Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Udavai, anonymové, parazité 

Jsou jako houby. Mají svá místa. Co do výskytu jsou u nás na pedních místech v Evrop. Otravují studny s istou vodou. Cizopasí na strastech a trápení svých spoluoban. Jsou zbablí jako skunk a šíí parfém tchoe. 

Jejich piinním skonilo tisíce lidí v nacistických a pozdji v komunistických lágrech. V naší nedokonalé demokracii ijí dále. Jak vidí, e se nkomu cokoli podaí, prskají jedovatou slinu, berou papír a hlkovým písmem píší: „Kde vzal to krásné auto? Má milenku! Má ti domy! Poád se usmívá! Nechodí na hbitov!“ 

Oni neudávají, oni jen obansky hlásí. Jejich ivotní náplní je rozebírat a špinit ivoty druhých. 

V neštstí jiných nalézají své sebeukojení. Je to onanie závisti. Je to orgasmus za staenou roletou okna. 

„Hele, u zkrachoval! U na nj došlo! Naboural auto! Utekla mu ena! Jeho syn hraje automaty! Ta jejich holka kouká na porno!“ 

Pro plejádu udavaskoanonymnparazitní jsou to nejkrásnjší zprávy. Tahle nevyhubitelná sorta, stejn jako potkani, stále nalézá pokrmy pro svou závist. Je to jejich hnací energie. 

A tak nezbývá ne íkat: Pán Bh je potrestá! Ale to neví nikdo jist. A Osud ekne: 
„Fousku, pišla konená!“, nechám svj popel rozprášit. Nechci leet v zemi vedle tch, kteí svou hloupou malostí nií naši krátkou pou svtem. 
A kdy takové exempláe potkáte, dávejte jim znát své pohrdání. Nebute ohleduplní. Není na co! Klozet se dá umýt, ale hajzl zstává hajzlem! A ti, kteí zlým slovm, pomluvám a udáním ví, jsou stejní. Ne-li horší. A nakonec, v kadém z nás je trochu tohoto ohavného pelyku. 
Ale rozlišujme. Neberme ván náky a hoekování našich babiek a ddek. To není úmyslná snaha škodit a poškodit. Oni nadávají a klnou svtu z lítosti, e mládí odešlo z jejich ivot. V srdci zstalo, a tak obas slovo nehlídané z úst na svtlo vyletí. Staré ruské písloví íká: „Kdy srdce kluše, rozum stojí!“
 
***
 

Májové dny 

Byly to slavné dny. Prvod kráel mstem smrem k námstí, lemován nadšenými pihlíei a umily. Nad hlavami vlály rudé prapory a na transparentech se skvla vtipná hesla: 

A ije První máj, den pracujícího lidu!  
A vzkvétá pátelství se SSSR! 
Splníme na 137%! 
Pracovníci fekálních a odpadních vod zdraví První máj! 
Splníme závry X. sjezdu KS! 
Sportovci zdraví 9. kvten! 
SE SSSR NA VNÉ ASY! 
Ptiletku splníme, i kdyby jsme ji mli plnit dvacet let! 
Elektina, krev ptiletky – ŠETI S NÍ! 


Zpoátku se nosily vlajky dobrovoln. Pozdji se  nosim platilo. Za sovtskou 150 korun, za eskou 100 korun. 
„My jsme nesli Marxe a Engelse, ddeku!“ 
„Copak, bolely ho nohy?“ 
Prvod kráel okolo tribuny, na které stáli tajemníci, pedsedové, estní hosté, významní inovníci atd. Prvodm se íkalo EXPO – Existenní pochod.

Ped oslavami se na pracovištích podepisovala lejstra, která roznášeli odboroví a stranití aktivisté neboli funkcionái. – Kdo jde do prvodu a kdy nejde, tak pro? 
– A potom prvod šlapal a válení štvái a reakcionái se tásli. Nastala veselice. Balónky, párky, melouny, pivo a estrádní umlci tšili dlný lid anekdotami, lehkou populární písní a scénkami pranýujícími buroazní zpsob ivota. Pionýrky pedaly kytice šeík, dostaly políbení od omedailovaného soudruha a dechovka hrála Šel Frantík kolem zahrádky... 

Potom rychle, trochu utajen, do trabant, embéek a moskvi a hurá na chaty. Ono se to s tou angaovaností nesmí pehánt. 

Veer v hospod místo Internacionály a Písn práce Ruty šuty Arizona Texas a Lká ukulele tmou. V dálce na Letné projídly tanky a chvly se okenní tabulky. Na krku kvéry, ocvokovaná baganata a nekonené: „Huráááá, hurááááá...“ 

„Hele, támhle jedou naše ozdobený „kategorický“ vozy,“ ukazoval opilec a hrd moil na transparent s heslem „Naše práce, nejlepší je agitace!“ A pro sebe si recitoval: „Je První máj, je lásky as, k brigád zve vlády hlas!“ 

– A tohle divadlo s milióny herc trvalo tyicet jedna let. Jó, to bylo veselo! Škoda, e naše televize nedává více zábr z tchto slavných dní. Smáli bychom se a hlavn ervenali. Ale nezoufejme. Ped volbami se mnohé z tohoto divadla vrátí. Doufám, e ne po nich! 
 
Z knihy FOUSKOVY FEJETONY, vydalo nakladatelství Jindich Kraus – PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.12.2018  06:41
 Datum
Jmno
Tma
 11.12.  06:41 Svatava