Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alexandr,
ztra Lumr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Srpnoví patroni
 
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ    * 1345  + 1393; svátek 4.srpna.
 
Narozen v osad Nepomuku (díve i Pomuku) v jihozápadních echách.
 
Nejprve klerikem-písaem praského arcibiskupa (Jan Oko z Vlašimi), pak císaský notáem. Po deseti letech oltáníkem ve Vlašimské kapli svatovítské katedrály a faráem u svatého Havla na Starém Mst, pozdji kanonikáem v kostele sv.Jiljí. Souasn studoval na právnické fakult v Praze. Doktorát církevního práva získal v roce 1387 v Padov, na nejrenomovanjší evropské fakult práv.
 
Poté se stal kanovníkem vyšehradské kapituly a generálním vikáem praské arcidiecéze, kam ho jmenoval arcibiskup Jan z Jenštejna. S ním vedl spory o vliv a moc král Václav IV, jejich obtí se nakonec  Jan Nepomucký stal. Byl muen a utopen ve Vltav, kdy byl shozen do vody z Karlova mostu. Pohben byl na tehdejším pohebišti v dnešní Dušní ulici.
 
Pi exhumaci roku 1719 se našel v lebce kousek mkké tkán, ji tehdy prohlásili za Janv jazyk a pietn uloili do monstrance. Dnešní bádání (antropolog Vlek) však opravují první dojem na suchou mozkovou tká, co není u mrtvých zjev píliš vzácný.
 
Svatoeení Jana Nepomuckého bylo dílem a výrazem eského zápasu o sebezachování (Josef Peka). Vznikala spousta kapliek a kostelík po venkov a soch na mostech, nejen v echách. V Praze  Na Skalce vznikl chrám, barokní klenot, Jana Nepomuckého od K.I. Dienzenhofera, další na Hradanech. Socha svatého Jana Nepomuckého, vytvoená velkým sochaem baroka Janem Brokoffem, se stala mezinárodním standardem pro modelování tohoto svtce. K Janovi náleí i pt hvzd kolem hlavy, které se krom Panny Marie nenacházejí u ádného jiného svtce.
 
Patron
Patron ech, msta Mnichova, Habsburského rodu, druhý patron jezuitského ádu,
patron kní, zpovdník, most, lodník, vesla a mlyná
ochránce proti pomluvám, proti nebezpeí vody, bezpeného putování a šastného návratu
pímluvce za mlenlivost, za uchování zpovdního tajemství
 
Pranostiky
Svatý Jan z Nepomuku drí létu pevn ruku. Svatý Jan kvty dal. Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. Kdo o svatém Jan len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
 
Svatý Jene z Nepomuku,
dr nad námi svoji ruku,
a nám Bh dá, co dal tob,
by náš jazyk nezhnil v hrob!
(eská modlitba)

 
* * *

 
SVATÝ  VAVINEC   * 230  +258 ; svátek 10.srpna.
 
ímský jáhen, nejznámjší muedník hned po Petru a Pavlu. V ím je na 30 kostel s jeho jménem, první, bazilika, byla zbudována ji roku 330 za hradbami (San Lorenzo fuori le Mura) a tam jsou také uchovány jeho ostatky. Španlský král Filip II mu vnoval, jako projev díkvzdání, svj obrovský klášter a palác Escorial, jemu dal podobu roštu na pam Vavincova umuení ronním.
 
Vící uinili Vavince patronem spousty obor a bývaly doby, kdy den jeho svátku pipomínaly zvony. Dokonce obvyklému  srpnovému "padání hvzd"
se íkávalo Vavincovy slzy, protoe se tak  nejvíce dje pi prletu Zem mezi Perseidami práv kolem 10.srpna.
 
Patron
knihovník, archivá, hasi, noí, zbrojí, pivovarník, sládk, hostinských, správc, pradlen, ehlíek, cukrá, sklená, kucha, ák, student, chudák, vinohrad, za úrodu vinných hrozn, msta Norimberka, pomocník proti chorobám oním, proti houseru, ischiasu, horece, koním chorobám, proti moru, proti nebezpeí ohn,   pímluvce proti mukám oistce.
 
Pranostiky
Vavinec má podle pranostik v reii  celý závr léta a poátek podzimu. Do Vavince uij si slunce, radí pranostiky, protoe Vavinec dá létu prvý uchanec, za nho nastupuje polétí a pichází první podzimní den. Svatý Vavinec dlá ním konec, odvádí ence z polí a srp vší na klínec; Vavinec vyprázdnil polní hostinec. Svatý Vavinec má napolo upleten doínkový vnec i pro nj posílá a jak odloí srp, u zapahá pluh;  Vavinec radí: vnuj se odúrce, to byla druhá orba úhor. Ale bda, kdy na Vavince prší, bude hodn myší! Kdy ale na svatého Vavince slunce svítí, budeme hojnost dobrého vína míti, vili vinai. Ti ho snad mají nejradji, nebo je-li Vavinec hodný, je i hrozen zrodný. Našel-li se na Vavince ve vinici  zralý hrozen, oekávali vinai dobrý vinný podzimek a hojnost dobrého vína. Na svatého Vavince u se ale krátí den a tak se vdlo, e  musí svícen do svtnice. A také na Vavince u  musí pijít brambory i epa do hrnce. Na svatého Vavince se v pravé poledne usuzuje podle vodní hladiny, jaký   bude podzim a zima. Je-li hladina klidná, bude podzim a zima mírná, ím více je hladina zvlnná, tím náronjší bude podzim i zima.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma