Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poselství babky kaštanáky

Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete známého moderátora eskoslovenských otuilc Vladimíra Kulíka podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel.

Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
Václav idek
 
* * *

Barvitá figurka, o kterou se jedná, byla postavou ze zaátku ticátých let minulého století a tedy z doby, dnes opt vzpomínané První republiky. Nikdo ji jinak, ne „babka kaštanáka“, neekl. 

Kdy se piblíil pedvánoní as, poznamenaný nepíjemným ochlazením, dešti s poletujícím snhem a do kostí profukujícím vtrem, evokujícím pochmurnou náladu a sklíenost, dnes asto oznaovanou jako „depka“, stávala vdy odpoledne a do pozdního veera na rohu Podbradské a Domalické ulice na ikov, zejména tehdy svérázné tvrti Prahy, a prodávala peené kaštany. 

Ped sebou mla monstrózní zaízení: Na bytelném podvozku z kdysi luxusního dtského koárku s pevelikými koly trnil opravdu mohutný válcový kotel. V nm bylo zabudováno jak topeništ na devné uhlí, ást na peení kaštan s procházející parou, aby byly vláné, tak i v další ásti s prostorem na jejich udrení v horkém stavu, aby ctný zákazník byl uspokojen zboím prvotídní kvality. A její kaštany prvotídní byly. 

Bhví, odkud babka odebírala svoje zboí, ale všechny kaštany byly vytídné, stejn velké, stejným smrem naezané a v zásobníku stejným smrem srovnané. Kdo pi nákupu nahlédl do popisovaného pístroje, nemohl ani na chvilku zapochybovat o kvalit poskytovaného zboí. Nad kotel vyníval mosazný úzký komínek, ze kterého nepetrit unikala lákav vonící pára, svádjící k nákupu i na druhé stran ulice a to i toho, kdo neml zrovna ich jako pes na stop. 

Sama babka pipomínala spíše zavalitou venkovskou selku vyššího vku. Nebylo jednoduché trávit hodiny venku v poasí, pro které je slovo „slota“ dost mírné. Pesto z její kulaté tváe nemizel úsmv, vlídnost a vstícnost i tehdy, kdy zákazníkem byl šestiletý capart a chtl kaštany za 50 halé eskoslovenských. Zruným pohybem ukroutila ze starých novin obrovský kornout, do nho lopatkou nasypala vonící kaštany, nic neváila, spíše pidala a se slovy: „Tak tady máte, mladý pane, pijte  zas i s pány rodii, ráda vás zase uvidím!“, pedala kornout zákazníkovi. astjší odbratele znala i podle jména, poptala se po rodin a kdo u ní kupoval astji, dostával vtší porce. Vdla, co je pravá reklama: slušné zacházení se zákazníkem, dobré zboí za slušnou cenu a za všech okolností poctivost!

Pro to všechno se babce kaštanáce slušn vedlo. Prodávala i v lednu a únoru do doby, ne se zaalo pedjarn oteplovat. Pak babka zmizela a monstraparát s ní. Tak to šlo rok co rok, celé desetiletí ticátých let a do doby, kdy se v ulicích objevily uniformy Wehrmachtu. Pak u se babka neobjevila a s ní zmizelo i pedvánoní a ponovoroní kouzlo vlídného obchodu s nezbytnou vstícností. 

Uplynulo hodn let. Dnes nás reklama vlídn neoslovuje. Dnes na nás ve, rozkazuje, nebo se podbízí: To nesmíte promeškat! Levnjší u to být neme!! To musíte mít!! Vyhrajte!! Soutte!! Byt, auto, zahraniní cesta, málem království nebeské, všechno hned, jenom volejte, objednávejte, mailujte, dostanete dárek, vy si to zaslouíte!!! 
Na pokraovat. Znáte toho všichni mnohem víc. Souasná reklama je agresivní, spíše naizuje a neoslovuje. Po takové reklam si radji nic nekoupím. Jako kdyby to dnes u nikdo neuml! 

Kdy jsem jel kolem místa, kde stávala „babka kaštanáka“  i kdybych nechtl, vdycky jsem si na ni vzpomenul, zvlášt v ase zimním a pedjarním. Zamyslel se, zavzpomínal. Pro? Z nostalgie? Jist trochu také. Ale je nco mnohem dleitjšího: Ona nám ta „babka kaštanáka“ pes propast tém století nco velmi dleitého vzkazuje. Penáší na nás poselství svého ivota. 

Jaké? Ale to u jste si peci sami peetli!
 
Vladimír Kulíek
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora
 
 


Komente
Posledn koment: 23.06.2018  11:03
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  11:03 Vesuvjana dky
 18.06.  10:46 Edita Podkovn
 16.06.  12:20 olga jankov
 16.06.  10:58 Von
 16.06.  09:08 miluna
 16.06.  05:43 Vclav Bohuel stle aktuln!