Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

K emu m kniha pivedla
 
Jsme teprve v prvním msíci nového roku, ale ji zase došel od sestry z Prahy další balíek knih. Jsem jí za n velice vdná, zatím je pesto ješt nechávám leet na stolku, ne bude ten pravý as si je peliv prohlédnout, abych mohla poslat podkování.
 
Jak je ale na ten stolek pokládám, vzadu na obalu jedné knihy m zaujala tato slova „Svt je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po promn.“
Velice s tím opravdu souhlasím a zárove si uvdomuji, e v podstat tém toté jsme cítili, kdy jsme po „bratrské pomoci“ v roce 1968 opouštli domov.
Co jsme ale tehdy vlastn o svt vdli? Na vlastní oi naprosto nic, do svta jsme ale odcházeli.
Austrálie v tch letech ale vbec nebyla plná nespokojenosti, toti ani jsme nemohli  ádnou pocítit. Všichni australští sousedé byli ochotní nám pomoci a kdy jsme zaali velmi brzo pracovat, mli jsme stejn dobré zkušenosti. Byli jsme daleko od Evropy a ostatní svt byl neznámý.
 
Všechno picházelo pomalu. Zakoupili jsme  postupn ledniku, praku a také televizi a komunikace v anglitin byla hned otevenjší a snazší, také setkávání s krajany astjší a bliší.
 
Kdy jsem pozdji zaala pracovat v knihovn Univerzity státu NSW, svt byl najednou docela nablízku.
Ano, byl také v pohybu. Všichni jsme tam toti byli z jiného konce svta,ale domluvili jsme se anglicky a jen tak pro zábavu jsme se uili zdravit se navzájem v jazycích svých koleg. Ješt si stále pamatuji „kalispera, kalimera“.
Potom jednoho dne mn vedoucí knihovny oznámil, e ke studentm jejich práci jsem organizovala, pijdou další, kteí také budou pracovat na ástený úvazek pi plném studiu a e tito jsou všichni z Asie. Obávala jsem se jak si budeme rozumt. Jejich anglitina byla ale velmi dobrá, nkteí v Austrálii toti ji dokonili gymnázia a vtšinou studovali na universit déle ne rok.
Postupn to byli práv oni, kteí mn oteveli další svt. Byli z íny, Malajska, Thajska, Vietnamu, Sarawaku a také ze Singapuru.
Nauili m vait jejich výborná jídla a k mému pekvapení kdy jsem je postupn zvala k nám,  velice jim zachutnala dršková polévka, guláš, knedlíky s vepovým a zelím a dokonce také „tatarák“. O sladkostech ani vyprávt nemusím. Všem chutnali hlavn ovocné knedlíky.

 
 
Postupn ale studenti dostudovali a vraceli se dom, do zemí odkud pocházeli.
Ob Vietnamky zde zstaly, ily zde se svou rodinou, která peila ty hrozné útky na lodích pepadaných piráty.
Jedna mn obzvlášt milá íanka se zde provdala do ínské rodiny, která v Austrálii ije ji tvrtou generaci. Její manel mluví jenom anglicky. Pro jejich syna jsem teta a moc m to tší.
Student ze Singapuru ije ji dlouhá léta v Kanad. Naposled jsme se vidli v roce 1990 v Praze. Stále si posíláme pání k narozeninám a k Vánocm, dopisy a fotografie. Tak je to také s další studentkou z Hong Kongu, studentkou z Bangkoku a ješt s nkolika dalšími.
 
Tak ke všem tm Australským a Evropským kolegm pibyli ješt Asiaté. Vánoní a také pání k narozeninám si stále posílám se spolupracovnicí, která pvodn pišla z ecka, s další, která pišla z Jiní Afriky a také s tmi skutenými Australankami.
 
Pátelství na podklad upímného a oteveného sblíení petrvává a dává nám víru, e ten náš svt není ješt ztracen,ale obstojí v nm pouze ta pravda, která nemá nic spoleného s mnohdy znan pehnanou tolerancí.
 
Jana Reichlová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.01.2019  18:07
 Datum
Jmno
Tma
 27.01.  18:07 ferbl
 27.01.  13:04 Jarmila Ptel odjinud