm se tehdy dal z vypoítavosti: aby ho komunistická strana nemohla lákat do svých ad. Povaovali ho  za cvoka a skuten mu dali pokoj.
 
 

Všelijaká nebezpeí
 
Sluchov postiený obvykle bývá i jinak postien, nebo tlo chátrá všestrann. Hrozí tedy i nebezpeí pádu, o em u taky nco vím. Dokonce se me stát, e padající hlušec strhne s sebou nechtn i svého druha a válejí se pak na zemi oba.
 
Z toho me vzniknout dominový efekt, kdy njaký obtavý spoluoban pispje jim ku pomoci, ale neuzvednuv je, strhne si hák a je odvezen do špitálu s nimi v jedné sanitce. Kdy je pak páejí saniáci z vozu ven, poškodí jim tla ješt více a nevdouce, co dál,  prchnou od nich pry. A ji, hle, dostaví se policie, aby vyšetila hromadné ublíení na tle.
 
A tu se probere onen pvodn obtavý oban a dá policajtovi ránu, a je tento v pánu. A u tady máme vradu. Zuivý obtavec ocitne se v cele nešastnou náhodou spolu s cizincem, a, ouvej, v noci se obsí na prostradle. A ji tu máme (sebe)vradu a ministr se táe, co je to za poádek?
 
Je obvinn onen cizinec; ovšem se ozve tamní ministr a zanou startovat bojové letouny, protoe práva kadého obana jsou svatá, i kdyby pi tom ml zavat celej národ. To by tak hrálo, sahat na práva cizinc!
 
Paneboe, kam jsme se to dostali od jednoho hlušce?
 
Text a grafika: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.03.2019  20:51
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  20:51 ferbl
 12.03.  09:03 Von
 12.03.  07:02 Mara