Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAK JSEM SE STAL PIONÝREM
 
Slibuji ped svými druhy, e budu pracovat, uit se a ít podle pionýrských zákon, abych byl dobrým obanem své milované zem, eskoslovenské socialistické republiky
 
K budování a obran socialistické vlasti bu pipraven! Vdy pipraven!

 

JAK JSEM SE STAL PIONÝREM
podle autentické vzpomínky V. K. zaznamenala Blanka Kubešová
 
Jak k tomu došlo, je mi dodnes trochu záhadou a kdybych to nezail sám na sob, tko bych to nkomu uvil...

Kadopádn byl na naší škole ponkud volnjší reim, protoe zatímco všude jinde se vstupovalo do Pionýra kolektivn, u nás ve tíd jsme nebyli v této takzvan dobrovolné organizaci dokonce hned ti. Cikán Balá, kterému se takovou drzost nikdo neodváil ani navrhnout, Renka Š., o jejím otci se proslýchalo, e padl a která tudí poívala jakési výsostné postavení, a já. Já, Vlastimil K., premiant a – jak naznauje samo jméno - kluk z takzvan dobré rodiny, ale provokatér, bui a rebel, podvratný ivel bez kolektivního ducha, individuum, které do organizovaného spoleenství, jakým Pionýr bezesporu byl, rozhodn nezapadalo.

Léta se nic nedlo, mám pocit, e se na nás ti tak njak zapomnlo. Problém nastal a v moment, kdy jsem se hlásil na prmyslovku. Vysvdení nestailo a bez Pionýra to najednou nešlo. Náš tídní dostal spásný nápad, e by se k dodatenému vstupu bez velkého rozruchu mohla vyuít dubnová oslava poádaná v muzeu V. I. Lenina u píleitosti jeho narozenin. Tak se i stalo a spoluáci Balá s Renkou, omámeni devadesátinami komunistického vdce, byli v prostorách tehdejšího Lidového domu v Praze dodaten slavnostn ošátkováni. Pijímací zkoušky na stední školy byly za dvemi, ale njak jsem stále spoléhal na to, e prmyslovka musí jít i bez Pionýra a oslavu jsem tehdy vdom propásl.

Všechno zmnila horlivost funkcioná prmyslové školy, kteí si pišli uchazee o studium osobn provit. Zájemci byli jeden po druhém voláni do editelny.

„Vlastimile, Vlastimile, co mám s tebou dlat?“ mumlal zmuen tídní s pohledem na moje vlasy sahající hluboko pes límeek, kterými jsem se oteven hlásil do ad  nespokojené mládee.

„Premiant, ale známosti, tídní pvod, spoleenská angaovanost... nula a zase nula, co já s tím?“ opakoval bezradn cestou do editelny.

 

Nmci íkají „kommt Zeit, kommt Rat“ neboli Pijde as, pijde i rada. Ta se dostavila v podob pionýrky zevlující ped sádrovou bustou J. V. Stalina. V moment, kdy se pokoušela pijít na to, zda je moné uniknout vševidoucím baziliším oím, které se zdály vidt vpravo vlevo a souasn i za roh, strhl jí uitel pionýrský šátek, sám mi ho uvázal, a ani by se dál staral o zkoprnlou dívku m strkal ped sebou do editelny.

Vlastn dodnes nevím: Byl jsem pionýrem, nebo ne?

 
Blanka Kubešová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 30.07.2018  15:17
 Datum
Jmno
Tma
 30.07.  15:17 Vclav
 29.07.  06:24 zdenekJ