Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Srdce naruby
 
Je u pl páté a on nikde. Kde se mohl tak zdret? To si myslí, e na nho budu celý ivot jen ekat? A ani nezavolá! Ped hodinou mi poslal zprávu, e u ta porada koní, to se tedy nemusel namáhat. Kdyby porada skonila, musel by být u dávno doma. Co se mu asi stalo?

Co by se mu stalo, urit je zase s ní. S ní! S tou mrchou, co za ní poád chodí! Jako by nestailo, e si posílají esemesky. Moc dobe o tom vím, e to dlají. Pokadé se tak provinile tváí, kdy drí telefon v ruce. A všechny došlé zprávy hned mae. Snaí se být nenápadný, chce to skrývat, ale pede mnou nic neutají. Nic! Hned jak pijde, podívám se mu do kapes.

Tak jsem ho u jednou odhalila. Tentokrát se mi to teba podaí zas a u se nebude tváit jako neviátko. Zamávám mu ped oima útem z kvtináství nebo kondomem – ne, to bolí, takhle nemu pemýšlet. Moná k sob mají blízko, ale tohle ne. Tohle by mi neudlal. Ne podruhé. To ona! Ona za to me! Svádí ho! Však vím, jak to je. Staí jen pár správných slov, dotek a chlapi jsou hned celí paf. Nevrníci! Kolik takových jsem mla v posteli, ne jsem se vdala! A ona? Je rozvedená, sama a nezáleí jí na tom, komu svým chováním ublíí, nestydí se za svou promiskuitu. Klidn bude chlapy stídat jako ponoky, klidn ped nima roztáhne nohy a bude úmysln co nejvulgárnjší a jim se to bude líbit, pitomcm, jsou tak prhlední! I on! Nechá se, zpitomí, bude se za ní táhnout jako pes za hárající fenou! U je zase o deset minut víc. Zavolám mu! Ne! To u jsem dlala. Zavolám jí! Ano! To je ono! Její íslo pece mám, znám ho zpamti, tak asto na nj musím myslet, tak asto se snaím vytušit, jestli to je ono, které vyukává na své klávesnici! U to zvoní. Snad to zvedne. Zeptám se jí pímo.

ádné okolky, to ji pekvapí. Hmm. Je ješt pitomjší, ne jsem si myslela. Zapírá ho. Zapírá, e by u ní nkdy byl. Copak si ván myslí, e jsem tak naivní? e do ní nevidím? Ale a si trhne, všechno jí to povím pkn od srdce, e je to dvka a tahá se s tátou od dvou dtí, mla by se stydt! No a co, e mi s tím práskla? Aspo vím, e to má úinek. Naštvala se! Chachá! Alespo nejsem sama, kdo má špatnou náladu, dobe jí tak! Pomsta bude ješt sladší, jestli ho okamit nepošle dom. To teprve uvidí, co jí udlám! To si za rámeek nedá! A vlastn, co bych ekala? Udlám to hned. Pipojím se na internet a... Chachacha! Chce cizí chlapy? No dobe, tak je bude mít! Není nic snazšího. Pkn dáme inzerátek, vloíme telefonní íslo, paráda. Najde se konen nkdo, kdo m uspokojí?To je na ní jak ušitý! Chacha! Perfektní!

Dokonalé! Ááách, takhle bájen jsem se u dlouho necítila. Te se bude potit ona a já hodím nohy na stl a budu se jen smát a smát. U nikdy mi nesáhne na mýho chlapa, nikdy! Bude se m bát! Bude m prosit! A jeho bude nenávidt! To je úasný pocit! Pro m to nenapadlo dív? Mla jsem to udlat dávno, nevím, pro jsem se zdrovala tmi pitomými dopisy. To k niemu nebylo. Roztrhala je a zapomnla na n. Na tohle ale nezapomene! Na tohle ne! A kdy bude teba, ješt pitvrdím, zveejním celou její adresu, bude mít doma všechny nadrený ptáky z celý republiky!

„Kamilo!? Jsi doma?“

Tak hurá! Úinkuje to! Já vdla, e nakluše hned, jak zavolám. Neíkala jsem to? „Ahoj, miláku!“

„Ahoj! No ne, ty máš dneska výbornou náladu! Vyhrála jsi v loterii nebo co? Ale to je jedno, hlavn e se nezlobíš, e jsem se zpozdil. To víš, e nevadí, e jsi volala. Poád jsem doufal, e to stihnu dív. Oni šli z tý schze všichni rovnou na pivo, víš, tak jsem tam musel aspo na jedno s nima, abych netrhal partu. Ne, nemám útenku, všechno se to psalo dohromady. Já vím, e to tak nemyslíš. Ty jsi moje roztomilá árlivá holika. Ale cením si toho, e i kdy árlíš, nedláš mi kdovíjaký scény. Prost se zeptáš, já ti to vysvtlím a je to. Jsem spokojený mu. Mám doma upravenou, usmvavou enušku, isté dti a na kamnech uvaeno. Nemám já se jako Bh? Nepeháním, ván. A navíc jsi úasn sexy! Coe? Pro myslíš, e je sexy?

Aha, tak proto ti vadí, kdy jí nkdy volám. Má to te, holka, tký, ale zvládne to. Já vím, jsi hodná, e mi to toleruješ. Vdy jí také volám jen obas, z pátelské slušnosti. Je to moc milá holka, víš? Ale ty jsi taky moc milá holka! Ne, tak jsem to nemyslel, ty jsi samozejm víc ne milá holka. Ano, lásko, já si te na chvíli sednu k televizi, jo? Nevíš, kdy pijdou dti? Ván? Tak to máme zbytek veera volno, vi? To víš e jo, koiko, udlám ti to tak, e pi orgasmu zboíš barák. Ne, nejsem unavený, pro bych ml být unavený? Ano, sedím u televize, protoe jsem v útlumu, ale staí mi pl hodiny a jsem zase v plné síle! Dobe. Uva mi nco dobrého.“

 

Tak v plné síle, jo? Hajzl jeden! On si snad ván myslí, e mu to všechno eru! Jasn, e mi to udlá tak, e zboím barák! Co jiného mu taky zbývá? Pece nepizná, e u neme, protoe u to narval do ní! Blbec! Myslí si, jak m pkn ovládá! Ale to se mýlí, frajírek! Bude tancovat podle mých not! Všechno si to pkn odpyká, kadý svj hích, i ty, na které jen pomyslel. Vrátím mu to! Písahám, e mu to jednoho dne všechno vrátím!
 
Povídka ze sbírky Rozcestí ve tm.
Foto: https://pixabay.com/
Zdroj:
https://sindelarova.blog.idnes.cz//
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.07.2018  09:05
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  09:05 Bobo -:)))