Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatopluk,
ztra Matj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nevíte kam na výlet (?)
 
tady je náš tip. Vezmte vnouata a zajete se podívat do Muzea rekord a kuriozit.  Muzeum je ideálním turistickým cílem. Na své si pijdou všichni – dti, dosplí i senioi. Uvidíte stovky exponát nejvtších, nejmenších, nejdelších, nejtších…
 
U v roce 2015 se do databanky pelhimovského Muzea rekord a kuriozit zapsali kreslené postaviky, které nás (a houfy dalších tená) provázely celým dtstvím. asopis tylístek je v rámci eské republiky nejdéle vycházejícím dtským komiksem - první íslo spatilo svtlo svta 15. kvtna 1969. Od té doby jeho tyi hlavní hrdinové (vynálezce Myšpulín, jedlík a silák Bobík, kuchaka Fifinka a strašpytel Pina) potšili milióny dtí - tylístek je vydáván v nákladu 53 000 výtisk, v potu 20 ísel ron, v roce 2015 vyšlo ji 600. íslo.

Tušili jste, e pedobrazem domku ve fiktivní obci Teskoprsky byly severoeské Doksy, v jejich blízkosti má tvrce komiksu Jaroslav Nmeek chalupu? Poblí se pod hradem Bezzubem (Bezdz) nachází rybník Blaák (Máchovo jezero). Spoluautory asopisu se postupn stali i pední scénáristé (nap. paní Ljuba Štíplová jej spoluvytváela 39 let).

V roce 2016 vznikají ve stánku tylístku v Olympijském parku Rio-Lipno nejdelší eské omalovánky - k 17. srpnu dosáhla délky 201 metr a vybarvovalo je celkem 3400 lidí ! Gratulujeme všem tvrcm, dkujeme jim a zdravíme z Pelhimova do Teskoprsk !

Jete se za nimi podívat – máme pro vás dárky! Domluvili jsme se s rekordmany z asopisu tylístek – tedy Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a Pinou, pod jejich velením vznikly nejdelší eské omalovánky (mrknte na video ) a kousek z nich jsme vystavili u nás v Pelhimov v malovacím koutku. Mete se s nimi v muzeu i vyfotit – tylístkoví hrdinové letos slaví u 50-té narozeniny a poád jim to moc sluší.  Do 17. bezna dostanete navíc ke kadé dtské vstupence tylístek zdarma coby dárek. Máme oteveno kadý den od 9 do 17 hodin a tšíme se na vás.
 

* * *
 
Muzeum rekord gratuluje

14. února se poehnaných 100 let doil cestovatel a spisovatel pan Miroslav Zikmund. Velice si váíme celoivotního díla vytvoeného dvojicí Hanzelka-Zikmund, jejich nezdolného optimismu a šíení dobrého jména eské republiky po širém svt.

V rámci festivalu Pelhimov - msto rekord jsme jim v minulosti vzdali poctu zaazením do Rekordmanské sín slávy (panu Hanzelkovi bohuel ji pouze In memoriam) a mli jsme velkou radost, kdy pan Zikmund navštívil i naše muzeum. Pejeme mu mnoho zdraví a dkujeme za jeho inspirující ivotní píbh! Vypravte se za námi do Pelhimova i Vy.
 

* * *
 
Muzeum rekord dkuje za nejvtší apku T. G. Masaryka!

Jan Brabenec, výtvarník ijící od roku 1980 ve Vídni, kde tvoí a s manelkou provozuje galerii, je autorem zvtšeniny epice s kšiltem, která byla typická pro prvního eskoslovenského prezidenta. apka s tradiní trikolórou na pední ásti má prmr 140 cm. Rekordní dílo bylo zaregistrováno v rámci autorovy výstavy v Lomnici nad Popelkou a následn  po oslavách 100 let zaloení eskoslovenska pedáno jako dar k nám do Pelhimova. Dkujeme! Pijete se s apkou vyfotografovat!
 

* * *

Mimo jiné muzeum rekord zve na Nejohnivjší výstavu v echách!

Tvoí jí 571871 sirek a 248344 sirkových hlaviek, ze kterých Tomáš Korda dokázal vyrobit více ne 90 pedmt - vedle funkních kytar, houslí a mandolín u nás najdete i obrazy a vázy. Vytvoení svtov ojedinlé kolekce zabralo autorovi více ne 40 let ivota.
 
Pro radost všem dobrým lidem a ku poct zlatých eských ruiek je zde jeden z nejzajímavjších exponát  - Japonská váza (je jediná, u ní je zachycen prbh výroby). K jejímu zhotovení si Tomáš Korda musel shánt v 70.letech minulého století - tedy v dob, kdy neexistoval internet, zato fungovala elezná opona a cenzura 40 584 sirek (!) a obnášelo to 4 324 hodin práce.
 
JAPONSKÁ VÁZA - pvodní slovo autora

Touto vázou jsem chtl trochu piblíit Japonsko. Japonci mají svoji zvláštní kvtomluvu a tak jsem ji zakombinoval do obraz na této váze. Je na ní symbolicky kvt lotosu, symbol pohody a štstí, dále vneky, plvneky a cípy šátku UIKUI a FUROŠIKI. Štstí, lásku a bohatství zde pedstavují kvty slivon, lístky bambusu a vtviky borovice. Dále jsou zde tyi obrazy jako symboly historických památek Japonska:
 
   

- Posvátná hora Fudijama jak ji maloval japonský malí Asajama na konci 17. století.
 
- Zámek HIMEDI, budhistická pagoda. Pro Japonce je tento zámek nco jako pro nás
KARLŠTEJN. V pagod jsou prý uloeny ostatky Budhy…
 
- ena z KAORO, ena z KAIGECUDO. U nás, hlavn na Morav jsou to kroje, v Japonsku zase kimona…
 
- Kníecí statek, brána chrámu slunce na ostrov MIJAKIMA (šintoistická svatyn). U nás hrad a rytíi, u nich statky a samurajové.
 
 
Toto ale i mnoho dalších zajímavostí najdete v muzeu. Máme oteveno kadý den od 9 do 17 hodin a senioi toho v hojné míe vyuívají.
 
Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den peje

 
Ing. Josef Vank, Muzeum rekord a kuriozit Pelhimov


Komente
Posledn koment: 03.03.2019  09:05
 Datum
Jmno
Tma
 03.03.  09:05 ferbl Podkovni
 02.03.  21:22 Mara