Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Magdalna,
ztra Libor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (18)

eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.


Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 


Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *

Filmová hvzda

Jedni moji pátelé, Liškovi se jmenují, m pozvali minulou nedli na obd. Sotva jsem dojedl kue na kari, zaal jsem se ošívat.
„Copak? Spcháte nkam?“ zeptala se hostitelka.
„Chtl jsem se dívat na televizi,“ ekl jsem rozpait.
„Te? Na njakou pohádku?“
„Ano. Jeden mj známý v ní hraje. A má velkou roli. Tak bych to rád vidl.“
Budeme se dívat s vámi,“ ekla paní Lišková a šla postavit na kávu.
„Je to opravdu dobrý herec,“ ujišoval jsem ji. „Nebude to ztráta asu.“

Pohádka se odehrávala kdesi v Arábii. Zaala zábrem na kalifv palác a na krásnou zahradu s vodotrysky. Setmlo se, zahradní ze pelezli dva mui a plíili se kovinami k letnímu pavilonu. Kdy vidli, e není hlídán, vkradli se dovnit a rozhlíeli se, co by odnesli. Byly tu vázy, svícny, vzácné nádobí z ínského porcelánu… Sotva však sáhli po prvním kousku, objevil se stráce, ale nebyl to ádný lovk, byl to lev! První zlodj se vrhl ke dveím, zvíe však bylo rychlejší, povalilo ho na zem a postavilo se nad nj. Druhý mu byl jako zkoprnlý. Nedokázal se pohnout, jenom ustrašen sípal: „Pomoc!“

Jeho hlas pivolal strá. „Zachrate nás,“ naíkal i leící zlodj. „Odvete pry tu bestii.“
Jeden z voják odbhl a pivedl malého chlapce. Velitel se mu uklonil a ekl: „Princi, váš miláek se opt vyznamenal, ale te si ho odvete, a se meme postarat o ty niemy.“

Chlapec zaboil ruku do lví hívy, ekl: „Poj, Leone!“ A lev s ním poslušn odešel.
Strá odvedla zlodje, zaala další scéna a pan Liška se zeptal: „Kdy se má objevit ten váš známý?“

 
 
„Vy jste ho nevidli?“ ekl jsem. „Byl to ten lev!“
„Lev?“ divili se Liškovi.
„Ovšem. Patí jedné rodin, která ho získala v zoologické zahrad jako slabouké a nemocné mlád. Vypiplali ho, vycviili a te ho pjují filmam. Urit jste ho u v nem museli vidt.“
„Vzpomínám si,“ ekla paní Lišková. „A ten chlapec, co hrál prince, to je kdo, e se toho lva nebál?“
„To je Daniel, syn mých známých. On a Leon spolu vyrostli. Jsou na sebe odmalika zvyklí.“

Na obrazovce se odvíjel další dj, pi nm se lev Leon ješt nkolikrát vyznamenal. Pi poslední scén pak u jenom klidn leel vedle prince a nechal se drbat na zádech.“
„Ten lev hrál opravdu velmi dobe a pirozen,“ dodala paní Lišková. „Zvlášt v té poslední scén.“
„Vidíte,“ ekl jsem, „a to mi Daniel povídal, e práv tu museli ptkrát opakovat. Reisér prý s ní nebyl poád spokojen.“

 
Eduard Svtlík
 
* * *
Ilustrace © Eva Rydrychová
Ilustrace pro anotaci © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.10.2018  18:16
 Datum
Jmno
Tma
 29.10.  18:16 Von