Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vdci luští tajemství „superstaík“
 
Zjistili toti, e staí lidé s rozvinutými kognitivními schopnostmi mají více mozkových bunk jednoho konkrétního typu. A nejen to.
 
Problematika „superstaík“ trápila vdecké kruhy pomrn dlouho, ale nyní výzkumníci hlásí, e mají klí k otázce, pro se nkteí lidé drí i dlouho po osmdesátce v dobré mentální kondici a jejich kognitivní kapacita odpovídá dosplým lidem o desítky let mladším. Léta výzkum, po která se snaili pijít na to, co tyhle superseniory odlišuje od bných smrtelník, pinesla své ovoce.
 
Extrovertní, odolní – a dál?
„Ješt donedávna jsme si mysleli, e jediná moná trajektorie, kterou se meme v ivot ubírat, je zestárnout do senility,“ íká profesorka Emily Rogalski z americké Northwestern University. „Te se meme podívat na to, co všechno je ve vysokém vku moné a jak toho ti lidé dosáhli.“ Studie toti podle vdc ukazují, e superstaíci jsou extrovertní, málo neurotití a odolnjší vi nepíjemnostem ivota ne prmrná populace. Krom tchto vnjších znak ale vdci popsali ješt další jev.
 
Našlapaní neurony
Zkoumání mozk ji zemelých superstaík toti odhalilo, e jejich majitelé mli oproti prmrným starým lidem více jednoho typu mozkových bunk, známých jako Von Economovy neurony. Tmi krom lidí disponuje také malá skupina vyšších savc a vdci se domnívají, e slouí ke zlepšování komunikace. Podle Rogalski se hojn vyskytují v té ásti mozku, která je odpovdná za pozornost a pam. A práv tato oblast byla u superstaík silnjší ne u prmrných padesátník a šedesátník, zdrazuje paní profesorka. „K našemu vlastnímu pekvapení, jsme zjistili, e superstaíci mají dokonce více Von Economových neuron ne prmrný dvacetiletý lovk,“ netají se nadšením Rogalski. „Neumíme zatím vysvtlit, jak je to moné nebo pro jsou práv tyto buky tak dleité. Víme nicmén, e se nacházejí pouze v nkterých ástech mozku,“ íká.
 
Kde se bere alzheimer
Jene jsou tu i další rozdíly. Mozková kra superstaík se tení dvaaplkrát pomaleji, neli je tomu u prmrného osmdesátníka. Vdci se pi zkoumání mozk superstaík soustedili také na pítomnost proteinu zvaného amyloid a jeho tendenci se v mozku kondenzovat v plak, který je spojen s výskytem Alzheimerovy choroby. Claudia Kawas, neuroloka se specializací na geriatrii z University of California, sdlila, e pitvy ukázaly, e nkteré ze zkoumaných mozk obsahovali deformované proteiny, nicmén na jejich kognitivní schopnosti a pam to nemlo vliv. Výzkumný tým doufá, e jeho objevy by mohly pomoci zjistit, co vlastn zpsobuje alzheimera a další formy demence a pro jsou vi tmto chorobám nkteí lidé imunní.
 
Alkohol a BMI
Vdcm z jejich zkoumání také vyplynulo, e bné lidské neesti nemusí nutn vést k pedasné smrti. Mnozí ze superstaík si toti dle svých vlastních slov dopávají cigarety i alkohol. „Ptali jsme se jich, pro si myslí, e patí k výjimeným seniorm, a nkteré z tch vtipných dam nám ekly, e je to tím, e si kadý den o páté dávají s páteli martini.“ Jiní zase prý nikdy v ivot neochutnali alkohol. Také tlesná hmotnost se jeví jako podstatný faktor. Lidé s velmi nízkým BMI se jen stí doijí osmdesátky. „Není špatné být hubený, kdy jste mladí, ale ve stáí to není píliš ádoucí,“ íká Claudia Kawas. Profesorka Rogalski ovšem dodává, e vdci rozhodn nikoho nechtjí nabádat k osvojování zlozvyk, nicmén uit se od superstaík rozhodn meme. „Délka našich ivot se ím dál tím víc prodluuje, bohuel naše zdraví zatím stále zaostává. Superstaíci mají oboje vybalancované, ijí dlouho a zárove ijí dobe,“ uzavírá paní profesorka. 
 
Další informace a lánky najdete na Patalie.cz.

 


Komente
Posledn koment: 30.10.2018  15:01
 Datum
Jmno
Tma
 30.10.  15:01 ferbl
 29.10.  17:59 Von
 29.10.  12:49 olga jankov
 29.10.  08:47 zdenekJ