Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

arodji a mágové 21. století
 
Popularita herc a rzných celebrit se pomuje i tím, jak asto se vyskytují na televizních obrazovkách. Kam se však i ti nejpopulárnjší hrabou na politology. Ti jsou tam i nkolikrát za den a je jich tolik, e i herc v seriálech je oproti nim hrstka.
 
ím dál tím více se však dívám s nedvrou na tato vystoupení a postrádám jejich smysl. Pedvádí se jako vštci a všeználkové a m se vybavují  pedstavy kartáek a rzných vštky  tém arodjnic s mimoádn vyvinutou bradou s bradavicí a na ramenou s kocourem.

Vypadaly strašideln a legran, stejn tak jako ty jejich pedpovdi. Patili do pohádek, stejn jako ostatní postaviky od pekae, rolníka, tesae a po krále, pokud bych ml vyjmenovat ty z pohádky o soli nad zlato.
 
Zatím co pekaina se zdokonalila moderními  pecemi, místo koní jsou traktory a kovái místo podkov po peškolení opravují ty traktory, tak i ty arodjnice a vštkyn  prošly zejm vývojem vetn zmny názvu profese a firmy.
 
Podstata však zstala stejná, jen babu jagu nahradil ván se tváící Ferda i Vašek v saku.

No v tom saku sice nkdy je, asto je ale ve vytahaném svetru s vlasy vyesanými do hára  pipomínajícím ty chlupy koky arodjnice, take i v tom vzhledu je nkdy minimální rozdíl.
 
Politolog to nemá lehké aby byl brán ván, skoro by si zaslouil politování. Na jedné stran se tváí, e všechno ví, všemu rozumí a zejména ví, jak to bude, tedy ví co bude dlat vláda, prezident a nejen ten náš a naše vláda, ale souasn neví  jaká ísla budou taena ve sportce, i jaký k vyhraje dostihy a snaí se i pes to na sebe upoutat pozornost.
 
A tak jako v té sportce je jen 49 moností, na dostizích ješt mén,  tak i ty vštby  politik jsou limitované.
 
Jako na dostizích  se ví,  e vyhraje Šemík, pokud nevyhraje Hndík, ale za jistých pedpoklad me být v cíli první kobylka Šmudlenka, tak ji ped volbami se  ví, e pokud nevyhraje strana erná packa, tak vyhraje strana  Tlustého macka s neparným rozdílem se stranami  Ju i Ne, i Všehoschopných.
 
Politolog je denn nkolikrát v zái reflektor, kde vykládá, nikoli karty, ale své vštby.

Jak se kdo s kým a proti komu spikne a jak to dopadne, i kdy to tak nevypadá. A pokud se divákovi  zdá, e se nic nedozvdl, tak se mu to nezdá,  protoe to  co mu politolog ekne spoívá v tom, e to co slyšel, e ekl prezident, pedseda vlády, ministr, e to tak vbec není, e to sice ekl, ale, e urit myslel nco úpln jiného a od toho on tady je, aby divákm  vysvtlil, aby je pouil, e to co slyšeli v projevu sice bylo eeno, ale úpln nco jiného bylo myšleno.
 
Nyní u jen zbývá, pedstavit si opt tu píse z uvedeného filmu Pekav Císa a Císav peka, kde se zpívá, e ten umí to a druhý ono a jak všichni dohromady dokáí mnoho a doplnit to slokou o politolozích,  e ti vdí  i dohromady prd.
 
Jak jsem naznail, obešel bych se bez tchto všeználk, ale zajímalo by m, ím to je, e zatím co v pohádkách arodjové byly vtšinou eny, tak v politologii naprosto chybí a pi tom schopnost povídat dlouho a o niem pece i eny mají.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma